Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ογκολογική Νοσηλευτική» ή «Ανακουφιστική Φροντίδα»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και  του στατιστικού προγράμματος SPSS ή SAS/STAT. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία που να έχουν συνάφεια με τις προκυρηχθείσες θέσεις θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής, andreas.charalambous@cut.ac.cy  

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Kκοινοτική δημόσια υγεία και κοινωνικό φύλο» ή
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Βία ενάντια στις γυναίκες και παρεμβάσεις βασισμένες στη κοινότητα» ή
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική διαπολιτισμική υγεία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει αν είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας ή συναφών σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες Υγείας ή άλλο συναφές αντικείμενο της θέσης. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS). Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστιάνα Κούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση christiana.kouta@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Πληροφορική της Υγείας» στο παρακάτω θέμα:  «Σενάρια Εκπαίδευσης Νοσηλευτών και Επαγγελματιών Υγείας σε Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου Πανεπιστημίου στη Νοσηλευτική ή στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο και  Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική της Υγείας ή στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο. Εμπειρία στον κλινικό χώρο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα π.χ. SPSS ή PSPP) και προγραμματισμός σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Πείρα στην ανάπτυξη ή και χρήση εφαρμογών σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Προηγούμενη σχετική ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Πανίκος  Μασούρας, Επίκουρος Καθηγητής, panicos.masouras@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο ‘Πληροφορική της Υγείας’ στο παρακάτω θέμα: «Απόψεις και Στάσεις των Επαγγελματιών Υγείας για τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στα Πλαίσια του ΓΕΣΥ»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου Πανεπιστημίου στη Νοσηλευτική ή στις Επιστήμες Υγείας ή στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο και  Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική ή στη Νοσηλευτική ή σε συναφές αντικείμενο. Εμπειρία στον κλινικό χώρο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα π.χ SPSS ή PSPP). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Πανίκο Μασούρας, Επίκουρος Καθηγητής, panicos.masouras@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο  «To Διαδίκτυο Των Πραγμάτων σε Οργανισμούς Υγείας της Κύπρου»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου Πανεπιστημίου στην Πληροφορική ή στην Ηλεκτρονική Μηχανική ή συναφές αντικείμενο ή στη Νοσηλευτική ή στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική ή Ηλεκτρονική Μηχανική ή σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα π.χ SPSS ή PSPP), προγραμματισμός σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Πείρα στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλοντα/πλατφόρμες έξυπνων συσκευών/τηλεφώνων και διασύνδεση εξωτερικών συσκευών με εφαρμογές λογισμικού είναι επίσης απαραίτητη.  Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Σωτήρης Αυγουστή, sotiris.avgousti@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864

Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Ογκολογική Νοσηλευτική» ή «Ανακουφιστική Φροντίδα»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και  του στατιστικού προγράμματος SPSS ή SAS/STAT. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία που να έχουν συνάφεια με τις προκυρηχθείσες θέσεις θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ανδρέας Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής, andreas.charalambous@cut.ac.cy  

 

 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Kκοινοτική δημόσια υγεία και κοινωνικό φύλο» ή
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο: «Βία ενάντια στις γυναίκες και παρεμβάσεις βασισμένες στη κοινότητα» ή
 • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Κοινοτική διαπολιτισμική υγεία»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες πρέπει αν είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας ή συναφών σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Επιστήμες Υγείας ή άλλο συναφές αντικείμενο της θέσης. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων (π.χ. SPSS). Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Χριστιάνα Κούτα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, στην ηλεκτρονική διεύθυνση christiana.kouta@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Πληροφορική της Υγείας» στο παρακάτω θέμα:  «Σενάρια Εκπαίδευσης Νοσηλευτών και Επαγγελματιών Υγείας σε Περιβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου Πανεπιστημίου στη Νοσηλευτική ή στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο και  Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική της Υγείας ή στην Πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο. Εμπειρία στον κλινικό χώρο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. 

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα π.χ. SPSS ή PSPP) και προγραμματισμός σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Πείρα στην ανάπτυξη ή και χρήση εφαρμογών σε περιβάλλοντα εικονικής πραγματικότητας θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν. Προηγούμενη σχετική ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Πανίκος  Μασούρας, Επίκουρος Καθηγητής, panicos.masouras@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο ‘Πληροφορική της Υγείας’ στο παρακάτω θέμα: «Απόψεις και Στάσεις των Επαγγελματιών Υγείας για τη Χρήση του Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας στα Πλαίσια του ΓΕΣΥ»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου Πανεπιστημίου στη Νοσηλευτική ή στις Επιστήμες Υγείας ή στην Πληροφορική ή συναφές αντικείμενο και  Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική ή στη Νοσηλευτική ή σε συναφές αντικείμενο. Εμπειρία στον κλινικό χώρο θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα π.χ SPSS ή PSPP). Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Πανίκο Μασούρας, Επίκουρος Καθηγητής, panicos.masouras@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο αντικείμενο  «To Διαδίκτυο Των Πραγμάτων σε Οργανισμούς Υγείας της Κύπρου»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου Πανεπιστημίου στην Πληροφορική ή στην Ηλεκτρονική Μηχανική ή συναφές αντικείμενο ή στη Νοσηλευτική ή στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου μάστερ στην Πληροφορική ή Ηλεκτρονική Μηχανική ή σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας, ευχέρεια χρήσης εφαρμογών υπολογιστή (Microsoft Office, στατιστικά προγράμματα π.χ SPSS ή PSPP), προγραμματισμός σε σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού. Πείρα στην ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλοντα/πλατφόρμες έξυπνων συσκευών/τηλεφώνων και διασύνδεση εξωτερικών συσκευών με εφαρμογές λογισμικού είναι επίσης απαραίτητη.  Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί ως επιπρόσθετο προσόν.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Σωτήρης Αυγουστή, sotiris.avgousti@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864