Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλιου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002430 | 25002862

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ μέσω Διαφόρων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ στο ΤΕΠΑΚ αναζητά υποψήφιο/α για μια θέση διδακτορικού που επικεντρώνεται στη διερεύνηση στρατηγικών επικοινωνίας μάρκετινγκ μέσω διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η ευκαιρία προσφέρει ένα ταξίδι στο δυναμικό τοπίο του ψηφιακού μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, όπου ο/η υποψήφιος/α θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί οργανισμοί ή οι πολιτικοί εκμεταλλεύονται τη δύναμη πολλαπλών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να εμπλέξουν το κοινό και να επιτύχουν στρατηγικούς στόχους.

Η έρευνα θα εξετάσει πώς οι κοινωνικοί οργανισμοί ή οι πολιτικοί χρησιμοποιούν ποικίλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους, να αλληλεπιδρούν με τους πολίτες ή όσους τους ακολουθούν και να επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση. Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, η μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων προσεγγίσεων επικοινωνίας μάρκετινγκ στην επίτευξη οργανωσιακών στόχων, στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και στην προώθηση της κοινωνικής αλλαγής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

 1. Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει: ακαδημαϊκό υπόβαθρο, σχετική εργασιακή εμπειρία και αν υπάρχουν δημοσιεύσεις.
 3. Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 4. Αναλυτική βαθμολογία και πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε μετέπειτα στάδιο μαζί με συστατικές επιστολές

Χρηματοδότηση:

Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να:

 • λάβει οικονομική ενίσχυση για τη διεξαγωγή της έρευνάς του/της, συμπεριλαμβανομένης μερικής κάλυψης των εξόδων συνεδρίων,
 • λάβει χρηματοδότηση ως βοηθός διδασκαλίας,
 • υποβάλει αίτηση για εσωτερικές υποτροφίες,
 • συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε μάρκετινγκ, διοίκηση επιχειρήσεων, επικοινωνία, μέσα ενημέρωσης, σπουδές διαδικτύου, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, ή σχετικό πεδίο, με ισχυρό ακαδημαϊκό ιστορικό.
 • Εμπειρία ή έντονο ενδιαφέρον στην ανάλυση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ και ψυχολογία καταναλωτών.
 • Ισχυρή μεθοδολογική βάση σε ποσοτικές και/ή πειραματικές μεθόδους και/ή ποιοτικές τεχνικές.
 • Άριστες αναλυτικές, ερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα να εργαστεί τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνεργασία με μέλη ερευνητικής ομάδας.
 • Άριστη γνώση λογισμικού στατιστικής ανάλυσης (π.χ. SPSS, SAS) και εργαλείων ανάλυσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού (Python, R), ή σε βιβλιοθήκες deep learning μπορεί να ληφθεί υπόψη ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Νικόλας Τσαπατσούλης

 

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

nicolas.tsapatsoulis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Εμπειρική Μελέτη στην Ανάλυση Περιεχομένου (Εικόνα και Κείμενο) και της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης μέσω Threads.

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ στο ΤΕΠΑΚ αναζητά κατάλληλο/η υποψήφιο/α για την κάλυψη μιας θέσης διδακτορικού για τη διερεύνηση της επικοινωνίας των εταιριών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με έμφαση στο αναδυόμενο κοινωνικό μέσο Threads.

Το Threads ως ένα νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει στις εταιρίες έναν μοναδικό δίαυλο «αληθινής» και αμφίδρομης επικοινωνίας. Ωστόσο, η πολύπλοκη σχέση μεταξύ της δημιουργίας περιεχομένου με εικόνα ή κείμενο στον προσδιορισμό της διαδικτυακής συμμετοχής (engagement) του χρήστη μέσα στo Threads παραμένει σχετικά ανεξερεύνητος τομέας. Αυτό το ερευνητικό κενό δίνει την ευκαιρία στον υποψήφιο/α για τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας, επικεντρωμένης στην ανάλυση των συναισθημάτων (sentiment analysis) και τη δημιουργία θεμάτων (topic modeling) στο πλαίσιο αυτής της νέας κοινωνικής πλατφόρμας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

 1. Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει: ακαδημαϊκό υπόβαθρο, σχετική εργασιακή εμπειρία και αν υπάρχουν δημοσιεύσεις.
 3. Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 4. Αναλυτική βαθμολογία και πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε μετέπειτα στάδιο μαζί με συστατικές επιστολές

Χρηματοδότηση:

Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να:

 • λάβει οικονομική ενίσχυση για τη διεξαγωγή της έρευνάς του/της, συμπεριλαμβανομένης μερικής κάλυψης των εξόδων συνεδρίων,
 • λάβει χρηματοδότηση ως βοηθός διδασκαλίας,
 • υποβάλει αίτηση για εσωτερικές υποτροφίες,
 • συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε μάρκετινγκ, διοίκηση επιχειρήσεων, επικοινωνία, μέσα ενημέρωσης, ανάλυση δεδομένων, ή σχετικό πεδίο, με ισχυρό ακαδημαϊκό ιστορικό.
 • Εξοικείωση με γλώσσες προγραμματισμού, όπως Python, R ή Java και με εμπειρία σε σχετικές βιβλιοθήκες (π.χ. TensorFlow, scikit-learn, NLTK).
 • Άριστη κατανόηση τεχνικών μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και στατιστικής ανάλυσης, με έντονο ενδιαφέρον για την εφαρμογή αυτών των μεθόδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία εταιριών.
 • Εξοικείωση με τεχνικές επεξεργασίας εικόνων, αλγόριθμους όρασης υπολογιστών και πλατφόρμες ανάλυσης κοινωνικών μέσων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Εμπειρία ή έντονο ενδιαφέρον στην ανάλυση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ και ψυχολογία του καταναλωτή.
 • Εξαιρετικές αναλυτικές, ερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα να εργαστεί τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνεργασία με μέλη ερευνητικής ομάδας.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Νικόλας Τσαπατσούλης

 

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

nicolas.tsapatsoulis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Η συμβολή της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ στη διαμόρφωση αντιλήψεων που αφορούν άτομα, έννοιες ή ιδεολογίες και οργανωμένα συστήματα πίστης

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η διατριβή αφορά τη διερεύνηση της επίδρασης των εργαλείων της ΟΕΜ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με άτομα (π.χ. διασημότητες, ήρωες, ηγέτες, επηρεαστές, λαομίσητοι) ή έννοιες (π.χ. βιωσιμότητα, ευημερία, ατομικές ελευθερίες) ή ιδεολογίες και οργανωμένα συστήματα πίστης (π.χ. πολιτικά κόμματα ή θρησκείες). Εφαρμόζοντας θεωρίες από τη συμπεριφορά καταναλωτή ή/και τη διαχείριση αντιλήψεων, πειθώ και επιρροή ή/και την κοινωνική ψυχολογία, η έρευνα θα καταγράψει συστηματικά κρατούσες αντιλήψεις και θα μελετήσει εμπειρικά την επιρροή τους σε στάσεις και συμπεριφορές. Σκοπός της έρευνας είναι να αναπτυχθούν εργαλεία διαχείρισης και αξιολόγησης της πληροφορίας που καλλιεργούν την κριτική στάση των χρηστών και τους ενδυναμώνουν απέναντι σε προσπάθειες χειραγώγησης. 

Χρηματοδότηση:

Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή/ και μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει επίσης περιορισμένο αριθμό Υποτροφιών Αριστείας.  

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, π.χ. μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία, ΜΜΕ, σπουδές διαδικτύου, ή ψυχολογία και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου με βαθμούς πτυχίων τουλάχιστον Λίαν Καλώς. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποιοτικές ή/και ποσοτικές ή/και πειραματικές μεθόδους και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2). Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εργασιακή εμπειρία στο μάρκετινγκ, τις δημόσιες σχέσεις ή τα ΜΜΕ, β) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, γ) ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για πλήρη φοίτηση και σημειώνεται ότι απαιτείται η φυσική παρουσία των υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναλυτικές βαθμολογίες των πτυχίων τους, τυχόν δημοσιεύσεις (1-2 αντιπροσωπευτικές), στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες). 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Άννα Ζαρκάδα

Βαθμίδα:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email:

anna.zarkada@cut.ac.cy

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): 

Εξέταση της Επίδρασης της Μάρκας και της Πιστότητας του Καταναλωτή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

Αριθμός θέσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: 

Ο/η υποψήφιος/ια διδακτορικού θα ερευνήσει τον εξελισσόμενο τοπίο των στρατηγικών διαφήμισης προϊόντων μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Η έρευνα θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αξιοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων για να ενισχύσουν την ταυτότητα τους, να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση με τους πελάτες και να καλλιεργήσουν την πιστότητα στη μάρκα. Με την εστίαση στη σχέση μεταξύ των δράσεων προώθησης στα κοινωνικά μέσα και της αντίληψης των καταναλωτών, η έρευνα θα πρέπει να διερευνήσει στοιχεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την πιστότητα στη μάρκα και την επίδρασή της. Η έρευνα θα περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη εξέταση διαφόρων στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μάρκες  στα κοινωνικά μέσα, την αποτελεσματικότητα αυτών των στρατηγικών στην καταναλωτική συμπεριφορά και τη δυνατότητα για καινοτομία στην ψηφιακή συμμετοχή της μάρκας. Ο στόχος του πληθυσμού θα επικεντρωθεί στους GenZ ή στους Gen Alpha. Οι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:  

- Ανάλυση των στρατηγικών διαφήμισης στα κοινωνικά μέσα και η αλληλεπίδραση και πιστότητα των καταναλωτών. 

- Ο ρόλος του influencer marketing στην προώθηση και την αντίληψη της μάρκας. 

- Ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την μάρκα. 

- Η αποτελεσματικότητα της στοχευμένης διαφήμισης και του εξατομικευμένου περιεχομένου στην ανάπτυξη της πιστότητας στη μάρκα. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής: 

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: συμπεριλαμβανομένου του ακαδημαϊκού υπόβαθρου, της σχετικής εργασιακής εμπειρίας και τυχόν δημοσιεύσεων.  

2. Πρόταση Έρευνας (μέγ. 2000 λέξεις): παρουσιάζοντας μια οπτική για την ανάλυση της επίδρασης της μάρκας προϊόντος στα κοινωνικά μέσα και την πιστότητά της. Η πρόταση θα πρέπει να περιγράφει τις πιθανές ερωτήσεις έρευνας, την προτεινόμενη μεθοδολογία και πώς η έρευνα σκοπεύει να συνεισφέρει στο υπάρχον σώμα γνώσης. 

3. Ακαδημαϊκά Πιστοποιητικά και συστατικές επιστολές: Να υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Χρηματοδότηση: 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ ή σε συναφές κλάδο / ή Επιστήμη Υπολογιστών (αλλά κατά προτίμηση με προπτυχιακό πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών ή Επιχειρηματικών Σπουδών) ή σχετικό πεδίο, με ισχυρό ακαδημαϊκό ιστορικό. 

- Εμπειρία σε τεχνολογίες AR, συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών ανάπτυξης (π.χ. ARKit, ARCore) και εργαλείων μοντελοποίησης 3D, καθώς και επάρκεια σε γλώσσες προγραμματισμού σχετικές με την ανάπτυξη AR (π.χ. C#, Java, Python) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

- Άριστες αναλυτικές, ερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 

- Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και ως μέλος ομάδας. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Γιούλα Μελανθίου 

Βαθμίδα: 

Επ. Καθηγήτρια 

Email: 

Yioula.melanthiou@cut.ac.cy 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): 

Διερεύνηση της Δημιουργίας και Διαχείρισης Εταιρικής Ταυτότητας και Στρατηγικής Μάρκετινγκ μέσω της χρήσης εργαλείων και μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) 

Αριθμός θέσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: 

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ/ισσα θα ερευνήσει το εξελισσόμενο τοπίο των εταιρικών στρατηγικών διαχείρισης ταυτότητας, μάρκετινγκ και επικοινωνίας στο πλαίσιο των μοντέλων και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence AI). Η έρευνα θα αναλύσει την πολύπλοκη δυναμική μεταξύ των στρατηγικών επωνυμίας και των μοντέλων AI και θα εξετάσει πώς οι εταιρείες αξιοποιούν τα εργαλεία και τα μοντέλα ΑΙ για να δημιουργήσουν νέες μεθόδους διαχείρισης εταιρικής επωνυμίας και στρατηγικών μάρκετινγκ για την ενίσχυση της αξίας της μάρκας και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και καινοτομίας.  

Εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση μεταξύ της στρατηγικής μάρκετινγκ και των εργαλείων AI, η έρευνα θα πρέπει να αναλύσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την πιστότητα της εταιρικής μάρκας, την αξία της επωνυμίας και την στρατηγική επέκταση της επιχείρησης, οδηγώντας σε βελτιωμένη επιχειρηματική απόδοση. Η έρευνα θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη εξέταση διαφόρων στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι επωνυμίες μέσω της χρήσης μοντέλων AI και την αποτελεσματικότητα αυτών των στρατηγικών στην επίδραση σε κοινά-στόχους. Η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις δυνατότητες καινοτομίας στο ψηφιακό περιβάλλον σε σχέση με την επωνυμία της μάρκας και τη στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Ο στόχος του πληθυσμού θα επικεντρώνεται στις γενιές των Millennials και της GenZ. 

Τομείς έρευνας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

- Ανάλυση εργαλείων AI ως καινοτόμων μεθόδων για τη διαχείριση της εταιρικής μάρκας και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών οντοτήτων: brand building 

- Πώς τα καινοτόμα εργαλεία επωνυμίας συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξίας της εταιρικής μάρκας: brand development 

- Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαχείριση της μάρκας και πώς επηρεάζει τον ψηφιακό επιχειρηματικό μετασχηματισμό. 

- Εργαλεία AI για δημιουργία και βελτιστοποίηση περιεχομένου στην ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας και στις στρατηγικές μάρκετινγκ. 

- Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τα αντίστοιχα εργαλεία για τις μελλοντικές προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ψηφιακό μάρκετινγκ 

Χρηματοδότηση: 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: 

Ένα λεπτομερές CV: συμπεριλαμβανομένου του ακαδημαϊκού υπόβαθρου, της σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και τυχόν δημοσιεύσεων. 

Πρόταση Έρευνας (έως 2000 λέξεις): που παρουσιάζει ένα όραμα για την ανάλυση της οικοδόμησης και της διαχείρισης επωνυμίας μέσω της χρήσης εργαλείων και μοντέλων ΤΝ. Η πρόταση πρέπει να περιγράφει πιθανά ερευνητικά ερωτήματα, προτεινόμενη μεθοδολογία και πώς η έρευνα στοχεύει να συμβάλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Ακαδημαϊκά Πιστοποιητικά και Πτυχία: Προς υποβολή σε μεταγενέστερο στάδιο μαζί με συστατικές επιστολές. 

 

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Γιούλα Μελανθίου 

Βαθμίδα: 

Επ. Καθηγήτρια 

Email: 

Yioula.melanthiou@cut.ac.cy 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): 

Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) και Εμπειρίες Πελατών (CX) 

Αριθμός θέσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: 

Ο/η υποψήφιος/ια διδακτορικού θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality AR) και στον εμπλουτισμό των εμπειριών πελατών (Customer Experience CX). Αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων AR που μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους, ενισχύοντας τη δέσμευση, την ικανοποίηση και τη δημιουργία αξίας σε διάφορους τομείς. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών AR στις εμπειρίες των πελατών και θα διερευνήσει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το AR για να δημιουργήσει διαδραστικές και εξατομικευμένες εμπειρίες πελατών. Οι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, AR στο λιανικό εμπόριο, εικονικές δοκιμές (virtual try-ons), διαδραστική διαφήμιση, gamification και gamified experiences, και εξατομικευμένο περιεχόμενο.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα: 

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: συμπεριλαμβανομένου του ακαδημαϊκού υπόβαθρου, της σχετικής εργασιακής εμπειρίας και τυχόν δημοσιεύσεων. 

2. Ερευνητική πρόταση (έως 2000 λέξεις): περιγράφοντας πώς η AR μπορεί να εμπλουτίσει τις εμπειρίες των πελατών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ερευνητικών ερωτημάτων, προτεινόμενης μεθοδολογίας, και πώς η έρευνα στοχεύει να συνεισφέρει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

3. Ακαδημαϊκά Πιστοποιητικά και συστατικές επιστολές: Να υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Χρηματοδότηση: 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ ή σε συναφές κλάδο / ή Επιστήμη Υπολογιστών (αλλά κατά προτίμηση με προπτυχιακό πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών ή Επιχειρηματικών Σπουδών) ή σχετικό πεδίο, με ισχυρό ακαδημαϊκό ιστορικό. 

- Εμπειρία σε τεχνολογίες AR, συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών ανάπτυξης (π.χ. ARKit, ARCore) και εργαλείων μοντελοποίησης 3D, καθώς και επάρκεια σε γλώσσες προγραμματισμού σχετικές με την ανάπτυξη AR (π.χ. C#, Java, Python) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

- Άριστες αναλυτικές, ερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 

- Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και ως μέλος ομάδας. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Γιούλα Μελανθίου 

Βαθμίδα: 

Επ. Καθηγήτρια 

Email: 

Yioula.melanthiou@cut.ac.cy 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): 

 

Τροποποίηση καταναλωτικών συμπεριφορών για βιωσιμότητα 

Αριθμός θέσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: 

Το τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΤΕΠΑΚ ενδιαφέρεται να πληρώσει μια Διδακτορική Θέση στη διατομή των γνωστικών αντικειμένων του Μάρκετινγκ και των Συμπεριφορικών Επιστήμων. Το θέμα σχετίζεται με την τροποποίηση καταναλωτικών συμπεριφορών με την χρήση του εργαλείου Nudge (Thaler and Sunstein, 2008) και σκοπό έχει τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων των καταναλωτών τόσο για το δικό τους, όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό καλό. Τα πεδία ενδιαφέροντος αφορούν βιώσιμη και υγιή  κατανάλωση, προσεκτική παροχή προσωπικών πληροφοριών και αποφυγή απατών. Ο/η υποψήφιος/α  θα πρέπει να έχει καλές γνώσεις στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας και εμπειρία σχετικά με χρήση στατιστικών λογισμικών. 

Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού το επιτυχημένο άτομο θα έχει χρηματικό ποσό στη διάθεση του τόσο για κάλυψη ερευνητικών εξόδων όσο και για κάλυψη μέρους εξόδων από συνέδρια. Θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις επικοινωνιακές και αναλυτικές του δεξιότητες μέσω μαθημάτων σε επίπεδο διδακτορικό. Τέλος, θα του δοθούν έμμισθες ευκαιρίες διδασκαλίας με βάση το γνωστικό αντικείμενο και την επίδοση του. 

 

Χρηματοδότηση: 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

- Μάστερ σε Ψυχολογία ή Μάρκετινγκ ή Συμπεριφορικές Επιστήμες ή παρεμφερές πεδίο. 

- Πτυχίο στη Ψυχολογία ή Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ ή παρεμφερές πεδίο. 

- Γνώση ποσοτικών μεθόδων έρευνας, ανάλυσης και στατιστικών λογισμικών (πχ STATA, SPSS). Επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η γνώση πειραματικών μεθόδων έρευνας. 

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Πολύ καλή επικοινωνία τόσο γραπτή όσο και προφορική. 

- Δυνατότητα να εργάζεται τόσο αυτόνομα όσο και ως μέλος ομάδας. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Χρίστος Θεμιστοκλέους 

Βαθμίδα: 

Λέκτορας 

Email: 

c.themistocleous@cut.ac.cy 

Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριος 2024

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Παρασκευή, 19 Απριλιου 2024 (11:59 μ.μ.)

Υποβολή αίτησης

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Ηλεκτρονική Φόρμα Επικοινωνίας | Τηλ.: 25002430 | 25002862

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Ολοκληρωμένη Επικοινωνία Μάρκετινγκ μέσω Διαφόρων Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ στο ΤΕΠΑΚ αναζητά υποψήφιο/α για μια θέση διδακτορικού που επικεντρώνεται στη διερεύνηση στρατηγικών επικοινωνίας μάρκετινγκ μέσω διαφόρων μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Αυτή η ευκαιρία προσφέρει ένα ταξίδι στο δυναμικό τοπίο του ψηφιακού μάρκετινγκ και της επικοινωνίας, όπου ο/η υποψήφιος/α θα διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικοί οργανισμοί ή οι πολιτικοί εκμεταλλεύονται τη δύναμη πολλαπλών μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να εμπλέξουν το κοινό και να επιτύχουν στρατηγικούς στόχους.

Η έρευνα θα εξετάσει πώς οι κοινωνικοί οργανισμοί ή οι πολιτικοί χρησιμοποιούν ποικίλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για να επικοινωνήσουν το μήνυμά τους, να αλληλεπιδρούν με τους πολίτες ή όσους τους ακολουθούν και να επηρεάζουν τη δημόσια συζήτηση. Μέσα από μια ολιστική προσέγγιση, η μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των διαφόρων προσεγγίσεων επικοινωνίας μάρκετινγκ στην επίτευξη οργανωσιακών στόχων, στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης και στην προώθηση της κοινωνικής αλλαγής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

 1. Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει: ακαδημαϊκό υπόβαθρο, σχετική εργασιακή εμπειρία και αν υπάρχουν δημοσιεύσεις.
 3. Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 4. Αναλυτική βαθμολογία και πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε μετέπειτα στάδιο μαζί με συστατικές επιστολές

Χρηματοδότηση:

Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να:

 • λάβει οικονομική ενίσχυση για τη διεξαγωγή της έρευνάς του/της, συμπεριλαμβανομένης μερικής κάλυψης των εξόδων συνεδρίων,
 • λάβει χρηματοδότηση ως βοηθός διδασκαλίας,
 • υποβάλει αίτηση για εσωτερικές υποτροφίες,
 • συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε μάρκετινγκ, διοίκηση επιχειρήσεων, επικοινωνία, μέσα ενημέρωσης, σπουδές διαδικτύου, κοινωνιολογία, πολιτική επιστήμη, ή σχετικό πεδίο, με ισχυρό ακαδημαϊκό ιστορικό.
 • Εμπειρία ή έντονο ενδιαφέρον στην ανάλυση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ και ψυχολογία καταναλωτών.
 • Ισχυρή μεθοδολογική βάση σε ποσοτικές και/ή πειραματικές μεθόδους και/ή ποιοτικές τεχνικές.
 • Άριστες αναλυτικές, ερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα να εργαστεί τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνεργασία με μέλη ερευνητικής ομάδας.
 • Άριστη γνώση λογισμικού στατιστικής ανάλυσης (π.χ. SPSS, SAS) και εργαλείων ανάλυσης μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Εμπειρία στην ανάπτυξη λογισμικού (Python, R), ή σε βιβλιοθήκες deep learning μπορεί να ληφθεί υπόψη ως πλεονέκτημα.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Νικόλας Τσαπατσούλης

 

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

nicolas.tsapatsoulis@cut.ac.cy

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Εμπειρική Μελέτη στην Ανάλυση Περιεχομένου (Εικόνα και Κείμενο) και της Κοινωνικής Αλληλεπίδρασης μέσω Threads.

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Το Τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ στο ΤΕΠΑΚ αναζητά κατάλληλο/η υποψήφιο/α για την κάλυψη μιας θέσης διδακτορικού για τη διερεύνηση της επικοινωνίας των εταιριών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με έμφαση στο αναδυόμενο κοινωνικό μέσο Threads.

Το Threads ως ένα νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης προσφέρει στις εταιρίες έναν μοναδικό δίαυλο «αληθινής» και αμφίδρομης επικοινωνίας. Ωστόσο, η πολύπλοκη σχέση μεταξύ της δημιουργίας περιεχομένου με εικόνα ή κείμενο στον προσδιορισμό της διαδικτυακής συμμετοχής (engagement) του χρήστη μέσα στo Threads παραμένει σχετικά ανεξερεύνητος τομέας. Αυτό το ερευνητικό κενό δίνει την ευκαιρία στον υποψήφιο/α για τη διεξαγωγή εμπειρικής έρευνας, επικεντρωμένης στην ανάλυση των συναισθημάτων (sentiment analysis) και τη δημιουργία θεμάτων (topic modeling) στο πλαίσιο αυτής της νέας κοινωνικής πλατφόρμας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλλουν τα εξής:

 1. Δήλωση κινήτρων για την εκπόνηση του διδακτορικού (500 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που να περιλαμβάνει: ακαδημαϊκό υπόβαθρο, σχετική εργασιακή εμπειρία και αν υπάρχουν δημοσιεύσεις.
 3. Μια ερευνητική πρόταση που να περιλαμβάνει συνοπτική περιγραφή ενός ερευνητικού θέματος, ερευνητικά ερωτήματα, σύντομη βιβλιογραφική επισκόπηση, και μεθοδολογία υλοποίησης της προτεινομένης έρευνας (1000 λέξεις, στην αγγλική γλώσσα)
 4. Αναλυτική βαθμολογία και πιστοποιητικά θα πρέπει να υποβληθούν σε μετέπειτα στάδιο μαζί με συστατικές επιστολές

Χρηματοδότηση:

Ο/η υποψήφιος/α μπορεί να:

 • λάβει οικονομική ενίσχυση για τη διεξαγωγή της έρευνάς του/της, συμπεριλαμβανομένης μερικής κάλυψης των εξόδων συνεδρίων,
 • λάβει χρηματοδότηση ως βοηθός διδασκαλίας,
 • υποβάλει αίτηση για εσωτερικές υποτροφίες,
 • συμμετάσχει σε χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα σε μάρκετινγκ, διοίκηση επιχειρήσεων, επικοινωνία, μέσα ενημέρωσης, ανάλυση δεδομένων, ή σχετικό πεδίο, με ισχυρό ακαδημαϊκό ιστορικό.
 • Εξοικείωση με γλώσσες προγραμματισμού, όπως Python, R ή Java και με εμπειρία σε σχετικές βιβλιοθήκες (π.χ. TensorFlow, scikit-learn, NLTK).
 • Άριστη κατανόηση τεχνικών μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας φυσικής γλώσσας και στατιστικής ανάλυσης, με έντονο ενδιαφέρον για την εφαρμογή αυτών των μεθόδων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την επικοινωνία εταιριών.
 • Εξοικείωση με τεχνικές επεξεργασίας εικόνων, αλγόριθμους όρασης υπολογιστών και πλατφόρμες ανάλυσης κοινωνικών μέσων θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Εμπειρία ή έντονο ενδιαφέρον στην ανάλυση μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στρατηγικές ψηφιακού μάρκετινγκ και ψυχολογία του καταναλωτή.
 • Εξαιρετικές αναλυτικές, ερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Δυνατότητα να εργαστεί τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνεργασία με μέλη ερευνητικής ομάδας.

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Νικόλας Τσαπατσούλης

 

Βαθμίδα:

Καθηγητής

Email:

nicolas.tsapatsoulis@cut.ac.cy

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος):

Η συμβολή της Ολοκληρωμένης Επικοινωνίας Μάρκετινγκ στη διαμόρφωση αντιλήψεων που αφορούν άτομα, έννοιες ή ιδεολογίες και οργανωμένα συστήματα πίστης

Αριθμός θέσεων:

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή:

Η διατριβή αφορά τη διερεύνηση της επίδρασης των εργαλείων της ΟΕΜ στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης σχετικά με άτομα (π.χ. διασημότητες, ήρωες, ηγέτες, επηρεαστές, λαομίσητοι) ή έννοιες (π.χ. βιωσιμότητα, ευημερία, ατομικές ελευθερίες) ή ιδεολογίες και οργανωμένα συστήματα πίστης (π.χ. πολιτικά κόμματα ή θρησκείες). Εφαρμόζοντας θεωρίες από τη συμπεριφορά καταναλωτή ή/και τη διαχείριση αντιλήψεων, πειθώ και επιρροή ή/και την κοινωνική ψυχολογία, η έρευνα θα καταγράψει συστηματικά κρατούσες αντιλήψεις και θα μελετήσει εμπειρικά την επιρροή τους σε στάσεις και συμπεριφορές. Σκοπός της έρευνας είναι να αναπτυχθούν εργαλεία διαχείρισης και αξιολόγησης της πληροφορίας που καλλιεργούν την κριτική στάση των χρηστών και τους ενδυναμώνουν απέναντι σε προσπάθειες χειραγώγησης. 

Χρηματοδότηση:

Για την πιο πάνω θέση υπάρχει η πρόθεση εκ μέρους του Τμήματος να εμπλακούν οι υποψήφιοι/ες διδάκτορες, αν το επιτρέπει η ειδικότητά τους, στη διδασκαλία εργαστηρίων - φροντιστηρίων ή/ και μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα. Το Πανεπιστήμιο διαθέτει επίσης περιορισμένο αριθμό Υποτροφιών Αριστείας.  

 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα:

Οι υποψήφιες/οι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού βασικού τίτλου σπουδών σε συναφή περιοχή, π.χ. μάρκετινγκ, δημόσιες σχέσεις, επικοινωνία, ΜΜΕ, σπουδές διαδικτύου, ή ψυχολογία και συναφούς μεταπτυχιακού τίτλου με βαθμούς πτυχίων τουλάχιστον Λίαν Καλώς. Θα πρέπει να έχουν ισχυρό μεθοδολογικό υπόβαθρο σε ποιοτικές ή/και ποσοτικές ή/και πειραματικές μεθόδους και άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου C2). Τα εξής θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα: α) εργασιακή εμπειρία στο μάρκετινγκ, τις δημόσιες σχέσεις ή τα ΜΜΕ, β) εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, γ) ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις. Γίνονται δεκτές αιτήσεις μόνο για πλήρη φοίτηση και σημειώνεται ότι απαιτείται η φυσική παρουσία των υποψηφίων στο Πανεπιστήμιο. Με την αίτησή τους οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα, αναλυτικές βαθμολογίες των πτυχίων τους, τυχόν δημοσιεύσεις (1-2 αντιπροσωπευτικές), στοιχεία επικοινωνίας δύο ατόμων που μπορούν να δώσουν συστατικές επιστολές και περιγραφή των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στα Αγγλικά (μέχρι 2 σελίδες). 

Ερευνητικός Σύμβουλος:

 

Ονοματεπώνυμο:

Άννα Ζαρκάδα

Βαθμίδα:

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email:

anna.zarkada@cut.ac.cy

 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): 

Εξέταση της Επίδρασης της Μάρκας και της Πιστότητας του Καταναλωτή στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. 

 

Αριθμός θέσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: 

Ο/η υποψήφιος/ια διδακτορικού θα ερευνήσει τον εξελισσόμενο τοπίο των στρατηγικών διαφήμισης προϊόντων μέσα στα κοινωνικά δίκτυα. Η έρευνα θα αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αξιοποιούν τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων για να ενισχύσουν την ταυτότητα τους, να βελτιώσουν την αλληλεπίδραση με τους πελάτες και να καλλιεργήσουν την πιστότητα στη μάρκα. Με την εστίαση στη σχέση μεταξύ των δράσεων προώθησης στα κοινωνικά μέσα και της αντίληψης των καταναλωτών, η έρευνα θα πρέπει να διερευνήσει στοιχεία που θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την πιστότητα στη μάρκα και την επίδρασή της. Η έρευνα θα περιλαμβάνει μια εμπεριστατωμένη εξέταση διαφόρων στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι μάρκες  στα κοινωνικά μέσα, την αποτελεσματικότητα αυτών των στρατηγικών στην καταναλωτική συμπεριφορά και τη δυνατότητα για καινοτομία στην ψηφιακή συμμετοχή της μάρκας. Ο στόχος του πληθυσμού θα επικεντρωθεί στους GenZ ή στους Gen Alpha. Οι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:  

- Ανάλυση των στρατηγικών διαφήμισης στα κοινωνικά μέσα και η αλληλεπίδραση και πιστότητα των καταναλωτών. 

- Ο ρόλος του influencer marketing στην προώθηση και την αντίληψη της μάρκας. 

- Ανάλυση της συμπεριφοράς των καταναλωτών στις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων και σε δραστηριότητες που σχετίζονται με την μάρκα. 

- Η αποτελεσματικότητα της στοχευμένης διαφήμισης και του εξατομικευμένου περιεχομένου στην ανάπτυξη της πιστότητας στη μάρκα. 

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα εξής: 

1. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα: συμπεριλαμβανομένου του ακαδημαϊκού υπόβαθρου, της σχετικής εργασιακής εμπειρίας και τυχόν δημοσιεύσεων.  

2. Πρόταση Έρευνας (μέγ. 2000 λέξεις): παρουσιάζοντας μια οπτική για την ανάλυση της επίδρασης της μάρκας προϊόντος στα κοινωνικά μέσα και την πιστότητά της. Η πρόταση θα πρέπει να περιγράφει τις πιθανές ερωτήσεις έρευνας, την προτεινόμενη μεθοδολογία και πώς η έρευνα σκοπεύει να συνεισφέρει στο υπάρχον σώμα γνώσης. 

3. Ακαδημαϊκά Πιστοποιητικά και συστατικές επιστολές: Να υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Χρηματοδότηση: 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ ή σε συναφές κλάδο / ή Επιστήμη Υπολογιστών (αλλά κατά προτίμηση με προπτυχιακό πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών ή Επιχειρηματικών Σπουδών) ή σχετικό πεδίο, με ισχυρό ακαδημαϊκό ιστορικό. 

- Εμπειρία σε τεχνολογίες AR, συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών ανάπτυξης (π.χ. ARKit, ARCore) και εργαλείων μοντελοποίησης 3D, καθώς και επάρκεια σε γλώσσες προγραμματισμού σχετικές με την ανάπτυξη AR (π.χ. C#, Java, Python) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

- Άριστες αναλυτικές, ερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 

- Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και ως μέλος ομάδας. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Γιούλα Μελανθίου 

Βαθμίδα: 

Επ. Καθηγήτρια 

Email: 

Yioula.melanthiou@cut.ac.cy 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): 

Διερεύνηση της Δημιουργίας και Διαχείρισης Εταιρικής Ταυτότητας και Στρατηγικής Μάρκετινγκ μέσω της χρήσης εργαλείων και μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) 

Αριθμός θέσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: 

Ο/η υποψήφιος/α διδάκτωρ/ισσα θα ερευνήσει το εξελισσόμενο τοπίο των εταιρικών στρατηγικών διαχείρισης ταυτότητας, μάρκετινγκ και επικοινωνίας στο πλαίσιο των μοντέλων και εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης (Artificial Intelligence AI). Η έρευνα θα αναλύσει την πολύπλοκη δυναμική μεταξύ των στρατηγικών επωνυμίας και των μοντέλων AI και θα εξετάσει πώς οι εταιρείες αξιοποιούν τα εργαλεία και τα μοντέλα ΑΙ για να δημιουργήσουν νέες μεθόδους διαχείρισης εταιρικής επωνυμίας και στρατηγικών μάρκετινγκ για την ενίσχυση της αξίας της μάρκας και την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και καινοτομίας.  

Εστιάζοντας στην αλληλεπίδραση μεταξύ της στρατηγικής μάρκετινγκ και των εργαλείων AI, η έρευνα θα πρέπει να αναλύσει πληροφορίες που θα μπορούσαν να ενισχύσουν σημαντικά την πιστότητα της εταιρικής μάρκας, την αξία της επωνυμίας και την στρατηγική επέκταση της επιχείρησης, οδηγώντας σε βελτιωμένη επιχειρηματική απόδοση. Η έρευνα θα περιλαμβάνει μια ολοκληρωμένη εξέταση διαφόρων στρατηγικών που χρησιμοποιούν οι επωνυμίες μέσω της χρήσης μοντέλων AI και την αποτελεσματικότητα αυτών των στρατηγικών στην επίδραση σε κοινά-στόχους. Η έρευνα θα πρέπει να επικεντρωθεί ιδιαίτερα στις δυνατότητες καινοτομίας στο ψηφιακό περιβάλλον σε σχέση με την επωνυμία της μάρκας και τη στρατηγική μάρκετινγκ και επικοινωνίας. Ο στόχος του πληθυσμού θα επικεντρώνεται στις γενιές των Millennials και της GenZ. 

Τομείς έρευνας που παρουσιάζουν ενδιαφέρον, περιλαμβάνουν ενδεικτικά: 

- Ανάλυση εργαλείων AI ως καινοτόμων μεθόδων για τη διαχείριση της εταιρικής μάρκας και τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών οντοτήτων: brand building 

- Πώς τα καινοτόμα εργαλεία επωνυμίας συμβάλλουν στην ενίσχυση της αξίας της εταιρικής μάρκας: brand development 

- Ο ρόλος της Τεχνητής Νοημοσύνης στη διαχείριση της μάρκας και πώς επηρεάζει τον ψηφιακό επιχειρηματικό μετασχηματισμό. 

- Εργαλεία AI για δημιουργία και βελτιστοποίηση περιεχομένου στην ενίσχυση της εταιρικής ταυτότητας και στις στρατηγικές μάρκετινγκ. 

- Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας που βασίζεται στην Τεχνητή Νοημοσύνη και τα αντίστοιχα εργαλεία για τις μελλοντικές προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης στο ψηφιακό μάρκετινγκ 

Χρηματοδότηση: 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν τα ακόλουθα: 

Ένα λεπτομερές CV: συμπεριλαμβανομένου του ακαδημαϊκού υπόβαθρου, της σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας και τυχόν δημοσιεύσεων. 

Πρόταση Έρευνας (έως 2000 λέξεις): που παρουσιάζει ένα όραμα για την ανάλυση της οικοδόμησης και της διαχείρισης επωνυμίας μέσω της χρήσης εργαλείων και μοντέλων ΤΝ. Η πρόταση πρέπει να περιγράφει πιθανά ερευνητικά ερωτήματα, προτεινόμενη μεθοδολογία και πώς η έρευνα στοχεύει να συμβάλει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

Ακαδημαϊκά Πιστοποιητικά και Πτυχία: Προς υποβολή σε μεταγενέστερο στάδιο μαζί με συστατικές επιστολές. 

 

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Γιούλα Μελανθίου 

Βαθμίδα: 

Επ. Καθηγήτρια 

Email: 

Yioula.melanthiou@cut.ac.cy 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): 

Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR) και Εμπειρίες Πελατών (CX) 

Αριθμός θέσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: 

Ο/η υποψήφιος/ια διδακτορικού θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση της Επαυξημένης Πραγματικότητας (Augmented Reality AR) και στον εμπλουτισμό των εμπειριών πελατών (Customer Experience CX). Αυτό στοχεύει στην ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων AR που μπορούν να επαναπροσδιορίσουν τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις αλληλεπιδρούν με τους πελάτες τους, ενισχύοντας τη δέσμευση, την ικανοποίηση και τη δημιουργία αξίας σε διάφορους τομείς. Η έρευνα θα επικεντρωθεί στη διερεύνηση της ενσωμάτωσης των τεχνολογιών AR στις εμπειρίες των πελατών και θα διερευνήσει πώς μπορεί να αξιοποιηθεί το AR για να δημιουργήσει διαδραστικές και εξατομικευμένες εμπειρίες πελατών. Οι τομείς ενδιαφέροντος περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε, AR στο λιανικό εμπόριο, εικονικές δοκιμές (virtual try-ons), διαδραστική διαφήμιση, gamification και gamified experiences, και εξατομικευμένο περιεχόμενο.  

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τα ακόλουθα: 

1. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα: συμπεριλαμβανομένου του ακαδημαϊκού υπόβαθρου, της σχετικής εργασιακής εμπειρίας και τυχόν δημοσιεύσεων. 

2. Ερευνητική πρόταση (έως 2000 λέξεις): περιγράφοντας πώς η AR μπορεί να εμπλουτίσει τις εμπειρίες των πελατών, συμπεριλαμβανομένων πιθανών ερευνητικών ερωτημάτων, προτεινόμενης μεθοδολογίας, και πώς η έρευνα στοχεύει να συνεισφέρει στην υπάρχουσα βιβλιογραφία. 

3. Ακαδημαϊκά Πιστοποιητικά και συστατικές επιστολές: Να υποβληθούν σε μεταγενέστερο στάδιο. 

Χρηματοδότηση: 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

- Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Μάρκετινγκ ή σε συναφές κλάδο / ή Επιστήμη Υπολογιστών (αλλά κατά προτίμηση με προπτυχιακό πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών ή Επιχειρηματικών Σπουδών) ή σχετικό πεδίο, με ισχυρό ακαδημαϊκό ιστορικό. 

- Εμπειρία σε τεχνολογίες AR, συμπεριλαμβανομένων πλατφορμών ανάπτυξης (π.χ. ARKit, ARCore) και εργαλείων μοντελοποίησης 3D, καθώς και επάρκεια σε γλώσσες προγραμματισμού σχετικές με την ανάπτυξη AR (π.χ. C#, Java, Python) θα θεωρηθεί πλεονέκτημα. 

- Άριστες αναλυτικές, ερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. 

- Ικανότητα εργασίας ανεξάρτητα και ως μέλος ομάδας. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Γιούλα Μελανθίου 

Βαθμίδα: 

Επ. Καθηγήτρια 

Email: 

Yioula.melanthiou@cut.ac.cy 

 

 

Γνωστικό Αντικείμενο (Τίτλος): 

 

Τροποποίηση καταναλωτικών συμπεριφορών για βιωσιμότητα 

Αριθμός θέσεων: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Περιγραφή: 

Το τμήμα Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ του ΤΕΠΑΚ ενδιαφέρεται να πληρώσει μια Διδακτορική Θέση στη διατομή των γνωστικών αντικειμένων του Μάρκετινγκ και των Συμπεριφορικών Επιστήμων. Το θέμα σχετίζεται με την τροποποίηση καταναλωτικών συμπεριφορών με την χρήση του εργαλείου Nudge (Thaler and Sunstein, 2008) και σκοπό έχει τη βελτίωση της λήψης αποφάσεων των καταναλωτών τόσο για το δικό τους, όσο και για το ευρύτερο κοινωνικό καλό. Τα πεδία ενδιαφέροντος αφορούν βιώσιμη και υγιή  κατανάλωση, προσεκτική παροχή προσωπικών πληροφοριών και αποφυγή απατών. Ο/η υποψήφιος/α  θα πρέπει να έχει καλές γνώσεις στις ποσοτικές μεθόδους έρευνας και εμπειρία σχετικά με χρήση στατιστικών λογισμικών. 

Κατά τη διάρκεια του διδακτορικού το επιτυχημένο άτομο θα έχει χρηματικό ποσό στη διάθεση του τόσο για κάλυψη ερευνητικών εξόδων όσο και για κάλυψη μέρους εξόδων από συνέδρια. Θα έχει την ευκαιρία να αναπτύξει τις επικοινωνιακές και αναλυτικές του δεξιότητες μέσω μαθημάτων σε επίπεδο διδακτορικό. Τέλος, θα του δοθούν έμμισθες ευκαιρίες διδασκαλίας με βάση το γνωστικό αντικείμενο και την επίδοση του. 

 

Χρηματοδότηση: 

 

 

Απαιτούμενα Προσόντα: 

- Μάστερ σε Ψυχολογία ή Μάρκετινγκ ή Συμπεριφορικές Επιστήμες ή παρεμφερές πεδίο. 

- Πτυχίο στη Ψυχολογία ή Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Μάρκετινγκ ή παρεμφερές πεδίο. 

- Γνώση ποσοτικών μεθόδων έρευνας, ανάλυσης και στατιστικών λογισμικών (πχ STATA, SPSS). Επιπρόσθετο προσόν θα θεωρηθεί η γνώση πειραματικών μεθόδων έρευνας. 

- Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας. 

- Πολύ καλή επικοινωνία τόσο γραπτή όσο και προφορική. 

- Δυνατότητα να εργάζεται τόσο αυτόνομα όσο και ως μέλος ομάδας. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: 

 

Ονοματεπώνυμο: 

Χρίστος Θεμιστοκλέους 

Βαθμίδα: 

Λέκτορας 

Email: 

c.themistocleous@cut.ac.cy