Συμβουλευτική Φοιτητών Τμήματος Νοσηλευτικής από Ακαδημαϊκούς Συμβούλους


Νέα-Ανακοινώσεις

O κάθε προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής έχει ακαδημαϊκό σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται από την αρχή της φοίτησής του. Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τους ακαδημαικούς τους συμβούλους για θέματα που τους απασχολούν σχετικά με τις σπουδές τους, την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, πέρα από τον υπεύθυνο της ειδίκευσης, οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τον Πρόεδρο της επιτροπής ΜΤΧ σπουδών που είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Για τους φοιτητές του διδακτορικού κύκλου σπουδών, πέρα από τον κύριο επιβλέποντά τους, μπορούν να συμβουλεύονται τον Υπεύθυνο Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής, Δρ Νίκο Μίτλεττον.

Συμβουλευτική Φοιτητών Τμήματος Νοσηλευτικής από Ακαδημαϊκούς Συμβούλους

O κάθε προπτυχιακός φοιτητής του Τμήματος Νοσηλευτικής έχει ακαδημαϊκό σύμβουλο, ο οποίος ορίζεται από την αρχή της φοίτησής του. Οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τους ακαδημαικούς τους συμβούλους για θέματα που τους απασχολούν σχετικά με τις σπουδές τους, την ακαδημαϊκή και επαγγελματική τους εξέλιξη.

Για τους φοιτητές του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών, πέρα από τον υπεύθυνο της ειδίκευσης, οι φοιτητές μπορούν να συμβουλεύονται τον Πρόεδρο της επιτροπής ΜΤΧ σπουδών που είναι ο εκάστοτε πρόεδρος του Τμήματος Νοσηλευτικής.

Για τους φοιτητές του διδακτορικού κύκλου σπουδών, πέρα από τον κύριο επιβλέποντά τους, μπορούν να συμβουλεύονται τον Υπεύθυνο Διδακτορικών Σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής, Δρ Νίκο Μίτλεττον.