Δημόσιας Επικοινωνίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο: «Δημοσιογραφία και Τεχνητή Νοημοσύνη»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η μελέτη των χρήσεων και των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία. Ολοένα και περισσότερο οι αλγόριθμοι και η αυτοματοποίηση αντικαθιστούν εργασίες και αποφάσεις που μέχρι πρότινος αποτελούσαν όχι μόνο μέρος της δουλειάς του δημοσιογράφου, αλλά ταυτόχρονα όριζαν και οριοθετούσαν την επαγγελματική ταυτότητα, τις δεξιότητες και τις γνώσεις του δημοσιογράφου. Πλέον η τεχνολογία διασυνδέεται και επηρεάζει σημαντικά τις πρακτικές και τις νόρμες της δημοσιογραφίας, και τελικά το παραγόμενο περιεχόμενo. Η διατριβή μπορεί να εστιάσει σε επιμέρους εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης, όπως είναι η προσωποποίηση των ειδήσεων, η προβολή των ειδήσεων σε επιμέρους πλατφόρμες, οι μορφές αναλυτικής μέτρησης του κοινού και οι επιπτώσεις στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Επίσης η διατριβή μπορεί να εστιάσει στη μελέτη συγκεκριμένων εφαρμογών και λογισμικών που στηρίζονται στην αλγοριθμική αναζήτηση ειδήσεων και πληροφοριών, απευθύνονται στις αίθουσες σύνταξης και υπόσχονται να  βελτιώσουν τη δημοσιογραφική παραγωγή προς την κατεύθυνση της δημιουργικής προσέγγισης των θεμάτων και της ολοκληρωμένη ενημέρωσης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο πεδίο των δημοσιογραφικών σπουδών, των σπουδών επικοινωνίας και μέσων ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά.  Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.  Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο προσόν.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεκμηρίωση για τα προσόντα τους.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν το βιογραφικό τους, τη δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφουν το υπόβαθρο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες), καθώς και δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς. 

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα ή/και να προσληφθούν ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος θέσης: Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002521, Φαξ.: 25829091

Δημόσιας Επικοινωνίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο: «Δημοσιογραφία και Τεχνητή Νοημοσύνη»

Περιγραφή: Στόχος της συγκεκριμένης διατριβής θα είναι η μελέτη των χρήσεων και των επιπτώσεων της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία. Ολοένα και περισσότερο οι αλγόριθμοι και η αυτοματοποίηση αντικαθιστούν εργασίες και αποφάσεις που μέχρι πρότινος αποτελούσαν όχι μόνο μέρος της δουλειάς του δημοσιογράφου, αλλά ταυτόχρονα όριζαν και οριοθετούσαν την επαγγελματική ταυτότητα, τις δεξιότητες και τις γνώσεις του δημοσιογράφου. Πλέον η τεχνολογία διασυνδέεται και επηρεάζει σημαντικά τις πρακτικές και τις νόρμες της δημοσιογραφίας, και τελικά το παραγόμενο περιεχόμενo. Η διατριβή μπορεί να εστιάσει σε επιμέρους εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και της αυτοματοποίησης, όπως είναι η προσωποποίηση των ειδήσεων, η προβολή των ειδήσεων σε επιμέρους πλατφόρμες, οι μορφές αναλυτικής μέτρησης του κοινού και οι επιπτώσεις στο δημοσιογραφικό περιεχόμενο. Επίσης η διατριβή μπορεί να εστιάσει στη μελέτη συγκεκριμένων εφαρμογών και λογισμικών που στηρίζονται στην αλγοριθμική αναζήτηση ειδήσεων και πληροφοριών, απευθύνονται στις αίθουσες σύνταξης και υπόσχονται να  βελτιώσουν τη δημοσιογραφική παραγωγή προς την κατεύθυνση της δημιουργικής προσέγγισης των θεμάτων και της ολοκληρωμένη ενημέρωσης.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο πεδίο των δημοσιογραφικών σπουδών, των σπουδών επικοινωνίας και μέσων ή άλλου συναφούς αντικειμένου. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποσοτικές και ποιοτικές μεθοδολογίες, και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.  Οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να μπορούν να αναλάβουν ερευνητικές πρωτοβουλίες και να μπορούν να εργαστούν συνεργατικά αλλά και ατομικά.  Θα προτιμηθούν υποψήφιοι οι οποίοι μπορούν να τεκμηριώσουν προηγούμενη ερευνητική εμπειρία.  Η γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι επιθυμητό, αλλά όχι απαραίτητο προσόν.

Oι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν πλήρη τεκμηρίωση για τα προσόντα τους.  Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι θα πρέπει επίσης να αποστείλουν το βιογραφικό τους, τη δήλωση ενδιαφέροντος στην οποία να περιγράφουν το υπόβαθρο και τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες), καθώς και δύο συστατικές επιστολές από ακαδημαϊκούς. 

Χρηματοδότηση: Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, σε συναφή ερευνητικά προγράμματα ή/και να προσληφθούν ως βοηθοί διδασκαλίας.

Ερευνητικός Σύμβουλος θέσης: Πασχαλία (Λία) Σπυρίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002521, Φαξ.: 25829091