Δωρεάν Πρόσβαση σε Λογισμικά

Συνεργασία μέσω της Microsoft Imagine

Εγγραφή μέσω του συνδέσμου και δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικά όπως:

 • MS Access
 • Exchange server
 • InfoPath
 • OneNote
 • Office Communicator
 • SQL Server
 • Visual Studio
 • Windows OS
 • Visio
 • Visual Basic
 • ...

Συνεργασία με Autodesk

Εγγραφή μέσω του συνδέσμου http://students.autodesk.com και δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικά όπως:

 • Autocad
 • Autocad Architecture
 • Autocad MEP
 • Autodesk Maya
 • ...

Συνεργασία με Bentley

Εγγραφή με αίτημα του υπεύθυνου καθηγητή ή της γραμματείας του τμήματος προς την ΥΣΠΤ.

Δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικά για:

 • GIS and Mapping
 • Building Analysis and Design
 • Civil Construction
 • Geotechnical
 • ...

 

Δωρεάν Πρόσβαση σε Λογισμικά

Συνεργασία μέσω της Microsoft Imagine

Εγγραφή μέσω του συνδέσμου και δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικά όπως:

 • MS Access
 • Exchange server
 • InfoPath
 • OneNote
 • Office Communicator
 • SQL Server
 • Visual Studio
 • Windows OS
 • Visio
 • Visual Basic
 • ...

Συνεργασία με Autodesk

Εγγραφή μέσω του συνδέσμου http://students.autodesk.com και δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικά όπως:

 • Autocad
 • Autocad Architecture
 • Autocad MEP
 • Autodesk Maya
 • ...

Συνεργασία με Bentley

Εγγραφή με αίτημα του υπεύθυνου καθηγητή ή της γραμματείας του τμήματος προς την ΥΣΠΤ.

Δωρεάν πρόσβαση σε λογισμικά για:

 • GIS and Mapping
 • Building Analysis and Design
 • Civil Construction
 • Geotechnical
 • ...