Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο (eUniversity)

Το Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο σκοπό έχει να προσφέρει ένα ενιαίο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Η ΥΣΠΤ φιλοδοξεί να καταστεί ένα πρότυπο Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο όπου η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών, η εκπαίδευση και η επικοινωνία θα γίνονται μέσω τεχνολογιών που θα διασφαλίζουν την πιο αποδοτική λειτουργία του Πανεπιστημίου και την καλύτερη διαχείριση των πόρων που διαθέτει.

Το εργασιακό περιβάλλον θα επιτρέπει τους σπουδαστές, τους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό να έχουν στην διάθεσή τους έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες χωρίς περιορισμούς στο χρόνο πρόσβασης και χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία τους σε συγκεκριμένο χώρο.

Στόχοι

Με κεντρικό γνώμονα την ικανοποίηση των συνολικών αναγκών των φοιτητών και ευρύτερα της πανεπιστημιακής κοινότητας, διεξάγονται μελέτες και σχεδιασμός της ανάπτυξης σε θέματα υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με εξειδικευμένους στόχους:

 

  • Έρευνα: Η παροχή και διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου ο ερευνητής θα έχει στην διάθεση του τεχνολογίες αιχμής και εργαλεία που θα υποβοηθούν σημαντικά και ουσιαστικά το έργο του. Η έρευνα στη σύγχρονη εποχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εργαλεία και συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής.
  • Εκπαίδευση: Η εισαγωγή και υποστήριξη νέων τεχνολογιών μάθησης που θα αποτελούν βασικό εργαλείο και αναπόσπαστο τμήμα της ακαδημαϊκής προσπάθειας των φοιτητών, των διδασκόντων και του προσωπικού για την κατάκτηση της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο το Πανεπιστήμιο παραμένει προσηλωμένο στη συστηματική ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης.
  • Κοινωνική προσφορά: Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης της τεχνογνωσίας και των επαγγελματικών υπηρεσιών, το Πανεπιστήμιο διατηρεί και ενισχύει ανοικτά κανάλια επικοινωνίας με την κυπριακή κοινωνία με σκοπό την εκπαίδευση, την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής.

Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο (eUniversity)

Το Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο σκοπό έχει να προσφέρει ένα ενιαίο ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας στην Πανεπιστημιακή Κοινότητα.

Η ΥΣΠΤ φιλοδοξεί να καταστεί ένα πρότυπο Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο όπου η ηλεκτρονική διεκπεραίωση των διοικητικών διαδικασιών, η εκπαίδευση και η επικοινωνία θα γίνονται μέσω τεχνολογιών που θα διασφαλίζουν την πιο αποδοτική λειτουργία του Πανεπιστημίου και την καλύτερη διαχείριση των πόρων που διαθέτει.

Το εργασιακό περιβάλλον θα επιτρέπει τους σπουδαστές, τους διδάσκοντες και το διοικητικό προσωπικό να έχουν στην διάθεσή τους έγκυρες και έγκαιρες πληροφορίες χωρίς περιορισμούς στο χρόνο πρόσβασης και χωρίς να είναι αναγκαία η παρουσία τους σε συγκεκριμένο χώρο.

Στόχοι

Με κεντρικό γνώμονα την ικανοποίηση των συνολικών αναγκών των φοιτητών και ευρύτερα της πανεπιστημιακής κοινότητας, διεξάγονται μελέτες και σχεδιασμός της ανάπτυξης σε θέματα υποδομής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών με εξειδικευμένους στόχους:

 

  • Έρευνα: Η παροχή και διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος όπου ο ερευνητής θα έχει στην διάθεση του τεχνολογίες αιχμής και εργαλεία που θα υποβοηθούν σημαντικά και ουσιαστικά το έργο του. Η έρευνα στη σύγχρονη εποχή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εργαλεία και συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής.
  • Εκπαίδευση: Η εισαγωγή και υποστήριξη νέων τεχνολογιών μάθησης που θα αποτελούν βασικό εργαλείο και αναπόσπαστο τμήμα της ακαδημαϊκής προσπάθειας των φοιτητών, των διδασκόντων και του προσωπικού για την κατάκτηση της γνώσης. Σε αυτό το πλαίσιο το Πανεπιστήμιο παραμένει προσηλωμένο στη συστηματική ανάπτυξη και βελτίωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης.
  • Κοινωνική προσφορά: Στο πλαίσιο της διαρκούς αναβάθμισης της τεχνογνωσίας και των επαγγελματικών υπηρεσιών, το Πανεπιστήμιο διατηρεί και ενισχύει ανοικτά κανάλια επικοινωνίας με την κυπριακή κοινωνία με σκοπό την εκπαίδευση, την προώθηση, την ανάπτυξη και την εφαρμογή νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής.