Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Νοσηλευτικής

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002012 | Φαξ.: 25002864

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 «Δημόσια Υγεία» ή/και «Ψυχολογία Υγείας» με θέμα «Ψυχολογικές προεκτάσεις στον καρκίνο από την πρόληψη μέχρι την ανακουφιστική φροντίδα»

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση για Διδακτορικές σπουδές που θα πραγματεύεται είτε (α) θέματα πρόληψης καρκίνου όπως παρεμβάσεις για μείωση ρίσκου (π.χ. κάπνισμα, διατροφή, άσκηση) με έμφαση σε παρεμβάσεις με χρήση της τεχνολογίας είτε (β) την ψυχολογική φροντίδα ατόμων με καρκίνο. Οι αιτητές που θα επιλέξουν το δεύτερο θέμα θα έχουν τη δυνατότητα τα πρώτα δύο χρόνια της διδακτορικής έρευνας να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επί πληρωμή. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα και να συνεργαστεί με μια ομάδα ερευνητών και ακαδημαϊκών ευρωπαϊκού κύρους.

 

Χρηματοδότηση:

Ναι

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Ψυχολογία, Βιοϊατρική, Δημόσια Υγεία, Ερευνητικές Μεθόδοι στην Υγεία κτλ.) ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Μεταπτυχιακός τίτλος σε τομείς συναφείς με τη θέση θα θεωρείται ως επιπλέον προσόν. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί επίσης ως επιπρόσθετο προσόν. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, και κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Άγγελος Κασσιανός

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

angelos.kassianos@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Αριθμός θέσεων:

2

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το θέμα μπορεί να αφορά στην οργανωτική θεωρία ή στην οργανωσιακή συμπεριφορά ή σε θέματα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Η επιλογή θα γίνει σε συνεργασία με τον Ερευνητικό Σύμβουλο με βάση την πρωτοτυπία, τη σπουδαιότητα και τη δυνατότητα υλοποίησης.

Χρηματοδότηση:

-------

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική ή σε συναφές αντικείμενο των Ανθρωπιστικών Επιστημών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, καθώς επίσης και βασικές δεξιότητες χρήσης  ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία συναφείς με την προκηρυχθείσα θέση θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

Βαθμίδα:

ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Email:

anastasios.merkouris@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Πρόληψη Χρόνιων Παθήσεων» με θέμα «Διαχρονική μελέτη αξιολόγησης των παραγόντων του τρόπου ζωής σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και των επιπτώσεών τους στη γονιμότητα και στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Οι χρόνιες παθήσεις όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, ο διαβήτης και τα ψυχικά νοσήματα, ευθύνονται για το 90% των θανάτων παγκοσμίως. Δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν ότι η διατροφή, ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα, μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιων ασθενειών από πολύ νωρίς,  από τη σύλληψη, τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τη βρεφική ηλικία.  Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το πώς η υγεία των γυναικών και των ανδρών κατά την περίοδο πριν από τη σύλληψη ενός μωρού μπορεί να επηρεάσει την υγεία τη δική τους και την υγεία των παιδιών τους. Η μελέτη PrePARE for LIFE έχει σκοπό να μελετήσει το προφίλ υγείας ενηλίκων αναπαραγωγικής για να κατανοήσει καλύτερα τη συσχέτιση διαφόρων εκθέσεων από τον τρόπο ζωής στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων.

Χρηματοδότηση:

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Διατροφολογία, Φυσικοθεραπεία, Ψυχολογία, )  ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας και γνώσεις σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή/και σχετική κλινική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ουρανία Κολοκοτρώνη

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email:

o.kolokotroni@cut.ac.cy

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Νοσηλευτικής

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002012 | Φαξ.: 25002864

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 «Δημόσια Υγεία» ή/και «Ψυχολογία Υγείας» με θέμα «Ψυχολογικές προεκτάσεις στον καρκίνο από την πρόληψη μέχρι την ανακουφιστική φροντίδα»

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν αίτηση για Διδακτορικές σπουδές που θα πραγματεύεται είτε (α) θέματα πρόληψης καρκίνου όπως παρεμβάσεις για μείωση ρίσκου (π.χ. κάπνισμα, διατροφή, άσκηση) με έμφαση σε παρεμβάσεις με χρήση της τεχνολογίας είτε (β) την ψυχολογική φροντίδα ατόμων με καρκίνο. Οι αιτητές που θα επιλέξουν το δεύτερο θέμα θα έχουν τη δυνατότητα τα πρώτα δύο χρόνια της διδακτορικής έρευνας να ενταχθούν σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα επί πληρωμή. Ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας θα έχει την ευκαιρία να εργαστεί σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα και να συνεργαστεί με μια ομάδα ερευνητών και ακαδημαϊκών ευρωπαϊκού κύρους.

 

Χρηματοδότηση:

Ναι

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Ψυχολογία, Βιοϊατρική, Δημόσια Υγεία, Ερευνητικές Μεθόδοι στην Υγεία κτλ.) ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Μεταπτυχιακός τίτλος σε τομείς συναφείς με τη θέση θα θεωρείται ως επιπλέον προσόν. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί επίσης ως επιπρόσθετο προσόν. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, και κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Άγγελος Κασσιανός

Βαθμίδα:

Λέκτορας

Email:

angelos.kassianos@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

 

 

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Αριθμός θέσεων:

2

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το θέμα μπορεί να αφορά στην οργανωτική θεωρία ή στην οργανωσιακή συμπεριφορά ή σε θέματα ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας. Η επιλογή θα γίνει σε συνεργασία με τον Ερευνητικό Σύμβουλο με βάση την πρωτοτυπία, τη σπουδαιότητα και τη δυνατότητα υλοποίησης.

Χρηματοδότηση:

-------

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου στη Νοσηλευτική ή σε συναφές αντικείμενο των Ανθρωπιστικών Επιστημών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας ή σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, καθώς επίσης και βασικές δεξιότητες χρήσης  ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία συναφείς με την προκηρυχθείσα θέση θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ

Βαθμίδα:

ΑΝΑΠΛHΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Email:

anastasios.merkouris@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Πρόληψη Χρόνιων Παθήσεων» με θέμα «Διαχρονική μελέτη αξιολόγησης των παραγόντων του τρόπου ζωής σε γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας και των επιπτώσεών τους στη γονιμότητα και στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Οι χρόνιες παθήσεις όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, ο καρκίνος, ο διαβήτης και τα ψυχικά νοσήματα, ευθύνονται για το 90% των θανάτων παγκοσμίως. Δεδομένα από τη διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν ότι η διατροφή, ο ύπνος, η σωματική δραστηριότητα, μπορούν να επηρεάσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης χρόνιων ασθενειών από πολύ νωρίς,  από τη σύλληψη, τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και κατά τη βρεφική ηλικία.  Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμένα ερευνητικά δεδομένα σχετικά με το πώς η υγεία των γυναικών και των ανδρών κατά την περίοδο πριν από τη σύλληψη ενός μωρού μπορεί να επηρεάσει την υγεία τη δική τους και την υγεία των παιδιών τους. Η μελέτη PrePARE for LIFE έχει σκοπό να μελετήσει το προφίλ υγείας ενηλίκων αναπαραγωγικής για να κατανοήσει καλύτερα τη συσχέτιση διαφόρων εκθέσεων από τον τρόπο ζωής στην ανάπτυξη χρόνιων παθήσεων.

Χρηματοδότηση:

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας (Ιατρική, Νοσηλευτική, Μαιευτική, Διατροφολογία, Φυσικοθεραπεία, Ψυχολογία, )  ή άλλο αντικείμενο συναφές με τη θέση. Απαιτείται καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, χρήση Η/Υ, κατανόηση αρχών και εννοιών της Μεθοδολογίας της Έρευνας και γνώσεις σε θέματα πρόληψης και προαγωγής υγείας. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία ή/και σχετική κλινική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν. Υποψήφιοι που δεν είναι κάτοχοι Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών θα πρέπει να συμπληρώσουν επιπρόσθετες μονάδες ECTS με βάση τους κανονισμούς του ΤΕΠΑΚ.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Ουρανία Κολοκοτρώνη

Βαθμίδα:

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email:

o.kolokotroni@cut.ac.cy