Απόκτηση Επαγγελματικών Τίτλων

Μαθήματα για απόκτηση επαγγελματικών τίτλων

Λειτουργικό σύστημα Linux

  • Mαθήματα LPI-101 και LPI-102
  • Δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικού τίτλου «Junior Level Linux Professional»

Cisco Networking Academy

Απόκτηση Επαγγελματικών Τίτλων

Μαθήματα για απόκτηση επαγγελματικών τίτλων

Λειτουργικό σύστημα Linux

  • Mαθήματα LPI-101 και LPI-102
  • Δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικού τίτλου «Junior Level Linux Professional»

Cisco Networking Academy