Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τα μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης http://cloudmail.cut.ac.cy 

Η πρόσβαση για τους φοιτητές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (με μέγεθος 50 GB inbox) μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο  μέσω της διεύθυνσης http://cloudmail.cut.ac.cy ή εναλλακτικά https://login.microsoftonline.com.

Καλείστε όπως ελέγχετε τακτικά το email του Πανεπιστημίου καθώς σε αυτό τον λογαριασμό αποστέλλονται σημαντικές ανακοινώσεις από την Φοιτητική Μέριμνα, τους καθηγητές σας και τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

 

.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο για τα μέλη του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού προσωπικού μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο μέσω της διεύθυνσης http://cloudmail.cut.ac.cy 

Η πρόσβαση για τους φοιτητές στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (με μέγεθος 50 GB inbox) μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε συσκευή συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο  μέσω της διεύθυνσης http://cloudmail.cut.ac.cy ή εναλλακτικά https://login.microsoftonline.com.

Καλείστε όπως ελέγχετε τακτικά το email του Πανεπιστημίου καθώς σε αυτό τον λογαριασμό αποστέλλονται σημαντικές ανακοινώσεις από την Φοιτητική Μέριμνα, τους καθηγητές σας και τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

 

.