Οδηγίες για σύνδεση του λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σε φορητή συσκευή (tablet, smartphone)

Μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του ΤΠΚ με οποιαδήποτε φορητή συσκευή που μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο ώστε να λαμβάνετε τα μηνύματά σας σε αυτήν. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε το ημερολόγιο του ΤΠΚ καθώς και τις επαφές που έχετε αποθηκευμένες στο λογαριασμό του Πανεπιστημίου.

 • Από το App Store (Apple συσκευές) ή το Google Play (για Android συσκευές)


   
 • Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής θα σας ζητηθεί να προσθέσετε το λογαριασμό σας και να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού. Πληκτρολογήστε το λογαριασμό Η/Τ του ΤΠΚ και επιλέξτε Office 365 (αν εισέρχεστε στο webmail από το σύνδεσμο https://cloudmail.cut.ac.cy) ή Exchange (αν εισέρχεστε στο webmail από το σύνδεσμο https://mail.cut.ac.cy)

   
   
 • Ακολουθείστε τα βήματα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
   
 • Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη εφαρμογή για το Η/Τ θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις πιο κάτω ρυθμίσεις:
  •  Αν εισέρχεστε στο webmail από το σύνδεσμο https://cloudmail.cut.ac.cy 
   Αν σας ζητηθεί τύπος λογαριασμού επιλέξτε Office 365.
   Ρυθμίσεις Incoming Server
   Server: outlook.office365.com, Port: 993, Encryption: SSL/TLS
   Ρυθμίσεις Outgoing Server
   Server: smtp.office365.com, Port: 587, Encryption: STARTTLS
    
  • Αν εισέρχεστε στο webmail από το σύνδεσμο https://mail.cut.ac.cy
   Αν σας ζητηθεί τύπος λογαριασμού επιλέξτε Exchange. (Server: mail.cut.ac.cy - εάν ζητηθεί και Domain: lim.tepak.int - εάν ζητηθεί)
   Ρυθμίσεις Incoming Server
   Server: imap.cut.ac.cy, Port: 143 with TLS, Username: μόνο το όνομα χρήστη του ΤΠΚ
   Ρυθμίσεις Outgoing Server
   Server: smtp.cut.ac.cy, Port: 587 with TLS authentication

Οδηγίες για σύνδεση του λογαριασμού Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου σε φορητή συσκευή (tablet, smartphone)

Μπορείτε να συνδέσετε το λογαριασμό Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου του ΤΠΚ με οποιαδήποτε φορητή συσκευή που μπορεί να συνδεθεί στο Διαδίκτυο ώστε να λαμβάνετε τα μηνύματά σας σε αυτήν. Μπορείτε επίσης να συγχρονίσετε το ημερολόγιο του ΤΠΚ καθώς και τις επαφές που έχετε αποθηκευμένες στο λογαριασμό του Πανεπιστημίου.

 • Από το App Store (Apple συσκευές) ή το Google Play (για Android συσκευές)


   
 • Μετά την εγκατάσταση της εφαρμογής θα σας ζητηθεί να προσθέσετε το λογαριασμό σας και να επιλέξετε το είδος του λογαριασμού. Πληκτρολογήστε το λογαριασμό Η/Τ του ΤΠΚ και επιλέξτε Office 365 (αν εισέρχεστε στο webmail από το σύνδεσμο https://cloudmail.cut.ac.cy) ή Exchange (αν εισέρχεστε στο webmail από το σύνδεσμο https://mail.cut.ac.cy)

   
   
 • Ακολουθείστε τα βήματα για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
   
 • Αν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε κάποια άλλη εφαρμογή για το Η/Τ θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τις πιο κάτω ρυθμίσεις:
  •  Αν εισέρχεστε στο webmail από το σύνδεσμο https://cloudmail.cut.ac.cy 
   Αν σας ζητηθεί τύπος λογαριασμού επιλέξτε Office 365.
   Ρυθμίσεις Incoming Server
   Server: outlook.office365.com, Port: 993, Encryption: SSL/TLS
   Ρυθμίσεις Outgoing Server
   Server: smtp.office365.com, Port: 587, Encryption: STARTTLS
    
  • Αν εισέρχεστε στο webmail από το σύνδεσμο https://mail.cut.ac.cy
   Αν σας ζητηθεί τύπος λογαριασμού επιλέξτε Exchange. (Server: mail.cut.ac.cy - εάν ζητηθεί και Domain: lim.tepak.int - εάν ζητηθεί)
   Ρυθμίσεις Incoming Server
   Server: imap.cut.ac.cy, Port: 143 with TLS, Username: μόνο το όνομα χρήστη του ΤΠΚ
   Ρυθμίσεις Outgoing Server
   Server: smtp.cut.ac.cy, Port: 587 with TLS authentication