Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Νοσηλευτικής

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002012 | Φαξ.: 25002864

 

  • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση συμπτωμάτων ασθενών με χρόνιες παθήσεις»
  • Απαιτούμενα Προσόντα:. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Νοσηλευτικής, Ιατρικής Ψυχολογίας, Διαιτολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα).

Ερευνητική Σύμβουλος: Μαρία Κυράνου Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.kyranou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πρόληψη Χρόνιων Παθήσεων» με θέμα «Διαχρονική μελέτη αξιολόγησης των παραγόντων του τρόπου ζωής σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και των επιπτώσεών τους στη γονιμότητα και στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Διατροφολογία, Φυσικοθεραπεία, Ψυχολογία, )  ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας και γνώσεις σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή/και σχετική κλινική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητική Σύμβουλος: Ουρανία Κολοκοτρώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, o.kolokotroni@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στα γνωστικά αντικείμενα «Δημόσια Υγεία» ή/και «Ψυχολογία Υγείας» με θέμα «Προώθηση εμβολιαστικών προγραμμάτων σε επαγγελματίες υγείας και στον γενικό πληθυσμό»

Απαιτούμενα Προσόντα:Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Ψυχολογία, Βιοϊατρική, Δημόσια Υγεία, Ερευνητικές Μεθόδοι στην Υγεία κτλ.) ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Μεταπτυχιακός τίτλος σε τομείς συναφείς με τη θέση θα θεωρείται ως επιπλέον προσόν. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί επίσης ως επιπρόσθετο προσόν. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, και κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Χρηματοδοτηση: Η διδακτορική έρευνα θα είναι στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το πρόγραμμα EU4Health στο εργαστήριο Συμπεριφορικών Επιστημών και Υγείας και θα είναι επί πληρωμή. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα και να συνεργαστεί με μια ομάδα ερευνητών και ακαδημαϊκών ευρωπαϊκού κύρους.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Άγγελος Κασσιανός, Λέκτορας, angelos.kassianos@cut.ac.cy

 

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Νοσηλευτικής

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002012 | Φαξ.: 25002864

 

  • Δυο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο «Διαχείριση συμπτωμάτων ασθενών με χρόνιες παθήσεις»
  • Απαιτούμενα Προσόντα:. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Νοσηλευτικής, Ιατρικής Ψυχολογίας, Διαιτολογίας, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας και χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα).

Ερευνητική Σύμβουλος: Μαρία Κυράνου Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.kyranou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Πρόληψη Χρόνιων Παθήσεων» με θέμα «Διαχρονική μελέτη αξιολόγησης των παραγόντων του τρόπου ζωής σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και των επιπτώσεών τους στη γονιμότητα και στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Διατροφολογία, Φυσικοθεραπεία, Ψυχολογία, )  ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας και γνώσεις σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή/και σχετική κλινική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητική Σύμβουλος: Ουρανία Κολοκοτρώνη, Επίκουρη Καθηγήτρια, o.kolokotroni@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στα γνωστικά αντικείμενα «Δημόσια Υγεία» ή/και «Ψυχολογία Υγείας» με θέμα «Προώθηση εμβολιαστικών προγραμμάτων σε επαγγελματίες υγείας και στον γενικό πληθυσμό»

Απαιτούμενα Προσόντα:Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Ψυχολογία, Βιοϊατρική, Δημόσια Υγεία, Ερευνητικές Μεθόδοι στην Υγεία κτλ.) ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Μεταπτυχιακός τίτλος σε τομείς συναφείς με τη θέση θα θεωρείται ως επιπλέον προσόν. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί επίσης ως επιπρόσθετο προσόν. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, και κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Χρηματοδοτηση: Η διδακτορική έρευνα θα είναι στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος από το πρόγραμμα EU4Health στο εργαστήριο Συμπεριφορικών Επιστημών και Υγείας και θα είναι επί πληρωμή. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα και να συνεργαστεί με μια ομάδα ερευνητών και ακαδημαϊκών ευρωπαϊκού κύρους.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Άγγελος Κασσιανός, Λέκτορας, angelos.kassianos@cut.ac.cy