Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριο 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2022 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002436 | Φαξ.: 25002767

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μελέτη της φαινολικής σύστασης και βιοδραστικότητας αυτοφυών φαρμακευτικών φυτών με την χρήση προηγμένων χρωματογραφικών τεχνικών»

Περιγραφή: Τα φαρμακευτικά φυτά αποτελούν ανεξάντλητη πηγή βιοενεργών ενώσεων με πληθώρα φαρμακολογικών δράσεων. Η Κύπρος λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής της θέσης (σταυροδρόμι τριών ηπείρων) φιλοξενεί μεγάλο αριθμό αυτοφυών και ενδημικών φυτών. Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη συνδυαστικών μεθοδολογιών χρωματογραφικών τεχνικών, φασματοσκοπικών τεχνικών και τεχνικών εκτίμησης των φαρμακολογικών δράσεων  για την μελέτη της σύστασης και της βιοδραστικότητας των αυτοφυών φυτών. Οι προηγμένες αυτές μεθοδολογίες επιτρέπουν την αναζήτηση των βιοδραστικών ενώσεων στα φαρμακευτικά φυτά χωρίς να απαιτούνται οι χρονοβόρες και κοστοβόρες τεχνικές της απομόνωσης και χαρακτηρισμού όλων των συστατικών τους. Με την ανάπτυξη των παραπάνω τεχνικών παρέχεται μια πλατφόρμα υψηλής διακριτικής ικανότητας για τον έλεγχο των φαρμακολογικών ιδιοτήτων των φαρμακευτικών φυτών της Κυπριακής χλωρίδας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Χημείας, Φαρμακευτικής ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερόμενων.

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βλάσιος Γούλας, Επίκουρος Kαθηγητής, vlasios.goulas@cut.ac.cy,

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση καινοτόμων συστημάτων παραγωγής μικρών καρπών» 

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο.

Χρηματοδότηση: Ο/η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να χρηματοδοτηθεί (α) μέσω συμμετοχής του σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, (β) μέσω απασχόλησης του ως υποστηρικτικό προσωπικό στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και (γ) μέσω κονδυλίων από την ερευνητική δραστηριότητα του Ερευνητικού Συμβούλου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γιώργος Μαγγανάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, george.manganaris@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο θέμα: «Επίδραση του τεχνητού νυχτερινού φωτισμού στη βιοποικιλότητα εντόμων και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος που προσφέρουν».

Περιγραφή: O τεχνητός νυχτερινός φωτισμός, μια μορφή φωτορύπανσης, επηρεάζει το 80% των κατοικημένων περιοχών του πλανήτη, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 90% για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι η έκταση που επηρεάζεται από τον τεχνητό νυχτερινό φωτισμό αυξάνεται κατά τουλάχιστον 2% ετησίως. Η έκθεση στον τεχνητό νυχτερινό φωτισμό επηρεάζει τους κιρκάδιους ρυθμούς των ζωντανών οργανισμών αλλά και τη δομή των τροφικών αλυσίδων αυξάνοντας τον κίνδυνο αρπακτικότητας, ειδικά για είδη εντόμων που προσελκύονται σε σημεία με νυχτερινό φωτισμό, όπως οι νυχτοπεταλούδες. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να μελετηθεί η επίδραση του νυχτερινού φωτισμού στη βιολογία νυχτόβιων ειδών εντόμων και στη δομή των τροφικών αλυσίδων που στηρίζονται στα είδη αυτά.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο. Τουλάχιστον ένας από τους τίτλους πρέπει να είναι σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Οικολογία ή άλλος συναφής κλάδος. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία, ειδικά σε θέματα μοντελοποίησης, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μενέλαος Σταυρινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, m.stavrinides@cut.ac.cy

 

 • Δύο (2) θέσεις με θέμα: «Γεωργική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία»

Περιγραφή: Η έρευνα μπορεί να αφορά θέματα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας όπως: μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων διαφόρων αγροδιατροφικών συστημάτων (παραδοσιακά ζυμούμενα τρόφιμα, κρασί, γεωργικά προϊόντα που η μικροβιακή ποικιλότητα μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους),  αντιμικροβιακή αντοχή σε αγροδιατροφικά και περιβαλλοντικά οικοσυστήματα (αρδευτικό νερό, υπόγειο νερό, έδαφος, φρούτα και λαχανικά, κρέας), μικρόβια σε αγροοικολογικά συστήματα διαχείρισης καλλιεργειών (ρόλος και αξιοποίηση συμβιωτικών μικροβίων των φυτών, διαχείριση αγροβιομηχανικών αποβλήτων για δημιουργία νέων προϊόντων).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή Μικροβιολογία ή άλλο σχετικό πεδίο. Έμφαση στη Μικροβιολογία ή Βιοτεχνολογία ή Μοριακή Βιολογία καθώς και σχετική εργαστηριακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων. Οι αιτητές/τήτριες συστήνεται να υποβάλλουν επιστολή των ενδιαφερόντων τους στη Γεωργική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία όπου αναμένεται να παρουσιάσουν πρωτοβουλία σκέψης, απόψεων αναδεικνύοντας την προοπτική τους ως ηγετικές μορφές στην έρευνα.

Η ομάδα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας απασχολεί και λειτουργεί με κύριο γνώμονα τις ίσες ευκαιρίες προς όλους/ες τους/τις αιτητές/τήτριες και μέλη της.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, demetris.tsaltas@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο θέμα: «Θερμοκηπιακές καλλιέργειες και εντατικά συστήματα ανάπτυξης (π.χ. Υδροπονίας) λαχανικών και αρωματικών φυτών»

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αυτή τη θέση στο παρόν στάδιο. Ο/Η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του/της όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής,  nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία νωπών προϊόντων/ Εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας και επιδράσεις στην ποιότητα και ασφάλεια»

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές / Βιολογικές Επιστήμες / Τεχνολογία Τροφίμων / Επιστήμη Τροφίμων / Χημείας Τροφίμων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αυτή τη θέση στο παρόν στάδιο. Ο/Η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του/της όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής,  nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μελέτη του μικροβιώματος των γαλακτοκομικών προϊόντων για πιθανές λειτουργικές/τεχνολογικές ιδιότητες και την παραγωγή προϊόντων με προστιθέμενη αξία»

Περιγραφή: Το μικροβίωμα των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι μια πηγή διάφορων μικροοργανισμών όπου μπορεί να συμβάλλουν με τις ιδιότητες τους (τεχνολογικές ή και άλλες) στην παραγωγή προϊόντων με λειτουργικές ιδιότητες (π.χ. αντιμικροβιακή δράση). Η χρήση προηγμένων μεθόδων για την ανάλυση και ταυτοποίηση των μικροβιωμάτων αυτών μπορεί να βοηθήσει και στην δημιουργία αποτυπώματος αυθεντικότητας ιδιαίτερα των παραδοσιακών τροφίμων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος,  Μικροβιολογία/Βιοτεχνολογία Τροφίμων άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερόμενων.

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παπαδήμας, Αναπληρωτής Καθηγητής, photis.papademas@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Πρωτεομική μελέτη και ανάλυση έκφρασης γονιδίων του μεταβολισμού του λίπους των γαλακτοκομικών προϊόντων».

Περιγραφή: Η ποιότητα του λίπους των γαλακτοκομικών προϊόντων συσχετίζεται με την υγεία των καταναλωτών. Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει σε επίπεδο μεταγραφικής και μεταφραστικής έκφρασης γονιδίων, τα μεταβολικά μονοπάτια που εμπλέκονται στις μοριακές διεργασίες καθορισμού της περιεκτικότητας του λίπους του γάλακτος σε λιπαρά οξέα, τα οποία συσχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία. Αποτελεί έρευνα για όσους διαθέτουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αντικείμενα της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας και θα διεξαχθεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονία ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες, να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή να παρέχουν τεχνική και διοικητική υποστήριξη όταν προκύπτουν ανάγκες. Ένα μέρος του διδακτορικού θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού αξιοποιώντας χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Ερευνητική Σύμβουλος: Δέσποινα Μιλτιάδους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια despoina.miltiadou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Φασματοσκοπική και Χρωματογραφική μελέτη των βιοενεργών/αντικαρκινικών μικροσυστατικών του ελαιολάδου»

Περιγραφή: Το ελαιόλαδο αποτελεί τη βάση της μεσογειακής διατροφής, και είναι συνυφασμένο με την ιστορία, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό της Κύπρου. Παρόλο που το ελαιόλαδο αποτελείται ως επι το πλείστον από μακροσυστατικά όπως τα τριγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, επίσης περιέχει αξιοσημείωτες ποσότητες από μικροσυστατικά όπως τα φαινολικά συστατικά τα οποία έχουν αντιοξειδωτικές, χημειοθεραπευτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες για την απομόνωση τους ενώ οι μελέτες για το χαρακτηρισμό θα διεξαχθούν με χρήση διαφόρων τεχνικών, κυρίως χρωματογραφικών, και φασματοσκοπικών.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιες/ιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να κατέχουν  Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Χημείας, Χημείας Τροφίμων, Επιστήμη Τροφίμων ή άλλο συναφή κλάδο. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν   Επιπλέον, οι υποψήφιες/οι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση δύναται να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το πανεπιστήμιο,  και να συμμετέχουν σε ερευνητικά  προγράμματα που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Ερευνητική Σύμβουλος: Χρυσούλα Δρούζα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, chryssoula.drouza@cut.ac.cy   

 

 • Δύο (2) θέσεις στο θέμα  «Χρήση εναλλακτικών κτηνοτροφικών φυτών και βοσκοτόπων στην Κύπρο. Έρευνα στη φυσιολογία του ζώου, στις αποδόσεις των αιγοπροβάτων, στην ποιότητα των προϊόντων, και τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που αυτό επιφέρει»  

Περιγραφή: Ο σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η μελέτη της χρήσης εναλλακτικών κτηνοτροφικών φυτών (ψυχανθών) στην διατροφή των μηρυκαστικών τόσο για την βελτίωση των προϊόντων (πχ χαλλούμι), όσο και για τις πολλαπλές επιπτώσεις που έχει αυτό στο περιβάλλον, το έδαφος και την τοπική κοινωνία. Έτσι ένα μέρος της έρευνας αφορά τη χρήση των βοσκών και κτηνοτροφικών λειμώνων, όπως εφαρμόζεται σήμερα στην Κύπρο, ενώ το κύριο μέρος της έρευνας αφορά πειράματα πεδίου με νέες καλλιεργητικές πρακτικές (πχ ακαλλιέργεια), με εναλλακτικά φυτά (κτηνοτροφικά ψυχανθή, μίγματα) προσαρμοσμένα σε ξηροθερμικά κλίματα για την παραγωγή χορτονομής και τη χρήση τους στα μηρυκαστικά. Ένα Το διδακτορικό αυτό διερευνά (α) πιθανά εναλλακτικά χορτοδοτικά φυτά και τρόπους καλλιέργειά τους στην Κύπρο, (β) τη χρήση τους για τη διατροφή των  μηρυκαστικών, για τη δημιουργία ιδιαίτερων προϊόντων, (πχ grass-fed χαλλουμιού) (γ) την επίδραση που ενδεχομένως έχουν  στη φυσιολογία της πέψης τους, την ποσότητα/ποιότητα του γάλακτος, καθώς και στην έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται στον μεταβολισμό, και (δ) την συνολική επίδραση που έχει αυτή η χρήση των νομευτικών φυτών σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο (ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα, χρήση ντόπιων ζωοτροφών, αύξηση παραγωγής χορτομάζας και δέσμευσης άνθρακα, υγεία εδαφών και βελτίωσης συγκράτησης νερού κ.α.).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο (ή μόνο Πτυχίο με βαθμό άνω του 8.5/10) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γενική Γεωπονία ή Ζωική παραγωγή ή Φυτική παραγωγή ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο και να θέλουν να πραγματοποιήσουν έρευνα στα χορτοδοτικά φυτά και τα μηρυκαστικά ζώα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1-C2), να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, ενώ προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Ο/η υποψήφιος/α θα λαμβάνει μηνιαίως υποτροφία που θα του/της καλύπτει τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης από χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί στα πλαίσια ερευνητικού έργου PRIMA, ενώ δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί και ως βοηθός διδασκαλίας, ή να λαμβάνει, με βάση την αριστεία, εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Oυράνιος Τζαμαλούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ouranios.tzamaloukas@cut.ac.cy

 

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριο 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2022 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002436 | Φαξ.: 25002767

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μελέτη της φαινολικής σύστασης και βιοδραστικότητας αυτοφυών φαρμακευτικών φυτών με την χρήση προηγμένων χρωματογραφικών τεχνικών»

Περιγραφή: Τα φαρμακευτικά φυτά αποτελούν ανεξάντλητη πηγή βιοενεργών ενώσεων με πληθώρα φαρμακολογικών δράσεων. Η Κύπρος λόγω της πλεονεκτικής γεωγραφικής της θέσης (σταυροδρόμι τριών ηπείρων) φιλοξενεί μεγάλο αριθμό αυτοφυών και ενδημικών φυτών. Σκοπός της διατριβής είναι η ανάπτυξη συνδυαστικών μεθοδολογιών χρωματογραφικών τεχνικών, φασματοσκοπικών τεχνικών και τεχνικών εκτίμησης των φαρμακολογικών δράσεων  για την μελέτη της σύστασης και της βιοδραστικότητας των αυτοφυών φυτών. Οι προηγμένες αυτές μεθοδολογίες επιτρέπουν την αναζήτηση των βιοδραστικών ενώσεων στα φαρμακευτικά φυτά χωρίς να απαιτούνται οι χρονοβόρες και κοστοβόρες τεχνικές της απομόνωσης και χαρακτηρισμού όλων των συστατικών τους. Με την ανάπτυξη των παραπάνω τεχνικών παρέχεται μια πλατφόρμα υψηλής διακριτικής ικανότητας για τον έλεγχο των φαρμακολογικών ιδιοτήτων των φαρμακευτικών φυτών της Κυπριακής χλωρίδας.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Χημείας, Φαρμακευτικής ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερόμενων.

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Βλάσιος Γούλας, Επίκουρος Kαθηγητής, vlasios.goulas@cut.ac.cy,

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Ανάπτυξη και βελτιστοποίηση καινοτόμων συστημάτων παραγωγής μικρών καρπών» 

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο.

Χρηματοδότηση: Ο/η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να χρηματοδοτηθεί (α) μέσω συμμετοχής του σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, (β) μέσω απασχόλησης του ως υποστηρικτικό προσωπικό στη διδασκαλία εργαστηριακών μαθημάτων και (γ) μέσω κονδυλίων από την ερευνητική δραστηριότητα του Ερευνητικού Συμβούλου.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γιώργος Μαγγανάρης, Αναπληρωτής Καθηγητής, george.manganaris@cut.ac.cy

 

Μία (1) θέση στο θέμα: «Επίδραση του τεχνητού νυχτερινού φωτισμού στη βιοποικιλότητα εντόμων και στις υπηρεσίες οικοσυστήματος που προσφέρουν».

Περιγραφή: O τεχνητός νυχτερινός φωτισμός, μια μορφή φωτορύπανσης, επηρεάζει το 80% των κατοικημένων περιοχών του πλανήτη, με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 90% για τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. Υπολογίζεται ότι η έκταση που επηρεάζεται από τον τεχνητό νυχτερινό φωτισμό αυξάνεται κατά τουλάχιστον 2% ετησίως. Η έκθεση στον τεχνητό νυχτερινό φωτισμό επηρεάζει τους κιρκάδιους ρυθμούς των ζωντανών οργανισμών αλλά και τη δομή των τροφικών αλυσίδων αυξάνοντας τον κίνδυνο αρπακτικότητας, ειδικά για είδη εντόμων που προσελκύονται σε σημεία με νυχτερινό φωτισμό, όπως οι νυχτοπεταλούδες. Σκοπός της έρευνας αυτής είναι να μελετηθεί η επίδραση του νυχτερινού φωτισμού στη βιολογία νυχτόβιων ειδών εντόμων και στη δομή των τροφικών αλυσίδων που στηρίζονται στα είδη αυτά.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο. Τουλάχιστον ένας από τους τίτλους πρέπει να είναι σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Οικολογία ή άλλος συναφής κλάδος. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία, ειδικά σε θέματα μοντελοποίησης, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Μενέλαος Σταυρινίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής, m.stavrinides@cut.ac.cy

 

 • Δύο (2) θέσεις με θέμα: «Γεωργική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία»

Περιγραφή: Η έρευνα μπορεί να αφορά θέματα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας όπως: μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων διαφόρων αγροδιατροφικών συστημάτων (παραδοσιακά ζυμούμενα τρόφιμα, κρασί, γεωργικά προϊόντα που η μικροβιακή ποικιλότητα μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους),  αντιμικροβιακή αντοχή σε αγροδιατροφικά και περιβαλλοντικά οικοσυστήματα (αρδευτικό νερό, υπόγειο νερό, έδαφος, φρούτα και λαχανικά, κρέας), μικρόβια σε αγροοικολογικά συστήματα διαχείρισης καλλιεργειών (ρόλος και αξιοποίηση συμβιωτικών μικροβίων των φυτών, διαχείριση αγροβιομηχανικών αποβλήτων για δημιουργία νέων προϊόντων).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή Μικροβιολογία ή άλλο σχετικό πεδίο. Έμφαση στη Μικροβιολογία ή Βιοτεχνολογία ή Μοριακή Βιολογία καθώς και σχετική εργαστηριακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων. Οι αιτητές/τήτριες συστήνεται να υποβάλλουν επιστολή των ενδιαφερόντων τους στη Γεωργική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία όπου αναμένεται να παρουσιάσουν πρωτοβουλία σκέψης, απόψεων αναδεικνύοντας την προοπτική τους ως ηγετικές μορφές στην έρευνα.

Η ομάδα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας απασχολεί και λειτουργεί με κύριο γνώμονα τις ίσες ευκαιρίες προς όλους/ες τους/τις αιτητές/τήτριες και μέλη της.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δημήτρης Τσάλτας, Αναπληρωτής Καθηγητής, demetris.tsaltas@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στο θέμα: «Θερμοκηπιακές καλλιέργειες και εντατικά συστήματα ανάπτυξης (π.χ. Υδροπονίας) λαχανικών και αρωματικών φυτών»

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αυτή τη θέση στο παρόν στάδιο. Ο/Η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του/της όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής,  nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία νωπών προϊόντων/ Εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας και επιδράσεις στην ποιότητα και ασφάλεια»

Απαιτούμενα Προσόντα: Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές / Βιολογικές Επιστήμες / Τεχνολογία Τροφίμων / Επιστήμη Τροφίμων / Χημείας Τροφίμων. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

Χρηματοδότηση: Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αυτή τη θέση στο παρόν στάδιο. Ο/Η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του/της όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Νικόλαος Τζωρτζάκης, Επίκουρος Καθηγητής,  nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Μελέτη του μικροβιώματος των γαλακτοκομικών προϊόντων για πιθανές λειτουργικές/τεχνολογικές ιδιότητες και την παραγωγή προϊόντων με προστιθέμενη αξία»

Περιγραφή: Το μικροβίωμα των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι μια πηγή διάφορων μικροοργανισμών όπου μπορεί να συμβάλλουν με τις ιδιότητες τους (τεχνολογικές ή και άλλες) στην παραγωγή προϊόντων με λειτουργικές ιδιότητες (π.χ. αντιμικροβιακή δράση). Η χρήση προηγμένων μεθόδων για την ανάλυση και ταυτοποίηση των μικροβιωμάτων αυτών μπορεί να βοηθήσει και στην δημιουργία αποτυπώματος αυθεντικότητας ιδιαίτερα των παραδοσιακών τροφίμων.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος,  Μικροβιολογία/Βιοτεχνολογία Τροφίμων άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερόμενων.

Χρηματοδότηση: Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Φώτης Παπαδήμας, Αναπληρωτής Καθηγητής, photis.papademas@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Πρωτεομική μελέτη και ανάλυση έκφρασης γονιδίων του μεταβολισμού του λίπους των γαλακτοκομικών προϊόντων».

Περιγραφή: Η ποιότητα του λίπους των γαλακτοκομικών προϊόντων συσχετίζεται με την υγεία των καταναλωτών. Στόχος της έρευνας είναι να μελετήσει σε επίπεδο μεταγραφικής και μεταφραστικής έκφρασης γονιδίων, τα μεταβολικά μονοπάτια που εμπλέκονται στις μοριακές διεργασίες καθορισμού της περιεκτικότητας του λίπους του γάλακτος σε λιπαρά οξέα, τα οποία συσχετίζονται με την ανθρώπινη υγεία. Αποτελεί έρευνα για όσους διαθέτουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αντικείμενα της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας και θα διεξαχθεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονία ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες, να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα ή να παρέχουν τεχνική και διοικητική υποστήριξη όταν προκύπτουν ανάγκες. Ένα μέρος του διδακτορικού θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα του Εξωτερικού αξιοποιώντας χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Erasmus+.

Ερευνητική Σύμβουλος: Δέσποινα Μιλτιάδους, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια despoina.miltiadou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο θέμα: «Φασματοσκοπική και Χρωματογραφική μελέτη των βιοενεργών/αντικαρκινικών μικροσυστατικών του ελαιολάδου»

Περιγραφή: Το ελαιόλαδο αποτελεί τη βάση της μεσογειακής διατροφής, και είναι συνυφασμένο με την ιστορία, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό της Κύπρου. Παρόλο που το ελαιόλαδο αποτελείται ως επι το πλείστον από μακροσυστατικά όπως τα τριγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, επίσης περιέχει αξιοσημείωτες ποσότητες από μικροσυστατικά όπως τα φαινολικά συστατικά τα οποία έχουν αντιοξειδωτικές, χημειοθεραπευτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες για την απομόνωση τους ενώ οι μελέτες για το χαρακτηρισμό θα διεξαχθούν με χρήση διαφόρων τεχνικών, κυρίως χρωματογραφικών, και φασματοσκοπικών.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιες/ιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να κατέχουν  Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Χημείας, Χημείας Τροφίμων, Επιστήμη Τροφίμων ή άλλο συναφή κλάδο. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν   Επιπλέον, οι υποψήφιες/οι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση δύναται να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το πανεπιστήμιο,  και να συμμετέχουν σε ερευνητικά  προγράμματα που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

Ερευνητική Σύμβουλος: Χρυσούλα Δρούζα, Αναπληρώτρια καθηγήτρια, chryssoula.drouza@cut.ac.cy   

 

 • Δύο (2) θέσεις στο θέμα  «Χρήση εναλλακτικών κτηνοτροφικών φυτών και βοσκοτόπων στην Κύπρο. Έρευνα στη φυσιολογία του ζώου, στις αποδόσεις των αιγοπροβάτων, στην ποιότητα των προϊόντων, και τους κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες που αυτό επιφέρει»  

Περιγραφή: Ο σκοπός του ερευνητικού έργου είναι η μελέτη της χρήσης εναλλακτικών κτηνοτροφικών φυτών (ψυχανθών) στην διατροφή των μηρυκαστικών τόσο για την βελτίωση των προϊόντων (πχ χαλλούμι), όσο και για τις πολλαπλές επιπτώσεις που έχει αυτό στο περιβάλλον, το έδαφος και την τοπική κοινωνία. Έτσι ένα μέρος της έρευνας αφορά τη χρήση των βοσκών και κτηνοτροφικών λειμώνων, όπως εφαρμόζεται σήμερα στην Κύπρο, ενώ το κύριο μέρος της έρευνας αφορά πειράματα πεδίου με νέες καλλιεργητικές πρακτικές (πχ ακαλλιέργεια), με εναλλακτικά φυτά (κτηνοτροφικά ψυχανθή, μίγματα) προσαρμοσμένα σε ξηροθερμικά κλίματα για την παραγωγή χορτονομής και τη χρήση τους στα μηρυκαστικά. Ένα Το διδακτορικό αυτό διερευνά (α) πιθανά εναλλακτικά χορτοδοτικά φυτά και τρόπους καλλιέργειά τους στην Κύπρο, (β) τη χρήση τους για τη διατροφή των  μηρυκαστικών, για τη δημιουργία ιδιαίτερων προϊόντων, (πχ grass-fed χαλλουμιού) (γ) την επίδραση που ενδεχομένως έχουν  στη φυσιολογία της πέψης τους, την ποσότητα/ποιότητα του γάλακτος, καθώς και στην έκφραση γονιδίων που εμπλέκονται στον μεταβολισμό, και (δ) την συνολική επίδραση που έχει αυτή η χρήση των νομευτικών φυτών σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο (ιδιαίτερα τοπικά προϊόντα, χρήση ντόπιων ζωοτροφών, αύξηση παραγωγής χορτομάζας και δέσμευσης άνθρακα, υγεία εδαφών και βελτίωσης συγκράτησης νερού κ.α.).

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο (ή μόνο Πτυχίο με βαθμό άνω του 8.5/10) από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γενική Γεωπονία ή Ζωική παραγωγή ή Φυτική παραγωγή ή Κτηνιατρική ή Βιολογία ή άλλο συναφή κλάδο και να θέλουν να πραγματοποιήσουν έρευνα στα χορτοδοτικά φυτά και τα μηρυκαστικά ζώα. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο C1-C2), να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης, ενώ προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Χρηματοδότηση: Ο/η υποψήφιος/α θα λαμβάνει μηνιαίως υποτροφία που θα του/της καλύπτει τα έξοδα διαμονής και διαβίωσης από χρηματοδότηση που έχει εξασφαλιστεί στα πλαίσια ερευνητικού έργου PRIMA, ενώ δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί και ως βοηθός διδασκαλίας, ή να λαμβάνει, με βάση την αριστεία, εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Oυράνιος Τζαμαλούκας, Αναπληρωτής Καθηγητής, ouranios.tzamaloukas@cut.ac.cy