Συμμετοχή σε έρευνα και Δωρεάν Εξέταση Αρτηριακής Ελαστικότητας


Νέα-Ανακοινώσεις

Καλείστε σε συμμετοχή στην έρευνα με θέμα «Ο ρόλος της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην υγεία των αρτηριών». 

 

Δωρεάν Εξέταση Αρτηριακής Ελαστικότητας για άτομα άνω των 45 ετών 

 

Η έρευνα είναι ανοικτή και μπορεί να γίνει προώθηση σε συγγενείς και φίλους.

Για δηλώσεις μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο cveg@cut.ac.cy

Για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επισκεφθείτε https://forms.gle/JH9MhozMPcnDh587A

 

Για περισσότερες πληροροφίες δείτε εδώ 

Συμμετοχή σε έρευνα και Δωρεάν Εξέταση Αρτηριακής Ελαστικότητας

Καλείστε σε συμμετοχή στην έρευνα με θέμα «Ο ρόλος της κοινωνικής διαστρωμάτωσης στην υγεία των αρτηριών». 

 

Δωρεάν Εξέταση Αρτηριακής Ελαστικότητας για άτομα άνω των 45 ετών 

 

Η έρευνα είναι ανοικτή και μπορεί να γίνει προώθηση σε συγγενείς και φίλους.

Για δηλώσεις μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο cveg@cut.ac.cy

Για συμπλήρωση του ερωτηματολογίου επισκεφθείτε https://forms.gle/JH9MhozMPcnDh587A

 

Για περισσότερες πληροροφίες δείτε εδώ