Ψηφιακές Ταυτότητες (Digital ID Cards)

Πρόκειται για την ψηφιακή κάρτα που σας δίνεται από το πανεπιστήμιο και η οποία έχει τις πιο κάτω δυνατότητες:

 • Ταυτότητα Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ταυτότητα (για φοιτητές)
 • Ευρωπαϊκή Ταυτότητα Νέων (για φοιτητές)
 • Λήψη ανακοινώσεων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Δανεισμός στις Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Πρόσβαση στο γυμναστήριο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Εκτύπωση και σάρωση

Οδηγίες εγκατάστασης 
Installation Instructions

Σημειώστε ότι η χρήση των υπηρεσιών καθώς και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα του Πανεπιστημίου.

Ψηφιακές Ταυτότητες (Digital ID Cards)

Πρόκειται για την ψηφιακή κάρτα που σας δίνεται από το πανεπιστήμιο και η οποία έχει τις πιο κάτω δυνατότητες:

 • Ταυτότητα Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Ευρωπαϊκή Φοιτητική Ταυτότητα (για φοιτητές)
 • Ευρωπαϊκή Ταυτότητα Νέων (για φοιτητές)
 • Λήψη ανακοινώσεων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Δανεισμός στις Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Πρόσβαση στο γυμναστήριο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου
 • Εκτύπωση και σάρωση

Οδηγίες εγκατάστασης 
Installation Instructions

Σημειώστε ότι η χρήση των υπηρεσιών καθώς και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς και τα πρότυπα του Πανεπιστημίου.