Προσωπικό Υπηρεσίας

Email

filippos.filippou@cut.ac.cy

Phone

2500 2700

Φίλιππος Φιλίππου

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας

Email

gavriel.panis@cut.ac.cy

Phone

2500 2344

Γαβριήλ Πανής

Ανώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου

Email

costas.christodoulou@cut.ac.cy

Phone

2500 2525

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Λειτουργός Πανεπιστημίου Α'

Email

andreas.stylianou@cut.ac.cy

Phone

25002410

Ανδρέας Στυλιανού

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Συστημάτων Πληροφορικής)

Email

vasos.papageorgiou@cut.ac.cy

Phone

2500 2464

Βάσος Παπαγεωργίου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Συστημάτων Πληροφορικής)

Email

theophanis.pavlides@cut.ac.cy

Phone

2500 2539

Θεοφάνης Παυλίδης

Λειτουργός (Θέματα Συστημάτων Πληροφορικής)

Email

kika.christou@cut.ac.cy

Phone

25002510

Κίκα Χρίστου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Συστήματα Πληροφορικής)

Email

stephanos.mallouris@cut.ac.cy

Phone

2500 2540

Στέφανος Μαλλούρης

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Συστημάτων Πληροφορικής)

Email

soteris.markou@cut.ac.cy

Phone

25002299

Σωτήρης Μάρκου

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Συστημάτων Πληροφορικής)

Email

c.rodosthenous@cut.ac.cy

Phone

25002910

Χρίστος Ροδοσθένους

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Συστημάτων Πληροφορικής)

Email

lambros.odysseos@cut.ac.cy

Phone

25002203

Λάμπρος Οδυσσέως

Λειτουργός Πανεπιστημίου (Θέματα Συστημάτων Πληροφορικής)

Email

alkistis.panikou@cut.ac.cy

Phone

2500 2220

Άλκηστις Πανίκου

Βοηθός Μηχανογράφησης

Email

diana.constantinou@cut.ac.cy

Phone

2500 2461

Διάνα Κωνσταντίνου

Βοηθός Μηχανογράφησης

Email

lefteris.michael@cut.ac.cy

Phone

2500 2465

Ελευθέριος Μιχαήλ

Βοηθός Μηχανογράφησης

Email

evros.georgiades@cut.ac.cy

Phone

2500 2460

Ευριπίδης Γεωργιάδης

Βοηθός Μηχανογράφησης

Email

ioanna.ioannou@cut.ac.cy

Phone

25002190

Ιωάννα Ιωάννου

Βοηθός Μηχανογράφησης

Email

xristina.vasiliou@cut.ac.cy

Phone

2500 2459

Χριστίνα Βασιλείου

Βοηθός Μηχανογράφησης

Email

christos.stergiou@cut.ac.cy

Phone

2500 2121

Χρίστος Στεργίου

Βοηθός Μηχανογράφησης

Email

m.georgiou@cut.ac.cy

Phone

25002229

Μαρία Γεωργίου

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός