Ηλεκτρονική μάθηση

Πρόσβαση μέσω της του συνδέσμου https://elearning.cut.ac.cy

Δυνατότητες συστήματος 

 • Εγγραφή στα μαθήματα
 • Παροχή Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Ημερολόγιο Μαθήματος
 • Ανακοινώσεις
 • Ασκήσεις – Αξιολόγηση
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές/καθηγητές

Ηλεκτρονική μάθηση

Πρόσβαση μέσω της του συνδέσμου https://elearning.cut.ac.cy

Δυνατότητες συστήματος 

 • Εγγραφή στα μαθήματα
 • Παροχή Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Ημερολόγιο Μαθήματος
 • Ανακοινώσεις
 • Ασκήσεις – Αξιολόγηση
 • Επικοινωνία με τους φοιτητές/καθηγητές