Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριο 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλιου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002436 | Φαξ.: 25002767

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Μελέτη του μικροβιώματος των γαλακτοκομικών προϊόντων για πιθανές λειτουργικές / τεχνολογικές ιδιότητες και την παραγωγή προϊόντων με προστιθέμενη αξία.

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Το μικροβίωμα των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι μια πηγή διάφορων μικροοργανισμών όπου μπορεί να συμβάλλουν με τις ιδιότητες τους (τεχνολογικές ή και άλλες) στην παραγωγή προϊόντων με λειτουργικές ιδιότητες (π.χ. αντιμικροβιακή δράση) ή ιδιότητες τυπικότητας προϊόντων (π.χ. αρωματικό και άλλο οργανοληπτικό προφίλ). Η μελέτη αφορά τεχνολογικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά καθώς και μοριακό χαρακτηρισμό του γενετικού υπόβαθρου των ιδιοτήτων ενδιαφέροντος.

 

Χρηματοδότηση:

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος,  Μικροβιολογία/Βιοτεχνολογία Τροφίμων άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερόμενων. Οι αιτητές/τήτριες συστήνεται να υποβάλλουν επιστολή των ενδιαφερόντων τους στη μικροβιολογία και βιοτεχνολογία τροφίμων όπου αναμένεται να παρουσιάσουν πρωτοβουλία σκέψης, απόψεων αναδεικνύοντας την προοπτική τους ως ηγετικές μορφές στην έρευνα.

Η ομάδα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας και η ομάδα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος απασχολεί και λειτουργεί με κύριο γνώμονα τις ίσες ευκαιρίες προς όλους/ες τους/τις αιτητές/τήτριες και μέλη της.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

Δημήτρης Τσάλτας & Φώτης Παπαδήμας

 

Ονοματεπώνυμο:

Δημήτρης Τσάλτας & Φώτης Παπαδήμας

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτές Καθηγητές

Email:

dimitris.tsaltas@cut.ac.cy photis.papademas@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο     (Τίτλος):

Γεωργική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία

 

Αριθμός θέσεων:

2

 

Περιγραφή:

Η έρευνα μπορεί να αφορά θέματα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας όπως:

  • μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων διαφόρων αγροδιατροφικών συστημάτων (παραδοσιακά ζυμούμενα τρόφιμα, κρασί, γεωργικά προϊόντα που η μικροβιακή ποικιλότητα μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους)
  • αντιμικροβιακή αντοχή σε αγροδιατροφικά και περιβαλλοντικά οικοσυστήματα (αρδευτικό νερό, υπόγειο νερό, έδαφος, φρούτα και λαχανικά, κρέας και ζωικά προϊόντα)
  • μικρόβια σε αγροοικολογικά συστήματα διαχείρισης καλλιεργειών (ρόλος και αξιοποίηση συμβιωτικών μικροβίων των φυτών)

Το ειδικό θέμα του υποψηφίου θα συζητηθεί στη συνέντευξη όπου αναμένεται ο/η υποψήφιος/α να αναδείξει τα ενδιαφέροντα του.

 

Χρηματοδότηση:

Οι υποψήφιοι/ες με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή Μικροβιολογία ή άλλο σχετικό πεδίο. Έμφαση στη Μικροβιολογία ή Βιοτεχνολογία ή Μοριακή Βιολογία καθώς και σχετική εργαστηριακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων. Οι αιτητές/τήτριες συστήνεται να υποβάλλουν επιστολή των ενδιαφερόντων τους στη Γεωργική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία όπου αναμένεται να παρουσιάσουν πρωτοβουλία σκέψης και απόψεων αναδεικνύοντας την προοπτική τους ως ηγετικές μορφές στην έρευνα.

Η ομάδα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας απασχολεί και λειτουργεί με κύριο γνώμονα τις ίσες ευκαιρίες προς όλους/ες τους/τις αιτητές/τήτριες και μέλη της.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Δημήτρης Τσάλτας

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

dimitris.tsaltas@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο     (Τίτλος):

Μελέτη αυτοφυών φυτών του γένους Cistus: έλεγχος φυτοχημικής σύστασης,  φαρμακευτικών ιδιοτήτων και ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Τα φυτά του γένους Cistus (οικ. Cistaceacea) είναι αυτοφυείς, πολυετείς και φρυγανώδεις θάμνοι με λευκά ή ροζ άνθη, που φύονται σε άγονες και ξηροθερμικές περιοχές της Μεσογείου. Τα αφεψήματα, τα εκχυλίσματα και η ρητίνη των φυτών αυτών χρησιμοποιούνται εκτενώς στην παραδοσιακή ιατρική στην Κύπρο και γενικότερα στις χώρες της Μεσογείου. Επιπρόσθετα, πλήθος μελετών επιβεβαιώνουν τις ισχυρές φαρμακολογικές τους ιδιότητες έναντι ασθενειών και παθολογικών καταστάσεων. Οι δράσεις τους αυτές σχετίζονται με την παρουσία βιοδραστικών φυτοχημικών όπως φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή, φαινυλοπροπανοειδή και τερπένια. Οι βασικοί στόχοι της παρούσας διατριβής είναι να (i) μελετηθεί η φυτοχημική σύσταση και οι φαρμακολογικές ιδιότητες φυτών του γένους Cistus που φύονται στην Κύπρο, να αναπτυχθούν φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές εκχύλισης για την παραλαβή και αξιοποίηση των βιοδραστικών τους ενώσεων και (iii) να αναπτυχθούν καινοτόμα λειτουργικά τρόφιμα προερχόμενα από τα φυτά του γένους  Cistus.

 

Χρηματοδότηση:

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Χημείας, Φαρμακευτικής ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερόμενων.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Βλάσιος Γούλας

 

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

vlasios.goulas@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο     (Τίτλος):

Χαρακτηρισμός και θεμελίωση βασικής συλλογής Κυπριακού σίτου. Συσχέτιση αγρονομικών χαρακτηριστικών και αξιολόγηση ελίτ γονοτύπων.

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Το σιτάρι θεωρείται μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στον κόσμο. Καλλιεργείται σε μεγαλύτερη έκταση από οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια τροφίμων (545 εκατομμύρια στρέμματα το 2021), ενώ το παγκόσμιο εμπόριο σιταριού είναι μεγαλύτερο από ό,τι για όλες τις άλλες καλλιέργειες μαζί. Το σιτάρι εξημερώθηκε στην περιοχή της γόνιμης ημισελήνου, και ως εκ τούτου, διαθέτει μια γενετική δεξαμενή, που σε σύγκριση με άλλες ποτιστικές καλλιέργειες, αντέχει σε αβιοτικά στρες. Η Κύπρος, μια χώρα της ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται στο επίκεντρο της εξημέρωσής του, και έχει παράδοση χιλιετιών στην καλλιέργεια σιταριού. Κατά συνέπεια, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάδειξη και την επιλογή γενετικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με την απόδοση και τη βιώσιμη καλλιέργεια γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών. Το αντικείμενο της μελέτης είναι να χρησιμοποιήσει πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις (γονοτύπηση/φαινοτυποποίηση και ομικές τεχνολογίες), για να εντοπίσει χαρακτηριστικά που βοηθούν στην επιλογή και τη θεμελίωση της πρώτης Κυπριακής συλλογής σίτου.

 

Χρηματοδότηση:

Οι υποψήφιοι/ες με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο. Τουλάχιστον ένας από τους τίτλους πρέπει να είναι σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες, Βιολογία ή άλλος συναφής κλάδος. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής εργαστηριακή και αγρονομική εμπειρία, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Νικόλαος Νικολουδάκης

 

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

n.nikoloudakis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο     (Τίτλος):

Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία νωπών προϊόντων/ Εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας και επιδράσεις στην ποιότητα και ασφάλεια

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Η θέση αναφέρεται στην μετασυλλεκτική φυσιολογία και τεχνολογία νωπών προϊόντων με έμφαση την συντήρηση λαχανικών ή/και αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών τόσο με συνδυασμό φυσικών/χημικών μεθόδων αλλά κυρίως με χρήση και αξιολόγηση φυτικών προϊόντων π.χ. αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα, αυξάνοντας την θρεπτική/διαιτητική αξία των νωπών προϊόντων.

Έμφαση δίδεται σε αξιολόγηση αντιοξειδωτικών, αντιμικροβιακών και άλλων βιοκτόνων ιδιοτήτων από τα φυτικά προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις μελέτες που διεξάγονται στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/hydro-aromatic-plants

 

Χρηματοδότηση:

Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αυτή τη θέση στο παρόν στάδιο. Ο/Η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του/της όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες/Τεχνολογία Τροφίμων/Επιστήμη Τροφίμων/Χημείας Τροφίμων.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Νικόλαος Τζωρτζάκης

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο     (Τίτλος):

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες και εντατικά συστήματα ανάπτυξης (π.χ. Υδροπονίας) λαχανικών και αρωματικών φυτών

 

Αριθμός θέσεων:

2

 

Περιγραφή:

Οι θέσεις αναφέρονται στην μελέτη λαχανικών ή/και αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε εντατικά συστήματα ανάπτυξης π.χ. Υδροπονία σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Έμφαση δίδεται σε ενδημικά φυτά της Κύπρου ή φυτά αυξημένης θρεπτικής αξίας και ιδιοτήτων, με στόχο τη μελέτη αυτών και την ανταπόκριση των σε αβιοτική καταπόνηση. Ο βιοεμπλουτισμός και η βιοσυσσώρευση στοιχείων επίσης αποτελεί ερευνητικό πεδίο του ενδιαφέροντος μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις μελέτες που διεξάγονται στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/hydro-aromatic-plants

 

 

Χρηματοδότηση:

Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αυτές τις θέσεις στο παρόν στάδιο. Ο/Η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του/της όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες/Τεχνολογία Τροφίμων/Επιστήμη Τροφίμων/Χημείας Τροφίμων.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Νικόλαος Τζωρτζάκης

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Φασματοσκοπική και Χρωματογραφική μελέτη των βιοενεργών/αντικαρκινικών μικροσυστατικών του ελαιολάδου

 

Αριθμός θέσεων:

 1 

 

Περιγραφή:

Το ελαιόλαδο αποτελεί τη βάση της μεσογειακής διατροφής, και είναι συνυφασμένο με την ιστορία, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό της Κύπρου. Παρόλο που το ελαιόλαδο αποτελείται ως επι το πλείστον από μακροσυστατικά όπως τα τριγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, επίσης περιέχει αξιοσημείωτες ποσότητες από μικροσυστατικά όπως τα φαινολικά συστατικά τα οποία έχουν αντιοξειδωτικές, χημειοθεραπευτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες για την απομόνωση τους ενώ οι μελέτες για το χαρακτηρισμό θα διεξαχθούν με χρήση διαφόρων τεχνικών, κυρίως χρωματογραφικών, και φασματοσκοπικών.

 

Χρηματοδότηση:

Δεν υπάρχει υποτροφία για την προκηρυσσόμενη θέση.

Μερική οικονομική υποστήριξη θα μπορεί να γίνει για υποψηφίους που έχουν τα κατάλληλα προσόντα (α) να προσφέρουν έργο ως βοηθοί διδασκαλίας, (β) να διεκδικούν εσωτερικές υποτροφίες από το πανεπιστήμιο με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται  και (γ) να συμμετέχουν σε μελλοντικά ερευνητικά  προγράμματα σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο της θέσης

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιες/ιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να κατέχουν  Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Χημείας, Χημείας Τροφίμων, Επιστήμη Τροφίμων ή άλλο συναφή κλάδο. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν   Επιπλέον, οι υποψήφιες/οι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση δύναται να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επισυνάψουν τα ονόματα τριών ακαδημαϊκών καθηγητών/τριών που μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές για τον υποφήφιο/α όταν τους ζητηθεί

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Χρυσούλα Δρούζα,

 

Βαθμίδα:

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Email:

chryssoula.drouza@cut.ac.cy   

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριο 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλιου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002436 | Φαξ.: 25002767

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Μελέτη του μικροβιώματος των γαλακτοκομικών προϊόντων για πιθανές λειτουργικές / τεχνολογικές ιδιότητες και την παραγωγή προϊόντων με προστιθέμενη αξία.

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Το μικροβίωμα των γαλακτοκομικών προϊόντων είναι μια πηγή διάφορων μικροοργανισμών όπου μπορεί να συμβάλλουν με τις ιδιότητες τους (τεχνολογικές ή και άλλες) στην παραγωγή προϊόντων με λειτουργικές ιδιότητες (π.χ. αντιμικροβιακή δράση) ή ιδιότητες τυπικότητας προϊόντων (π.χ. αρωματικό και άλλο οργανοληπτικό προφίλ). Η μελέτη αφορά τεχνολογικά και μικροβιολογικά χαρακτηριστικά καθώς και μοριακό χαρακτηρισμό του γενετικού υπόβαθρου των ιδιοτήτων ενδιαφέροντος.

 

Χρηματοδότηση:

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμη και Τεχνολογία Γάλακτος,  Μικροβιολογία/Βιοτεχνολογία Τροφίμων άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερόμενων. Οι αιτητές/τήτριες συστήνεται να υποβάλλουν επιστολή των ενδιαφερόντων τους στη μικροβιολογία και βιοτεχνολογία τροφίμων όπου αναμένεται να παρουσιάσουν πρωτοβουλία σκέψης, απόψεων αναδεικνύοντας την προοπτική τους ως ηγετικές μορφές στην έρευνα.

Η ομάδα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας και η ομάδα της Επιστήμης και Τεχνολογίας Γάλακτος απασχολεί και λειτουργεί με κύριο γνώμονα τις ίσες ευκαιρίες προς όλους/ες τους/τις αιτητές/τήτριες και μέλη της.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

Δημήτρης Τσάλτας & Φώτης Παπαδήμας

 

Ονοματεπώνυμο:

Δημήτρης Τσάλτας & Φώτης Παπαδήμας

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτές Καθηγητές

Email:

dimitris.tsaltas@cut.ac.cy photis.papademas@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο     (Τίτλος):

Γεωργική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία

 

Αριθμός θέσεων:

2

 

Περιγραφή:

Η έρευνα μπορεί να αφορά θέματα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας όπως:

  • μελέτη μικροβιακών κοινοτήτων διαφόρων αγροδιατροφικών συστημάτων (παραδοσιακά ζυμούμενα τρόφιμα, κρασί, γεωργικά προϊόντα που η μικροβιακή ποικιλότητα μπορεί να διαδραματίζει ρόλο στα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους)
  • αντιμικροβιακή αντοχή σε αγροδιατροφικά και περιβαλλοντικά οικοσυστήματα (αρδευτικό νερό, υπόγειο νερό, έδαφος, φρούτα και λαχανικά, κρέας και ζωικά προϊόντα)
  • μικρόβια σε αγροοικολογικά συστήματα διαχείρισης καλλιεργειών (ρόλος και αξιοποίηση συμβιωτικών μικροβίων των φυτών)

Το ειδικό θέμα του υποψηφίου θα συζητηθεί στη συνέντευξη όπου αναμένεται ο/η υποψήφιος/α να αναδείξει τα ενδιαφέροντα του.

 

Χρηματοδότηση:

Οι υποψήφιοι/ες με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες ή Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων ή Μικροβιολογία ή άλλο σχετικό πεδίο. Έμφαση στη Μικροβιολογία ή Βιοτεχνολογία ή Μοριακή Βιολογία καθώς και σχετική εργαστηριακή εμπειρία θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερομένων. Οι αιτητές/τήτριες συστήνεται να υποβάλλουν επιστολή των ενδιαφερόντων τους στη Γεωργική Μικροβιολογία και Βιοτεχνολογία όπου αναμένεται να παρουσιάσουν πρωτοβουλία σκέψης και απόψεων αναδεικνύοντας την προοπτική τους ως ηγετικές μορφές στην έρευνα.

Η ομάδα της Γεωργικής Μικροβιολογίας και Βιοτεχνολογίας απασχολεί και λειτουργεί με κύριο γνώμονα τις ίσες ευκαιρίες προς όλους/ες τους/τις αιτητές/τήτριες και μέλη της.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Δημήτρης Τσάλτας

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

dimitris.tsaltas@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο     (Τίτλος):

Μελέτη αυτοφυών φυτών του γένους Cistus: έλεγχος φυτοχημικής σύστασης,  φαρμακευτικών ιδιοτήτων και ανάπτυξη καινοτόμων λειτουργικών τροφίμων

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Τα φυτά του γένους Cistus (οικ. Cistaceacea) είναι αυτοφυείς, πολυετείς και φρυγανώδεις θάμνοι με λευκά ή ροζ άνθη, που φύονται σε άγονες και ξηροθερμικές περιοχές της Μεσογείου. Τα αφεψήματα, τα εκχυλίσματα και η ρητίνη των φυτών αυτών χρησιμοποιούνται εκτενώς στην παραδοσιακή ιατρική στην Κύπρο και γενικότερα στις χώρες της Μεσογείου. Επιπρόσθετα, πλήθος μελετών επιβεβαιώνουν τις ισχυρές φαρμακολογικές τους ιδιότητες έναντι ασθενειών και παθολογικών καταστάσεων. Οι δράσεις τους αυτές σχετίζονται με την παρουσία βιοδραστικών φυτοχημικών όπως φαινολικά οξέα, φλαβονοειδή, φαινυλοπροπανοειδή και τερπένια. Οι βασικοί στόχοι της παρούσας διατριβής είναι να (i) μελετηθεί η φυτοχημική σύσταση και οι φαρμακολογικές ιδιότητες φυτών του γένους Cistus που φύονται στην Κύπρο, να αναπτυχθούν φιλικές προς το περιβάλλον τεχνικές εκχύλισης για την παραλαβή και αξιοποίηση των βιοδραστικών τους ενώσεων και (iii) να αναπτυχθούν καινοτόμα λειτουργικά τρόφιμα προερχόμενα από τα φυτά του γένους  Cistus.

 

Χρηματοδότηση:

Ο/Η υποψήφιος/α διδάκτορας δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του εσωτερική υποτροφία από το Πανεπιστήμιο ή άλλη πηγή, ενώ μπορεί να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα, που δύναται να του εξασφαλίσουν χρηματοδότηση.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες, Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων, Χημείας, Φαρμακευτικής ή άλλο συναφή κλάδο. Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν. Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των ενδιαφερόμενων.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Βλάσιος Γούλας

 

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

vlasios.goulas@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο     (Τίτλος):

Χαρακτηρισμός και θεμελίωση βασικής συλλογής Κυπριακού σίτου. Συσχέτιση αγρονομικών χαρακτηριστικών και αξιολόγηση ελίτ γονοτύπων.

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Το σιτάρι θεωρείται μια από τις σημαντικότερες καλλιέργειες στον κόσμο. Καλλιεργείται σε μεγαλύτερη έκταση από οποιαδήποτε άλλη καλλιέργεια τροφίμων (545 εκατομμύρια στρέμματα το 2021), ενώ το παγκόσμιο εμπόριο σιταριού είναι μεγαλύτερο από ό,τι για όλες τις άλλες καλλιέργειες μαζί. Το σιτάρι εξημερώθηκε στην περιοχή της γόνιμης ημισελήνου, και ως εκ τούτου, διαθέτει μια γενετική δεξαμενή, που σε σύγκριση με άλλες ποτιστικές καλλιέργειες, αντέχει σε αβιοτικά στρες. Η Κύπρος, μια χώρα της ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται στο επίκεντρο της εξημέρωσής του, και έχει παράδοση χιλιετιών στην καλλιέργεια σιταριού. Κατά συνέπεια, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάδειξη και την επιλογή γενετικών χαρακτηριστικών που συνδέονται με την απόδοση και τη βιώσιμη καλλιέργεια γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών. Το αντικείμενο της μελέτης είναι να χρησιμοποιήσει πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις (γονοτύπηση/φαινοτυποποίηση και ομικές τεχνολογίες), για να εντοπίσει χαρακτηριστικά που βοηθούν στην επιλογή και τη θεμελίωση της πρώτης Κυπριακής συλλογής σίτου.

 

Χρηματοδότηση:

Οι υποψήφιοι/ες με τα κατάλληλα προσόντα μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να λαμβάνουν με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι/ες για την πιο πάνω θέση πρέπει να διαθέτουν Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο. Τουλάχιστον ένας από τους τίτλους πρέπει να είναι σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Γεωπονικές Επιστήμες, Βιολογία ή άλλος συναφής κλάδος. Επιπλέον, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής εργαστηριακή και αγρονομική εμπειρία, θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Νικόλαος Νικολουδάκης

 

Βαθμίδα:

Επίκουρος Καθηγητής

Email:

n.nikoloudakis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο     (Τίτλος):

Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία νωπών προϊόντων/ Εναλλακτικοί τρόποι επεξεργασίας και επιδράσεις στην ποιότητα και ασφάλεια

 

Αριθμός θέσεων:

1

 

Περιγραφή:

Η θέση αναφέρεται στην μετασυλλεκτική φυσιολογία και τεχνολογία νωπών προϊόντων με έμφαση την συντήρηση λαχανικών ή/και αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών τόσο με συνδυασμό φυσικών/χημικών μεθόδων αλλά κυρίως με χρήση και αξιολόγηση φυτικών προϊόντων π.χ. αιθέρια έλαια και φυτικά εκχυλίσματα, αυξάνοντας την θρεπτική/διαιτητική αξία των νωπών προϊόντων.

Έμφαση δίδεται σε αξιολόγηση αντιοξειδωτικών, αντιμικροβιακών και άλλων βιοκτόνων ιδιοτήτων από τα φυτικά προϊόντα.

Περισσότερες πληροφορίες για τις μελέτες που διεξάγονται στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/hydro-aromatic-plants

 

Χρηματοδότηση:

Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αυτή τη θέση στο παρόν στάδιο. Ο/Η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του/της όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες/Τεχνολογία Τροφίμων/Επιστήμη Τροφίμων/Χημείας Τροφίμων.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Νικόλαος Τζωρτζάκης

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο     (Τίτλος):

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες και εντατικά συστήματα ανάπτυξης (π.χ. Υδροπονίας) λαχανικών και αρωματικών φυτών

 

Αριθμός θέσεων:

2

 

Περιγραφή:

Οι θέσεις αναφέρονται στην μελέτη λαχανικών ή/και αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών σε εντατικά συστήματα ανάπτυξης π.χ. Υδροπονία σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες. Έμφαση δίδεται σε ενδημικά φυτά της Κύπρου ή φυτά αυξημένης θρεπτικής αξίας και ιδιοτήτων, με στόχο τη μελέτη αυτών και την ανταπόκριση των σε αβιοτική καταπόνηση. Ο βιοεμπλουτισμός και η βιοσυσσώρευση στοιχείων επίσης αποτελεί ερευνητικό πεδίο του ενδιαφέροντος μας.

Περισσότερες πληροφορίες για τις μελέτες που διεξάγονται στην ιστοσελίδα http://www.cut.ac.cy/hydro-aromatic-plants

 

 

Χρηματοδότηση:

Δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αυτές τις θέσεις στο παρόν στάδιο. Ο/Η υποψήφιος/α δυνητικά μπορεί να απασχοληθεί ως βοηθός διδασκαλίας, να λαμβάνει με βάση την αριστεία του/της όποτε και αν δίνονται εσωτερικές υποτροφίες από το Πανεπιστήμιο ή να συμμετέχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Βασικό πτυχίο και μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης στις Γεωπονικές/Βιολογικές Επιστήμες/Τεχνολογία Τροφίμων/Επιστήμη Τροφίμων/Χημείας Τροφίμων.

Επιπλέον, οι υποψήφιοι/ες πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν.

Η αξιολόγηση περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη όλων των ενδιαφερομένων.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

 

Ονοματεπώνυμο:

Νικόλαος Τζωρτζάκης

 

Βαθμίδα:

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email:

nikolaos.tzortzakis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Φασματοσκοπική και Χρωματογραφική μελέτη των βιοενεργών/αντικαρκινικών μικροσυστατικών του ελαιολάδου

 

Αριθμός θέσεων:

 1 

 

Περιγραφή:

Το ελαιόλαδο αποτελεί τη βάση της μεσογειακής διατροφής, και είναι συνυφασμένο με την ιστορία, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό της Κύπρου. Παρόλο που το ελαιόλαδο αποτελείται ως επι το πλείστον από μακροσυστατικά όπως τα τριγλυκερίδια των λιπαρών οξέων, επίσης περιέχει αξιοσημείωτες ποσότητες από μικροσυστατικά όπως τα φαινολικά συστατικά τα οποία έχουν αντιοξειδωτικές, χημειοθεραπευτικές και αντικαρκινικές ιδιότητες. Θα αναπτυχθούν μεθοδολογίες για την απομόνωση τους ενώ οι μελέτες για το χαρακτηρισμό θα διεξαχθούν με χρήση διαφόρων τεχνικών, κυρίως χρωματογραφικών, και φασματοσκοπικών.

 

Χρηματοδότηση:

Δεν υπάρχει υποτροφία για την προκηρυσσόμενη θέση.

Μερική οικονομική υποστήριξη θα μπορεί να γίνει για υποψηφίους που έχουν τα κατάλληλα προσόντα (α) να προσφέρουν έργο ως βοηθοί διδασκαλίας, (β) να διεκδικούν εσωτερικές υποτροφίες από το πανεπιστήμιο με βάση την αριστεία τους όποτε και εάν δίνονται  και (γ) να συμμετέχουν σε μελλοντικά ερευνητικά  προγράμματα σε συναφές πεδίο με το αντικείμενο της θέσης

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιες/ιοι για την παραπάνω θέση θα πρέπει να κατέχουν  Πτυχίο και Μεταπτυχιακό Τίτλο από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα από τα ακόλουθα πεδία: Χημείας, Χημείας Τροφίμων, Επιστήμη Τροφίμων ή άλλο συναφή κλάδο. Προηγούμενη συναφής ερευνητική εμπειρία θεωρείται επιπρόσθετο προσόν   Επιπλέον, οι υποψήφιες/οι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Η αξιολόγηση δύναται να περιλαμβάνει και προσωπική συνέντευξη των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να επισυνάψουν τα ονόματα τριών ακαδημαϊκών καθηγητών/τριών που μπορούν να παρέχουν συστατικές επιστολές για τον υποφήφιο/α όταν τους ζητηθεί

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Χρυσούλα Δρούζα,

 

Βαθμίδα:

Αναπληρώτρια καθηγήτρια

Email:

chryssoula.drouza@cut.ac.cy