Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Δημόσια Υγεία»
  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία»

Περιγραφή: Οι θέσεις προκηρύσσονται στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής. Η πρώτη θέση θα καλύψει δείκτες αρτηριακής υγείας και γήρανσης τόσο στο επίπεδο του πληθυσμού όσο και σε συγκεκριμένες νόσους όπως Οικογενείς Υπερλιπιδαιμίες. Ο διδακτορικός φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί στον σχεδιασμό και εκτέλεση επιδημιολογικών μελετών καθώς και σε πρωτόκολλα μετρήσεων αρτηριακής ελαστικότητας, ενώ θα έχει και την ευκαιρία να συμμετέχει στην ερευνητική και συντονιστική ομάδα του Μητρώου καταγραφής ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία.

Η δεύτερη θέση θα καλύψει τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση «μεγάλων δεδομένων» (big data) υγείας στη διερεύνηση επιδημιών και στη διάγνωση ασθενειών.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας/ανθρωπιστικές επιστήμες και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Χρηματοδότηση: Θα υπάρχει ευκαιρία μερικής χρηματοδότησης μέσω εσωτερικών και άλλων προγραμμάτων αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, andrie.panayiotou@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Περιβαλλοντική Υγεία»

Περιγραφή:  Η νέα θέση διδακτορικού φοιτητή στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Νερό και Υγεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καλύψει θεματικές έννοιες του εκθεσιώματος (exposome), δηλαδή την ολιστική αποτύπωση όλων εκείνων των περιβαλλοντικών παραγόντων/τρόπου ζωής και συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη δημιουργία χρόνιων νοσημάτων, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ορμονικούς καρκίνους ή ενδοκρινολογικές διαταραχές.

Ο διδακτορικός φοιτητής/ρια θα εφαρμόσει την έννοια του εκθεσιώματος σε πληθυσμιακές μελέτες υγείας που αφορούν την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία είτε σε παρατηρητικές ή σε παρεμβατικές μελέτες. Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εκπαιδευτεί στη χρήση εργαλείων τελευταίας γενιάς σχετικά με πρωτόκολλα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και εφαρμογής αγνωστικών -omics τεχνολογιών, όπως τα metabolomics.

O κύριος στόχος της ερευνητικής μας ομάδας είναι η ενδελεχής μελέτη παραγόντων κινδύνου για την υγεία που συνδέονται με χρόνιες εκθέσεις σε περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες ή διατροφικές συνήθειες/τρόπο ζωής εφαρμόζοντας νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες αξιολόγησης της ανθρώπινης έκθεσης. Η μετάβαση της ερευνητικής εστίασης από τη νόσο στην ταυτόχρονη αξιολόγηση ανθρώπινων εκθέσεων σε διάφορους παράγοντες ρίσκου υγείας μέσω της εφαρμογής της έννοιας exposome θα ανοίξει νέα μονοπάτια κατανόησης της παθογένεσης.

Το εργαστήριο μας είναι άρτια εξοπλισμένο με φασματογράφους μάζας για εξειδικευμένες αναλύσεις σε ανθρώπινα βιολογικά υγρά και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού, μόλις μερικά λεπτά από το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Το πανεπιστήμιο μας πρόσφατα κατατάχθηκε στις θέσεις 300-350 μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων ανά το παγκόσμιο, βάσει της κατάταξης διεθνούς κύρους Times Higher Education World University Rankings 2019.

Απαιτούμενα Προσόντα : Πτυχίο και μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Ζωής ή Θετικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Χρηματοδότηση: Οι θέσεις θα υποστηριχθούν οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χ. Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας,  konstantinos.makris@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο: «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» με θέμα «Παχυσαρκία και Διαβήτης»

Περιγραφή: Η ερευνητική θέση έχει ως αντικείμενο μελέτης της το πρόβλημα της παχυσαρκίας και του διαβήτη κι έχει ως στόχο την εξέταση παραγόντων κινδύνου σχετικών με τα προβλήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένου περιβαλλοντικών και ορμονικών παραγόντων καθώς και του τρόπου ζωής.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κώστας Α. Χριστοφή, Αναπληρωτής Καθηγητής, costas.christophi@cut.ac.cy

Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 15 Νοεμβρίου 2019.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Δημόσια Υγεία»
  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο «Βιοηθική στη Δημόσια Υγεία»

Περιγραφή: Οι θέσεις προκηρύσσονται στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής. Η πρώτη θέση θα καλύψει δείκτες αρτηριακής υγείας και γήρανσης τόσο στο επίπεδο του πληθυσμού όσο και σε συγκεκριμένες νόσους όπως Οικογενείς Υπερλιπιδαιμίες. Ο διδακτορικός φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί στον σχεδιασμό και εκτέλεση επιδημιολογικών μελετών καθώς και σε πρωτόκολλα μετρήσεων αρτηριακής ελαστικότητας, ενώ θα έχει και την ευκαιρία να συμμετέχει στην ερευνητική και συντονιστική ομάδα του Μητρώου καταγραφής ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία.

Η δεύτερη θέση θα καλύψει τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση «μεγάλων δεδομένων» (big data) υγείας στη διερεύνηση επιδημιών και στη διάγνωση ασθενειών.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας/ανθρωπιστικές επιστήμες και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Χρηματοδότηση: Θα υπάρχει ευκαιρία μερικής χρηματοδότησης μέσω εσωτερικών και άλλων προγραμμάτων αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη Καθηγήτρια, andrie.panayiotou@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο «Περιβαλλοντική Υγεία»

Περιγραφή:  Η νέα θέση διδακτορικού φοιτητή στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Νερό και Υγεία του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καλύψει θεματικές έννοιες του εκθεσιώματος (exposome), δηλαδή την ολιστική αποτύπωση όλων εκείνων των περιβαλλοντικών παραγόντων/τρόπου ζωής και συμπεριφοράς που σχετίζονται με τη δημιουργία χρόνιων νοσημάτων, δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση σε ορμονικούς καρκίνους ή ενδοκρινολογικές διαταραχές.

Ο διδακτορικός φοιτητής/ρια θα εφαρμόσει την έννοια του εκθεσιώματος σε πληθυσμιακές μελέτες υγείας που αφορούν την ποιότητα ζωής και τη δημόσια υγεία είτε σε παρατηρητικές ή σε παρεμβατικές μελέτες. Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα εκπαιδευτεί στη χρήση εργαλείων τελευταίας γενιάς σχετικά με πρωτόκολλα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και εφαρμογής αγνωστικών -omics τεχνολογιών, όπως τα metabolomics.

O κύριος στόχος της ερευνητικής μας ομάδας είναι η ενδελεχής μελέτη παραγόντων κινδύνου για την υγεία που συνδέονται με χρόνιες εκθέσεις σε περιβαλλοντικούς στρεσογόνους παράγοντες ή διατροφικές συνήθειες/τρόπο ζωής εφαρμόζοντας νέες, καινοτόμες μεθοδολογίες αξιολόγησης της ανθρώπινης έκθεσης. Η μετάβαση της ερευνητικής εστίασης από τη νόσο στην ταυτόχρονη αξιολόγηση ανθρώπινων εκθέσεων σε διάφορους παράγοντες ρίσκου υγείας μέσω της εφαρμογής της έννοιας exposome θα ανοίξει νέα μονοπάτια κατανόησης της παθογένεσης.

Το εργαστήριο μας είναι άρτια εξοπλισμένο με φασματογράφους μάζας για εξειδικευμένες αναλύσεις σε ανθρώπινα βιολογικά υγρά και βρίσκεται στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού, μόλις μερικά λεπτά από το κοσμοπολίτικο παραθαλάσσιο μέτωπο της πόλης. Το πανεπιστήμιο μας πρόσφατα κατατάχθηκε στις θέσεις 300-350 μεταξύ των καλύτερων πανεπιστημίων ανά το παγκόσμιο, βάσει της κατάταξης διεθνούς κύρους Times Higher Education World University Rankings 2019.

Απαιτούμενα Προσόντα : Πτυχίο και μεταπτυχιακό σε Επιστήμες Ζωής ή Θετικές Επιστήμες ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Χρηματοδότηση: Οι θέσεις θα υποστηριχθούν οικονομικά αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας από εξωτερικά χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Χ. Μακρής, Αναπληρωτής Καθηγητής Περιβαλλοντικής Υγείας,  konstantinos.makris@cut.ac.cy

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο: «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» με θέμα «Παχυσαρκία και Διαβήτης»

Περιγραφή: Η ερευνητική θέση έχει ως αντικείμενο μελέτης της το πρόβλημα της παχυσαρκίας και του διαβήτη κι έχει ως στόχο την εξέταση παραγόντων κινδύνου σχετικών με τα προβλήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένου περιβαλλοντικών και ορμονικών παραγόντων καθώς και του τρόπου ζωής.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κώστας Α. Χριστοφή, Αναπληρωτής Καθηγητής, costas.christophi@cut.ac.cy