Εκτυπώσεις

 • Διαχείριση των εκτυπώσεων μέσω υπολογιστή και τη χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας
 • Υπηρεσίες FollowMe Printing
 • Eκτύπωση σε οποιαδήποτε φωτοτυπική του Πανεπιστημίου
 • Έλεγχος εκτυπώσεων

Δωρεάν εκτυπώσεις/φωτοαντίγραφα μέχρι 25€ το χρόνο.

Κόστος:

 • Μαυρόασπρο: 2 σεντ ανά σελίδα
 • Έγχρωμο: 20 σεντ ανά σελίδα

Εκτυπώσεις

 • Διαχείριση των εκτυπώσεων μέσω υπολογιστή και τη χρήση της ακαδημαϊκής ταυτότητας
 • Υπηρεσίες FollowMe Printing
 • Eκτύπωση σε οποιαδήποτε φωτοτυπική του Πανεπιστημίου
 • Έλεγχος εκτυπώσεων

Δωρεάν εκτυπώσεις/φωτοαντίγραφα μέχρι 25€ το χρόνο.

Κόστος:

 • Μαυρόασπρο: 2 σεντ ανά σελίδα
 • Έγχρωμο: 20 σεντ ανά σελίδα