Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση  στο γνωστικό αντικείμενο «Κατ’οίκον νοσηλευτική φροντίδα», ή «Προαγωγή Υγείας και κοινωνικό φύλο», ή «Διαπολιτισμική υγεία και παρεμβάσεις βασισμένες στη κοινότητα»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει αν είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας ή συναφών σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες Υγείας ή άλλο συναφές αντικείμενο της θέσης. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS/NVivo). Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Χριστιάνα Κούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, christiana.kouta@cut.ac.cy 

 

  • Μία (1) θέση  στο γνωστικό αντικείμενο «Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται 5ετής κλινική εμπειρία στην επείγουσα ή/και εντατική νοσηλευτική (2015-σήμερα), πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητική Σύμβουλος: Μερόπη Μπουζίκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, meropi.mpouzika@cut.ac.cy 

 

  • Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική με Έμφαση στις Κλινικές Εφαρμογές»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική, σε άλλες επιστήμες υγείας (Ιατρική, Ψυχολογία Υγείας, Διαιτολογία)  και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών επιπέδου Μάστερ στα σχετικά αντικείμενα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα). Θετικά θα συνεκτιμηθεί η κλινική εμπειρία. 

Ερευνητική Σύμβουλος: Μαρία Κυράνου Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.kyranou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία» με θέμα «Η επιβάρυνση των ρευματικών παθήσεων στη σωματική λειτουργικότητα και στην ποιότητα ζωής»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Νοσηλευτική, στην Ιατρική ή στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ, κατά προτίμηση στην Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία, Γενική/Οικογενειακή Ιατρική, Προαγωγή Υγείας, Κοινοτική Νοσηλευτική/ Φροντίδα Υγείας, ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εξοικείωση με τις αρχές της συστηματικής ανασκόπησης και αναζήτησης σε βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας, Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής, χρήση Η/Υ και στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS, STATA, R). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στην πληθυσμιακή έρευνα ή/και αξιολόγηση αναγκών στην κοινότητα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

  • Ερευνητικός Σύμβουλος: Νίκος Μίτλεττον, Αναπληρωτής Καθηγητής, nicos.middleton@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864

Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση  στο γνωστικό αντικείμενο «Κατ’οίκον νοσηλευτική φροντίδα», ή «Προαγωγή Υγείας και κοινωνικό φύλο», ή «Διαπολιτισμική υγεία και παρεμβάσεις βασισμένες στη κοινότητα»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει αν είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας ή συναφών σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες Υγείας ή άλλο συναφές αντικείμενο της θέσης. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS/NVivo). Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητική Σύμβουλος: Χριστιάνα Κούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, christiana.kouta@cut.ac.cy 

 

  • Μία (1) θέση  στο γνωστικό αντικείμενο «Εντατική και Επείγουσα Νοσηλευτική»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Νοσηλευτική και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται 5ετής κλινική εμπειρία στην επείγουσα ή/και εντατική νοσηλευτική (2015-σήμερα), πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητική Σύμβουλος: Μερόπη Μπουζίκα, Επίκουρη Καθηγήτρια, meropi.mpouzika@cut.ac.cy 

 

  • Δύο (2) θέσεις στο γνωστικό αντικείμενο: «Νοσηλευτική με Έμφαση στις Κλινικές Εφαρμογές»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική, σε άλλες επιστήμες υγείας (Ιατρική, Ψυχολογία Υγείας, Διαιτολογία)  και Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών επιπέδου Μάστερ στα σχετικά αντικείμενα. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα). Θετικά θα συνεκτιμηθεί η κλινική εμπειρία. 

Ερευνητική Σύμβουλος: Μαρία Κυράνου Επίκουρη Καθηγήτρια, maria.kyranou@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Επιδημιολογία» με θέμα «Η επιβάρυνση των ρευματικών παθήσεων στη σωματική λειτουργικότητα και στην ποιότητα ζωής»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στη Νοσηλευτική, στην Ιατρική ή στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ, κατά προτίμηση στην Επιδημιολογία, Δημόσια Υγεία, Γενική/Οικογενειακή Ιατρική, Προαγωγή Υγείας, Κοινοτική Νοσηλευτική/ Φροντίδα Υγείας, ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, εξοικείωση με τις αρχές της συστηματικής ανασκόπησης και αναζήτησης σε βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας, Επιδημιολογίας, Βιοστατιστικής, χρήση Η/Υ και στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS, STATA, R). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία στην πληθυσμιακή έρευνα ή/και αξιολόγηση αναγκών στην κοινότητα θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

  • Ερευνητικός Σύμβουλος: Νίκος Μίτλεττον, Αναπληρωτής Καθηγητής, nicos.middleton@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864