Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (με μέγεθος 50 GB inbox) μπορεί να γίνεται από οπουδήποτε στην διεύθυνση http://cloudmail.cut.ac.cy ή εναλλακτικά https://login.microsoftonline.com.

Καλείστε όπως ελέγχετε τακτικά το email του Πανεπιστημίου καθώς σε αυτό τον λογαριασμό αποστέλλονται σημαντικές ανακοινώσεις από την Φοιτητική Μέριμνα, τους καθηγητές σας και τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (με μέγεθος 50 GB inbox) μπορεί να γίνεται από οπουδήποτε στην διεύθυνση http://cloudmail.cut.ac.cy ή εναλλακτικά https://login.microsoftonline.com.

Καλείστε όπως ελέγχετε τακτικά το email του Πανεπιστημίου καθώς σε αυτό τον λογαριασμό αποστέλλονται σημαντικές ανακοινώσεις από την Φοιτητική Μέριμνα, τους καθηγητές σας και τις Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.