►Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων*

►Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024

►Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024

*Υποβολή αιτήσεων κατά τον Β' κύκλο από υποψήφιους/ες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει μόνο για τα εξ αποστάσεως προγράμματα, λόγω μη ύπαρξης επαρκούς χρονικού διαστήματος διευθέτησης απόκτησης βίζας και άφιξης στην Κύπρο. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη θέσεων για σπουδές επιπέδου Μάστερ

►Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων*

►Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024

►Έναρξη φοίτησης: Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2024

*Υποβολή αιτήσεων κατά τον Β' κύκλο από υποψήφιους/ες από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να γίνει μόνο για τα εξ αποστάσεως προγράμματα, λόγω μη ύπαρξης επαρκούς χρονικού διαστήματος διευθέτησης απόκτησης βίζας και άφιξης στην Κύπρο. 

Πατήστε εδώ για να δείτε την προκήρυξη θέσεων για σπουδές επιπέδου Μάστερ

Προγράμματα που προσφέρονται με φυσική παρουσία/υβριδική μάθηση στην Ελληνική Γλώσσα

MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία

MSc Γεωπονική Βιοτεχνολογία

ΜSc στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

ΜSc στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

MSc στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

MSc στην Επιχειρηματικότητα και Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Διατμηματικό MSc στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Διατμηματικό MSc στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

MSc στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

MSc στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

MSc στα Ναυτιλιακά

MSc στα Ναυτιλιακά

MSc στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό

MSc στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό

MSc στην Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων

MSc στην Επιστήμη και Μηχανική Δεδομένων

MSc στα Ενεργειακά Συστήματα

MSc στα Ενεργειακά Συστήματα

MSc στη Μηχανολογική Μηχανική

MSc στη Μηχανολογική Μηχανική

MSc στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

MSc στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

MSc Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας

MSc Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας

MSc στη Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης

MSc στη Γεωπληροφορική και Παρατήρηση Γης

ΜΑ στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

ΜΑ στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

Προγράμματα που προσφέρονται με φυσική παρουσία/υβριδική μάθηση στην Αγγλική Γλώσσα

MSc Experiential Digital Marketing Communications

MSc Experiential Digital Marketing Communications

Master in Public Health MPH

Master in Public Health MPH

MA in Brand Experience Design

MA in Brand Experience Design

Προγράμμτα που προσφέρονται Εξ αποστάσεως (online) στην Αγγλική Γλώσσα