Χημικής Μηχανικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

  • Δυο (2) θέσεις στο παρακάτω  θέμα: «Αλληλεπιδράσεις (βιο)-πλαστικών με διάτομα και θαλάσσιους μικροοργανισμούς»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Χημεία η  Βιολογία η Φυσική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να εμπλακεί σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Βιοκατάλυσης και Βιοτεχνολογίας και σε υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος.

Η έρευνα θα γίνει σε συνεργασία με το νέο Κέντρο Αριστείας: Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσος, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ: 25002178, Φαξ: 2500236

Χημικής Μηχανικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

  • Δυο (2) θέσεις στο παρακάτω  θέμα: «Αλληλεπιδράσεις (βιο)-πλαστικών με διάτομα και θαλάσσιους μικροοργανισμούς»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στην  Χημεία η  Βιολογία η Φυσική. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Επιπέδου Μάστερ στο αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Ο/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος θα έχει την δυνατότητα να εμπλακεί σε ερευνητικά προγράμματα του εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Βιοκατάλυσης και Βιοτεχνολογίας και σε υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων του Τμήματος.

Η έρευνα θα γίνει σε συνεργασία με το νέο Κέντρο Αριστείας: Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Βαρώτσος, Καθηγητής, c.varotsis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος-

Τηλ: 25002178, Φαξ: 2500236