Οδηγίες ρύθμισης υπηρεσίας προώθησης κλήσεων

Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων  της προσωπικής σας γραμμής τηλεφώνου θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://iptuser.cut.ac.cy:8443/ucmuser , χρησιμοποιώντας κάποιο φυλλομετρητή (Internet Explorer, Chrome or Mozilla). Στην αρχική σελίδα θα σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό. Χρησιμοποιήστε τα ίδια που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του ΤΠΚ.

Αφού αποκτήσετε πρόσβαση, η σελίδα που φαίνεται πιο κάτω θα εμφανιστεί, η οποία σας προσφέρει έναν αριθμό από επιλογές για ρυθμίσεις που αφορούν το τηλέφωνό σας και την προσωπική σας γραμμή. Ακολουθήστε τα αριθμημένα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων.

  1. Από το κυρίως μενού περιηγηθείτε στην καρτέλα “Phones”.
  2. Επιλέξτε “Call Forwarding” από το αριστερό μενού.
  3. Πηγαίνετε στο “Advanced calling rules”. Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα πτυσσόμενο μενού (drop down menu), επομένως πρέπει να επιλέξετε το βέλος προς τα κάτω για να δείτε όλες τις επιλογές.  
  4. Επιλέξτε τις επιλογές προώθησης που επιθυμείτε να παραμετροποιήσετε. Μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας όταν η γραμμή είναι κρατημένη ή όταν δεν απαντηθεί η κλήση μετά από 4 κτυπήματα (καθορισμένο από το σύστημα). Μπορείτε ακόμα να βάλετε διαφορετικούς κανόνες για κλήσεις από αριθμούς εντός ή εκτός του ΤΠΚ. Μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας είτε στο φωνοκιβώτιο, σε άλλο αριθμό του ΤΠΚ είτε σε κινητό.  Για να προωθήσετε σε άλλο αριθμό, επιλέξτε “Add a new number” από το πτυσσόμενο μενού και πληκτρολογήστε τον αριθμό της επιλογής σας. Αν θέλετε να προωθήσετε σε κινητό τηλέφωνο προσθέστε τον αριθμό 9 μπροστά από τον αριθμό του κινητού.
  5. Τέλος, επιλέξτε το “Save” στο κάτω μέρος της σελίδας για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας.  

 

Σε περίπτωση που είστε εκτός Πανεπιστημίου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη σελίδα αυτή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω της υπηρεσίας VPN.

Οδηγίες ρύθμισης υπηρεσίας προώθησης κλήσεων

Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις προώθησης κλήσεων  της προσωπικής σας γραμμής τηλεφώνου θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://iptuser.cut.ac.cy:8443/ucmuser , χρησιμοποιώντας κάποιο φυλλομετρητή (Internet Explorer, Chrome or Mozilla). Στην αρχική σελίδα θα σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό. Χρησιμοποιήστε τα ίδια που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του ΤΠΚ.

Αφού αποκτήσετε πρόσβαση, η σελίδα που φαίνεται πιο κάτω θα εμφανιστεί, η οποία σας προσφέρει έναν αριθμό από επιλογές για ρυθμίσεις που αφορούν το τηλέφωνό σας και την προσωπική σας γραμμή. Ακολουθήστε τα αριθμημένα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την προώθηση κλήσεων.

  1. Από το κυρίως μενού περιηγηθείτε στην καρτέλα “Phones”.
  2. Επιλέξτε “Call Forwarding” από το αριστερό μενού.
  3. Πηγαίνετε στο “Advanced calling rules”. Η επιλογή αυτή αποτελεί ένα πτυσσόμενο μενού (drop down menu), επομένως πρέπει να επιλέξετε το βέλος προς τα κάτω για να δείτε όλες τις επιλογές.  
  4. Επιλέξτε τις επιλογές προώθησης που επιθυμείτε να παραμετροποιήσετε. Μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας όταν η γραμμή είναι κρατημένη ή όταν δεν απαντηθεί η κλήση μετά από 4 κτυπήματα (καθορισμένο από το σύστημα). Μπορείτε ακόμα να βάλετε διαφορετικούς κανόνες για κλήσεις από αριθμούς εντός ή εκτός του ΤΠΚ. Μπορείτε να προωθήσετε τις κλήσεις σας είτε στο φωνοκιβώτιο, σε άλλο αριθμό του ΤΠΚ είτε σε κινητό.  Για να προωθήσετε σε άλλο αριθμό, επιλέξτε “Add a new number” από το πτυσσόμενο μενού και πληκτρολογήστε τον αριθμό της επιλογής σας. Αν θέλετε να προωθήσετε σε κινητό τηλέφωνο προσθέστε τον αριθμό 9 μπροστά από τον αριθμό του κινητού.
  5. Τέλος, επιλέξτε το “Save” στο κάτω μέρος της σελίδας για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας.  

 

Σε περίπτωση που είστε εκτός Πανεπιστημίου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη σελίδα αυτή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω της υπηρεσίας VPN.