Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ογκολογική Νοσηλευτική» στο παρακάτω θέμα: «A multimodal AI-based toolbox and an interoperable health imaging repository for the empowerment of imaging analysis related to the diagnosis, prediction and follow-up of cancer»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και  του στατιστικού προγράμματος SPSS ή SAS/STAT. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία που να έχουν συνάφεια με την προκυρηχθείσα θέση θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντρέας Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής, andreas.charalambous@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864

 

Νοσηλευτικής

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό αντικείμενο «Ογκολογική Νοσηλευτική» στο παρακάτω θέμα: «A multimodal AI-based toolbox and an interoperable health imaging repository for the empowerment of imaging analysis related to the diagnosis, prediction and follow-up of cancer»

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και  του στατιστικού προγράμματος SPSS ή SAS/STAT. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία που να έχουν συνάφεια με την προκυρηχθείσα θέση θα θεωρηθούν ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντρέας Χαραλάμπους, Αναπληρωτής Καθηγητής, andreas.charalambous@cut.ac.cy

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002012, Φαξ.: 25002864