Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002596 | Φαξ: 25002750

 

 • Δυο (2) θέσεις στο παρακάτω θέμα: «Επιχειρηματικότητα, ή/και Καινοτομία, ή/και Οικογενειακές Επιχειρήσεις»

Εάν έχεις πάθος με την έρευνα και είσαι άτομο που επιδιώκει να ξεκινήσει ένα ταξίδι ακαδημαϊκής αριστείας, σε προσκαλούμε να υποβάλεις αίτηση για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν.

Γιατί να ξεκινήσεις το διδακτορικό σου στο Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν;

Ερευνητική Αριστεία: Θα έχεις την ευκαιρία να συμμετάσχεις σε επιδραστική έρευνα, σε συνεργασία με κορυφαίους ειδικούς στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση: Το διδακτορικό μας πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο και εις-βάθος πρόγραμμα εκπαίδευσης που καλύπτει διάφορες ερευνητικές μεθόδους και εργαλεία.

Υποδομές τελευταίας τεχνολογίας: Πρόσβαση σε υποδομές, εξοπλισμό, βιβλιοθήκες και τεχνολογικούς πόρους παγκόσμιας κλάσης που θα υποστηρίξουν τις ερευνητικές σου προσπάθειες. Επενδύουμε στα εργαλεία και τις τεχνολογίες που χρειάζεσαι για να διαπρέψεις στις σπουδές σου.

Διεθνής Δικτύωση: Ευκαιρίες για διεθνείς ερευνητικές εμπειρίες και δικτύωση.

Απαιτούμενα προσόντα: Αναζητούμε υποψήφιους με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό τομέα όπως η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η διοίκηση/διαχείριση επιχειρήσεων, τα οικονομικά ή άλλες σχετικές σπουδές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πάθος για έρευνα στην επιχειρηματικότητα ή/και καινοτομία με αποδεδειγμένο ιστορικό ακαδημαϊκής αριστείας, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων, δημοσιεύσεων ή παρουσιάσεων σε συνέδρια. Θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, NVivo). 

Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στην Αγγλική γλώσσα. Επομένως, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα αυτή, παρουσιάζοντας σχετικά πιστοποιητικά επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (π.χ. IELTS).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων: Συνοπτική δήλωση (500 λέξεις) που να εξηγεί το ενδιαφέρον σας για έρευνα στους σχετικούς τομείς, τους στόχους σταδιοδρομίας σας και γιατί θέλετε να αποκτήσετε διδακτορικό σε αυτόν τον τομέα.
 • Ερευνητική πρόταση: Ερευνητική πρόταση (1000 λέξεις), η οποία να περιλαμβάνει  συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV): Λεπτομερές βιογραφικό που αναδεικνύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας ιστορικό, την ερευνητική σας εμπειρία και τυχόν σχετικές δημοσιεύσεις ή έργα.

Χρηματοδότηση: Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας ή ερευνητικοί βοηθοί, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ηλίας Χατζηηλία, Επίκουρος Καθηγητής, elias.hadjielias@cut.ac.cy

 

 • Τρεις (3) θέσεις στο παρακάτω θέμα: «Καινοτομία, Μάρκετινγκ, ή/και Επιχειρηματικότητα»

Απαιτούμενα προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Μάρκετινγκ, Διοίκηση, Μάνατζμεντ, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, NVivo). Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση. Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης

Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Μιχαήλ Χριστοφή, Λέκτορας,  michael.christofi@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εταιρική Στρατηγική»

Περιγραφή: Η εταιρική στρατηγική κοιτάζει τη μεγάλη εικόνα των σύγχρονων εταιρικών οργανισμών. Εξετάζει τις στρατηγικές ικανότητες και πόρους που απαιτούνται από τις εταιρίες για την απόκτηση ανταγωνιστικών θέσεων στις αγορές. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα επιδοθεί στη συστηματική εξέταση ζητημάτων που αφορούν την εταιρική στρατηγική (όπως η καινοτομικότητα, η διαφοροποίηση, η διεθνοποίηση), την αλληλεπίδρασή της με το εταιρικό περιβάλλον και τις επιδράσεις της στην εταιρική επίδοση.

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα (CSR)»

Περιγραφή: Οι εταιρείες καλούνται όλο και περισσότερο να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η φτώχεια, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η απαίτηση για εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα απευθύνεται κυρίως στα ανώτατα στελέχη των εταιρειών, στα οποία υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τη συμβολή τους στη βελτίωση του κόσμου, η δέσμευσή τους για κοινωνική δράση θα ανταμειφθεί με διαρκή πελατειακή πίστη και κερδοφορία. Είναι όμως αλήθεια ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κοινωνική και περιβαλλοντική δράση θα ανταμειφθούν με καλό όνομα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανώτερα κέρδη και εταιρική βιωσιμότητα; Τι γίνεται αν ισχύει για ορισμένες εταιρείες και όχι για άλλες; Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει αυτά και άλλα σχετικά ερωτήματα, εξηγώντας το πώς και το γιατί οι στρατηγικές εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας δημιουργούν αξία προς τους μετόχους, τους εργαζόμενους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση, Οικονομικά, ή άλλο πεδίο συναφές με τη θέση. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό υπόβαθρο σε ποσοτικές ερευνητικές μεθοδολογίες και αποδεδειγμένα, επάρκεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ερευνητική πρωτοβουλία και να εργάζονται συνεργατικά και ατομικά. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σύντομη έκθεση (500 λέξεις) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το πρόγραμμα, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, σε σύντομη έκθεση (1,000 – 1,500 λέξεις) οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν τον βαθμό στον οποίο κατανοούν το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα στο οποίο θα ενδιατρίψουν. Οι δύο εκθέσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για μια προκαταρκτική συζήτηση του ενδιαφέροντος τους.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Συμεού, Αναπληρωτής Καθηγητής, pavlos.symeou@cut.ac.cy

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν

Έναρξη φοίτησης: Ιανουάριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2023 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002596 | Φαξ: 25002750

 

 • Δυο (2) θέσεις στο παρακάτω θέμα: «Επιχειρηματικότητα, ή/και Καινοτομία, ή/και Οικογενειακές Επιχειρήσεις»

Εάν έχεις πάθος με την έρευνα και είσαι άτομο που επιδιώκει να ξεκινήσει ένα ταξίδι ακαδημαϊκής αριστείας, σε προσκαλούμε να υποβάλεις αίτηση για διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν.

Γιατί να ξεκινήσεις το διδακτορικό σου στο Τμήμα Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν;

Ερευνητική Αριστεία: Θα έχεις την ευκαιρία να συμμετάσχεις σε επιδραστική έρευνα, σε συνεργασία με κορυφαίους ειδικούς στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία.

Ολοκληρωμένη Εκπαίδευση: Το διδακτορικό μας πρόγραμμα παρέχει ένα ολοκληρωμένο και εις-βάθος πρόγραμμα εκπαίδευσης που καλύπτει διάφορες ερευνητικές μεθόδους και εργαλεία.

Υποδομές τελευταίας τεχνολογίας: Πρόσβαση σε υποδομές, εξοπλισμό, βιβλιοθήκες και τεχνολογικούς πόρους παγκόσμιας κλάσης που θα υποστηρίξουν τις ερευνητικές σου προσπάθειες. Επενδύουμε στα εργαλεία και τις τεχνολογίες που χρειάζεσαι για να διαπρέψεις στις σπουδές σου.

Διεθνής Δικτύωση: Ευκαιρίες για διεθνείς ερευνητικές εμπειρίες και δικτύωση.

Απαιτούμενα προσόντα: Αναζητούμε υποψήφιους με ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο και υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. Θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε σχετικό τομέα όπως η επιχειρηματικότητα, η καινοτομία, η διοίκηση/διαχείριση επιχειρήσεων, τα οικονομικά ή άλλες σχετικές σπουδές. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν πάθος για έρευνα στην επιχειρηματικότητα ή/και καινοτομία με αποδεδειγμένο ιστορικό ακαδημαϊκής αριστείας, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών έργων, δημοσιεύσεων ή παρουσιάσεων σε συνέδρια. Θα πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, NVivo). 

Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Η διδακτορική διατριβή θα εκπονηθεί στην Αγγλική γλώσσα. Επομένως, οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν άριστα τη γλώσσα αυτή, παρουσιάζοντας σχετικά πιστοποιητικά επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (π.χ. IELTS).

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων: Συνοπτική δήλωση (500 λέξεις) που να εξηγεί το ενδιαφέρον σας για έρευνα στους σχετικούς τομείς, τους στόχους σταδιοδρομίας σας και γιατί θέλετε να αποκτήσετε διδακτορικό σε αυτόν τον τομέα.
 • Ερευνητική πρόταση: Ερευνητική πρόταση (1000 λέξεις), η οποία να περιλαμβάνει  συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας
 • Βιογραφικό σημείωμα (CV): Λεπτομερές βιογραφικό που αναδεικνύει το ακαδημαϊκό και επαγγελματικό σας ιστορικό, την ερευνητική σας εμπειρία και τυχόν σχετικές δημοσιεύσεις ή έργα.

Χρηματοδότηση: Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας ή ερευνητικοί βοηθοί, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ηλίας Χατζηηλία, Επίκουρος Καθηγητής, elias.hadjielias@cut.ac.cy

 

 • Τρεις (3) θέσεις στο παρακάτω θέμα: «Καινοτομία, Μάρκετινγκ, ή/και Επιχειρηματικότητα»

Απαιτούμενα προσόντα: Οι διδακτορικοί υποψήφιοι για τον πιο πάνω τομέα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου επιπέδου Masters (MSc / MA / MBA) από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία, Μάρκετινγκ, Διοίκηση, Μάνατζμεντ, Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, ή σε άλλο συναφή με τον ερευνητικό τομέα κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πολύ καλές γνώσεις και ικανότητες ερευνητικού σχεδιασμού, συλλογής και ανάλυσης ποσοτικών ή/και ποιοτικών δεδομένων, και χρήσης λογισμικών ποσοτικής ή/και ποιοτικής έρευνας (SPSS, NVivo). Επιπλέον οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν υψηλές ακαδημαϊκές επιδόσεις και να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής Γλώσσας είναι επίσης απαραίτητη προϋπόθεση. Η φύση του συγκεκριμένου θέματος απαιτεί πλήρη αφοσίωση στην έρευνα, συνεπώς η θέση προκηρύσσεται στη βάση της πλήρους φοίτησης

Αναμένεται ότι οι διδακτορικοί υποψήφιοι θα δημοσιεύουν άρθρα σε υψηλού κύρους επιστημονικά περιοδικά στον κλάδο της διοίκησης επιχειρήσεων, και θα παρουσιάζουν ερευνητικά αποτελέσματα σε επιστημονικά συνέδρια, εργαστήρια κ.λπ.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά και να περιλαμβάνουν:

 • Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:  Μιχαήλ Χριστοφή, Λέκτορας,  michael.christofi@cut.ac.cy 

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εταιρική Στρατηγική»

Περιγραφή: Η εταιρική στρατηγική κοιτάζει τη μεγάλη εικόνα των σύγχρονων εταιρικών οργανισμών. Εξετάζει τις στρατηγικές ικανότητες και πόρους που απαιτούνται από τις εταιρίες για την απόκτηση ανταγωνιστικών θέσεων στις αγορές. Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα επιδοθεί στη συστηματική εξέταση ζητημάτων που αφορούν την εταιρική στρατηγική (όπως η καινοτομικότητα, η διαφοροποίηση, η διεθνοποίηση), την αλληλεπίδρασή της με το εταιρικό περιβάλλον και τις επιδράσεις της στην εταιρική επίδοση.

 

 • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: «Εταιρική Κοινωνική Υπευθυνότητα (CSR)»

Περιγραφή: Οι εταιρείες καλούνται όλο και περισσότερο να αντιμετωπίσουν ζητήματα όπως η φτώχεια, οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Η απαίτηση για εταιρική κοινωνική υπευθυνότητα απευθύνεται κυρίως στα ανώτατα στελέχη των εταιρειών, στα οποία υπενθυμίζεται ότι, εκτός από τη συμβολή τους στη βελτίωση του κόσμου, η δέσμευσή τους για κοινωνική δράση θα ανταμειφθεί με διαρκή πελατειακή πίστη και κερδοφορία. Είναι όμως αλήθεια ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε κοινωνική και περιβαλλοντική δράση θα ανταμειφθούν με καλό όνομα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ανώτερα κέρδη και εταιρική βιωσιμότητα; Τι γίνεται αν ισχύει για ορισμένες εταιρείες και όχι για άλλες; Στα πλαίσια της παρούσας διατριβής, ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ θα επιδιώξει να αντιμετωπίσει αυτά και άλλα σχετικά ερωτήματα, εξηγώντας το πώς και το γιατί οι στρατηγικές εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας δημιουργούν αξία προς τους μετόχους, τους εργαζόμενους και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι/ες φοιτητές/τριες πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου Master σε ένα από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Διοίκηση, Οικονομικά, ή άλλο πεδίο συναφές με τη θέση. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό υπόβαθρο σε ποσοτικές ερευνητικές μεθοδολογίες και αποδεδειγμένα, επάρκεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας στον προφορικό και γραπτό λόγο. Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν την ικανότητά τους να αναλαμβάνουν ερευνητική πρωτοβουλία και να εργάζονται συνεργατικά και ατομικά. Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν σύντομη έκθεση (500 λέξεις) στην οποία να περιγράφουν τους λόγους για τους οποίους επέλεξαν το πρόγραμμα, τους ερευνητικούς στόχους και τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, σε σύντομη έκθεση (1,000 – 1,500 λέξεις) οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να επιδείξουν τον βαθμό στον οποίο κατανοούν το προτεινόμενο ερευνητικό θέμα στο οποίο θα ενδιατρίψουν. Οι δύο εκθέσεις θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην αγγλική γλώσσα. Η θέση αφορά διδακτορικές σπουδές στη βάση της πλήρους φοίτησης.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες προτρέπονται να επικοινωνήσουν με τον ερευνητικό σύμβουλο για μια προκαταρκτική συζήτηση του ενδιαφέροντος τους.

Χρηματοδότηση: Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να χρηματοδοτηθούν ως βοηθοί διδασκαλίας, να διεκδικήσουν εσωτερικές υποτροφίες αριστείας ή να συμμετέχουν σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Παύλος Συμεού, Αναπληρωτής Καθηγητής, pavlos.symeou@cut.ac.cy