Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

MSc στη Μηχανολογική Μηχανική

Δομή και περιεχόμενο

Πρόγραμμα Μάστερ (MSc) σε Μηχανολογική Μηχανική

 (Σεπτέμβρης 2024)

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα Master στον τομέα της Μηχανολογικής Μηχανικής και στον τομέα των Ενεργειακών Συστημάτων. Προσφέρεται επίσης στους φοιτητές η δυνατότητα επιλογής Προγράμματος Μάστερ με διατριβή, υπό την επίβλεψη του ακαδημαϊκού προσωπικού του τμήματος ή Προγράμματος Μάστερ χωρίς διατριβή, παρακολουθώντας πέντε (5) επιπλέον μεταπτυχιακά μαθήματα.

Το πρόγραμμα Master of Science (MSc) (με διατριβή) απευθύνεται κυρίως σε άτομα που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε τομείς έρευνας και ανάπτυξης. Σημαντικό ποσοστό των αποφοίτων συνεχίζουν τις σπουδές τους για απόκτηση διδακτορικού τίτλου. Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται μέσω της παρακολούθησης οκτώ (8) μεταπτυχιακών μαθημάτων, συμμετοχής σε επιστημονικά σεμινάρια και εκπόνησης κατάλληλης διατριβής. Η κανονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 13 μήνες (καθεστώς πλήρους φοίτησης) αλλά σε περίπτωση μερικής φοίτησης το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών. 

Το πρόγραμμα Master of Science (MSc) (χωρίς διατριβή) απευθύνεται κυρίως σε άτομα που στοχεύουν στην εμβάθυνση και διεύρυνση των γνώσεων τους, πέραν αυτών που αποκτούνται σε προπτυχιακό επίπεδο, σε τομείς της μηχανικής και τεχνολογίας.  Οι στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται μέσω της παρακολούθησης δεκατριών (13) μεταπτυχιακών μαθημάτων και συμμετοχής σε επιστημονικά σεμινάρια. Η κανονική διάρκεια του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι 18 μήνες (καθεστώς πλήρους φοίτησης) αλλά σε περίπτωση μερικής φοίτησης το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών. 

 

Πρόγραμμα MSc στη Μηχανολογική Μηχανική (Με Διατριβή)

Εισαγωγή

Το πρόγραμμα Μάστερ σε Μηχανολογική Μηχανική αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση σε θέματα μηχανολογικής μηχανικής. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας και της έρευνας σε ευρύ φάσμα μηχανολογικών δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σε βάθος μελέτη και εμβάθυνση σε προηγμένα θέματα θερμοδυναμικής, δυναμικής, ρευστομηχανικής, βιομηχανικής παραγωγής και προηγμένης μηχανικής συμπεριφοράς υλικών. Παράλληλα, οι φοιτητές θα εξειδικευτούν σε τομείς σύγχρονης τεχνολογικής αιχμής με την εκπόνηση διατριβής Μάστερ, υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις σε ευρύ φάσμα μηχανολογικών δραστηριοτήτων, καθώς επίσης και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Το Μάστερ απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης που προέρχονται από τους Κλάδους Μηχανικής και Φυσικών Επιστημών. Προτεραιότητα θα δοθεί σε απόφοιτους Μηχανολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υλικών.

 

Στόχοι του Μεταπτυχιακού Προγράμματος

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος είναι:

 1. Να μπορούν οι απόφοιτοι να συνεχίζουν με ευκολία σε μεταπτυχιακό διδακτορικού επιπέδου και σε αυτοδύναμη έρευνα.
 2. Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες και γνώσεις σε θέματα βασικής μηχανικής υποδομής Να αναπτυχθούν και εμπεδωθούν σε ανώτατο επίπεδο οι θεμελιώδεις έννοιες της δομής των υλικών, των ιδιοτήτων τους και των προηγμένων εφαρμογών τους.
 3. Να ενισχυθεί η δυνατότητα επικέντρωσης σε εξειδικευμένα θέματα μηχανολογίας.
 4. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για τη διεξαγωγή επιστημονικής έρευνας ανώτατου επιπέδου.
 5. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για συγγραφή και δημοσίευση εργασιών.
 6. Να αναπτυχθεί η ικανότητα για ανεξάρτητη και εφευρετική προσέγγιση σε θέματα προτυποποίησης και σχεδιασμού μηχανολογικών συστημάτων.

 

Διάρκεια και Φοίτηση

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης Διατριβής Μάστερ η οποία λαμβάνει 35 ECTS. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα και μαθήματα περιορισμένης επιλογής.

Το πρόγραμμα προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Στη πλήρη φοίτηση, ολοκληρώνεται σε δεκατρείς μήνες, στους οποίους περιλαμβάνονται δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και η θερινή περίοδος (η οποία αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου και περιλαμβάνει τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο). Η εκπόνηση της Διατριβής Μάστερ στην πλήρη φοίτηση ξεκινά κατά το δεύτερο εξάμηνο και ολοκληρώνεται με το τέλος της θερινής περιόδου, η οποία ακολουθεί τη λήξη του δεύτερου εξαμήνου, εφόσον ολοκληρωθεί με επιτυχία το διδακτικό μέρος του προγράμματος. Στην περίπτωση μερικής φοίτησης, το πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών.

 

Συνθήκες για την απονομή του Μάστερ σε Μηχανολογική Μηχανική

Για την απονομή πτυχίου MSc στη Μηχανολογική Μηχανική οι φοιτητές πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον ενενήντα ECTS ως ακολούθως:

 

α) Υποχρεωτικά μαθήματα:

ΜΜΥ 502    Προχωρημένη Δυναμική   (7 ECTS)

ΜΜΥ 503    Προχωρημένη Μηχανική Υλικών (7 ECTS)

ΜΜΥ 532    Προχωρημένη Θερμοδυναμική (7 ECTS)

ΜΜΥ 504    Ερευνητικές Μέθοδοι (5 ECTS)

MMY 505    Σεμινάριο (2 ECTS)

ΜΜΥ 554    Επιχειρηματικότητα (7 ECTS)

MMY 535    Προχωρημένη Βιομηχανική Παραγωγή (7 ECTS)

MMY 561    Σχεδιασμός και Προσθετική Κατασκευή (7 ECTS)

 

β) Επιλογή 1 μαθήματος ειδίκευσης από τα πιο κάτω:

MMY 534    Ρομποτική (7 ECTS)

ΜΜΥ 556    Εμβιομηχανική (7 ECTS)

ΜΜΥ ???    Σχεδιασμός και Μηχανική Πλαστικών (7 ECTS)

ΜΜΥ 536    Προχωρημένη Ρευστοδυναμική (7 ECTS)

 

Σημείωση:

Η Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών μπορεί να εγκρίνει και άλλα μαθήματα μηχανολογικής μηχανικής.

 

γ) Επιτυχής υποστήριξη διατριβής Μάστερ (35 ECTS)

 

Ενδεικτικό πρόγραμμα Μαθημάτων πλήρους φοίτησης

ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ (1ο)

 

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ΜΜΥ 502

Προχωρημένη Δυναμική

7

ΜΜΥ 503

Προχωρημένη Μηχανική Υλικών

7

ΜΜΥ 532

Προχωρημένη Θερμοδυναμική

7

MMY 504

Ερευνητικές Μέθοδοι

5

ΜΜΥ 554

Επιχειρηματικότητα

7

Σύνολο

33

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ  (2ο)

 

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ΜΜΥ 584/585 

Διατριβή Μάστερ  

5

ΜΜΥ 505

Σεμινάριο  

2

 ΜΜΥ 535

Προχωρημένη Βιομηχανική Παραγωγή

7

 ΜΜΥ 561

Σχεδιασμός και Προσθετική Κατασκευή

7

 ΜΜΥ

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (ΜΕΜ 534 Ρομποτική, ΜΕΜ 556 Εμβιομηχανική, ΜΕΜ 536 Προχωρημένη Ρευστοδυναμική)

7

 

Σύνολο 

28

 

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος και Σεπτέμβριος)

Κωδικός

Τίτλος Μαθήματος

ECTS

ΜΜΥ 585

Διατριβή Μάστερ

30

 

Σύνολο 

91

 

Σημείωση:

 1. Απαλλαγή ή εξαίρεση μπορεί να δοθεί το πολύ σε δύο μαθήματα (μέχρι 14 ECTS), υπό την προϋπόθεση ότι ο φοιτητής θα έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν ισότιμα και αντίστοιχα μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 2. Το Τμήμα δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει όλα τα μαθήματα επιλογής σε κάθε εξάμηνο.

 

Περιγραφή των μεταπτυχιακών μαθημάτων

Αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων δίνεται στον Μεταπτυχιακό Οδηγό σπουδών του τμήματος, http://www.cut.ac.cy/mem/postgraduate/

 

 

Πρόγραμμα MSc στη Μηχανολογική Μηχανική (Χωρίς Διατριβή)

Το πρόγραμμα Μάστερ σε Μηχανολογική Μηχανική αποσκοπεί στην υψηλού επιπέδου επιμόρφωση σε θέματα μηχανολογικής μηχανικής. Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται τόσο στις υφιστάμενες όσο και στις μελλοντικές ανάγκες της βιομηχανίας και της έρευνας σε ευρύ φάσμα μηχανολογικών δραστηριοτήτων. Αυτό επιτυγχάνεται με τη σε βάθος μελέτη και εμβάθυνση σε προηγμένα θέματα θερμοδυναμικής, δυναμικής, ρευστομηχανικής, βιομηχανικής παραγωγής και προηγμένης μηχανικής συμπεριφοράς υλικών. Οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις σύγχρονες τεχνολογικές προκλήσεις σε ευρύ φάσμα μηχανολογικών δραστηριοτήτων.

Το Μάστερ απευθύνεται σε απόφοιτους αναγνωρισμένου ιδρύματος ανώτατης εκπαίδευσης που προέρχονται από τους Κλάδους Μηχανικής και Φυσικών Επιστημών.

 

Διάρκεια και Φοίτηση

Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 ECTS. Τα μαθήματα που περιλαμβάνονται είναι αυτά του προγράμματος MSc (διατριβή) συν πέντε επιπλέον μαθήματα που αντικαθιστούν την διατριβή. Κατάλογος μαθημάτων που θα προσφέρονται θα αναρτώνται κάθε χρόνο στην ιστοσελίδα του τμήματος. Το πρόγραμμα σπουδών προσφέρεται σε πλήρη ή μερική φοίτηση. Στη πλήρη φοίτηση το πρόγραμμα ολοκληρώνεται σε 18 μήνες ενώ στην περίπτωση μερικής φοίτησης μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 μηνών.

 

tasos.georgiades@cut.ac.cy

tel: 25002560

Dr. Tasos Georgiades

Associate Professor and Vice-Chairman     

Department of Mechanical Engineering and Materials Science and Technology

Cyprus University of Technology

Lemesos

Cyprus

Μαθήματα

Για την απονομή πτυχίου MSc στη Μηχανολογική Μηχανική οι φοιτήτριες/φοιτήτές πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον ενενήντα (90) ECTS ως ακολούθως:

Πρόγραμμα με Διατριβή

Πρόγραμμα χωρίς Διατριβή

 

1ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών

7

ΜΕΜ 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών

7

ΜΕΜ 502 Προχωρημένη Δυναμική

7

ΜΕΜ 502 Προχωρημένη Δυναμική

7

ΜΕΜ 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική 

7

ΜΕΜ 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική  

7

 

 

ΜΕΜ 504 Ερευνητικές Μέθοδοι

 

 

5

ΜΕΜ 504 Ερευνητικές Μέθοδοι 

 

ή

 

ΜΕΜ 555 Ειδικά Θέματα στη Μηχανολογική Μηχανική & Επιστήμη και Μηχανική Υλικών 

5

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

 

 

Σύνολο

33

Σύνολο

33

 

2ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ 584 Διατριβή Μάστερ (προετοιμασία)

5

ΜΕΜ 505 Σεμινάριο  

2

ΜΕΜ 505 Σεμινάριο 

2

Μάθημα Επιλογής

5

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

 

 

Σύνολο

28

Σύνολο

28

 

3ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

 

ECTS

ΜΕΜ 585 Διατριβή Μάστερ

30

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

Μάθημα Επιλογής

7

 

 

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

28

Σημείωση:

 1. Απαλλαγή ή εξαίρεση μπορεί να δοθεί το πολύ σε δύο μαθήματα (12 -14 ECTS), υπό την προϋπόθεση ότι η/ο φοιτήτρια/φοιτητής θα έχει προσκομίσει αποδεικτικά στοιχεία στα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει παρακολουθήσει στο παρελθόν ισότιμα και αντίστοιχα μαθήματα σε μεταπτυχιακό επίπεδο.
 2. Το Τμήμα ΜΗΜΕΜΥ δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει όλα τα μαθήματα επιλογής σε κάθε εξάμηνο.

Υποχρεωτικά μαθήματα

Πρόγραμμα με Διατριβή

ECTS

Πρόγραμμα χωρίς Διατριβή

ECTS

Φθινοπωρινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

Φθινοπωρινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

MEM 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών

 

7

MEM 501 Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών

 

7

MEM 502 Προχωρημένη Δυναμική

 

7

MEM 502 Προχωρημένη Δυναμική

 

7

MEM 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική

 

7

MEM 532 Προχωρημένη Θερμοδυναμική

 

7

MEM 504 Ερευνητικές Μέθοδοι 

 

5

MEM 504 Ερευνητικές Μέθοδοι 

ή 

ΜΕΜ 555 Ειδικά Θέματα στη Μηχανολογική Μηχανική και Επιστήμη και Μηχανική Υλικών 

 

5

MEM 505 Σεμινάριο

MEM 505 Σεμινάριο

2

MEM 505 Σεμινάριο

MEM 505 Σεμινάριο

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μαθήματα ειδίκευσης επιλογής

Πρόγραμμα με Διατριβή

ECTS

Πρόγραμμα χωρίς Διατριβή

ECTS

Φθινοπωρινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

Φθινοπωρινό Εξάμηνο

Εαρινό Εξάμηνο

MEM 537 Μηχανική Ηλιακής Ενέργειας

 

7

MEM 537 Μηχανική Ηλιακής Ενέργειας

 

7

 

MEM 503 Προχωρημένη Μηχανική Υλικών

7

 

MEM 503 Προχωρημένη Μηχανική Υλικών

7

 

MEM 514 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

7

 

MEM 514 Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

7

 

MEM 531 Υπολογιστικές Μέθοδοι

7

 

MEM 531 Υπολογιστικές Μέθοδοι

7

 

MEM 534 Ρομποτική

7

MEM 533 Οργανικά Φωτοβολταϊκά

 

7

 

MEM 535 Προηγμένη Παραγωγή

7

 

MEM 534 Ρομποτική

7

 

MEM 536 Προχωρημένη Ρευστοδυναμική

7

 

MEM 535 Προηγμένη Παραγωγή

7

MEM 552 Προχωρημένη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Ταμιευτήρων

 

7

 

MEM 536 Προχωρημένη Ρευστοδυναμική

7

 

MEM 553 Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων

7

 

MEM 538 Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Ενεργειακά Υλικά

7

 

MEM 556 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

7

MEM 539 Θερμοκινητική Υλικών: Ενεργειακή Προσέγγιση

 

7

MEM 558 Βιοϋλικά

 

7

MEM 552 Προχωρημένη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Ταμιευτήρων

 

7

 

 

 

 

MEM 553   Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων

7

 

 

 

 

MEM 554   Επιχειρηματικότητα

7

 

 

 

 

MEM 556   Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

7

 

 

 

 

MEM 557 Ιατρική Φυσική

7

 

 

 

MEM 558 Βιοϋλικά

 

7

Σημείωση:

Η Τμηματική Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας δύναται να εγκρίνει κατ’ εξαίρεση κι άλλα μαθήματα συναφή με τον τομέα της Μηχανολογικής Μηχανικής· είτε αυτά προέρχονται από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ΜΗΜΕΜΥ είτε από προγράμματα σπουδών σε αδελφά Τμήματα του ΤEΠAΚ.

 

 

Περιγραφές Μαθημάτων Msc Μηχανολογική Μηχανική

Κωδικός Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος - Ελληνικά

Περιγραφή Μαθήματος

MEM 501

Ειδικά Κεφάλαια Ανώτερων Μαθηματικών

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει μια πλατιά γνώση σε Μηχανικούς ως προς βασικές μαθηματικές έννοιες οι οποίες μπορούν να καταστούν εργαλεία καλύτερης κατανόησης και επίλυσης εξειδικευμένων και προχωρημένων προβλημάτων Μηχανικής. Το μάθημα αποσκοπέι στην απόκτηση επιπλέον μαθηματικού υπόβαθρου για χρήση σε εφαρμογές στη Μηχανική.

MEM 502

Προχωρημένη Δυναμική

Το μάθημα μελετά κινηματική και κινητική σωματιδίων, σωματιδιακών συστημάτων και στερών σωμάτων στο τρισδιάστατο χώρο καθώς και περιστροφή και προσανατολισμό στερεών σωμάτων.Εξετάζονται οι εξισώσεις κίνησης μέσω του φορμαλισμού Newton/Euler, έργο, ενέργεια, ορμή, στροφορμή και διατήρηση τους, η αρχή του D'Alembert - Δυνατών Έργων, γενικευμένες συντεταγμένες, εξισώσεις Lagrange, αρχή του Hamilton, Μέθοδος Kane.

ΜΕΜ 555

Ειδικά Θέματα στη Μηχανολογική Μηχανική και Επιστήμη και Μηχανική Υλικών

Το μάθημα απευθύνεται σε φοιτητές/τριες των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων της Μηχανολογικής Μηχανικής και της Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις τους ή να ενδιατρίψουν σε συγκεκριμένο αντικείμενο της Μηχανολογικής Μηχανικής ή της Επιστήμης/Μηχανικής Υλικών για το οποίο δεν προσφέρεται αντίστοιχο μεταπτυχιακό μάθημα σε τακτική βάση. Αφού τους ανατεθεί Ακαδημαικός Σύμβουλος, οι φοιτητές/τριες καλούνται να παραδώσουν έκθεση ή να παρακαθήσουν σε 3-ωρη τελική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου. Σε περίπτωση εξέτασης, ο Σύμβουλος ενημερώνει τους φοιτηές/τριες αναφορικά με τη σχετική βιβλιογραφία.

MEM 504

Ερευνητικές Μέθοδοι

Σκοπός του μαθήματος είναι να εκπαιδεύσει τους φοιτητές να εκτελούν οργανωμένα την έρευνα τους, να βρίσκουν πληροφορίες που αφορούν επιστημονικά άρθρα από την βιβλιοθήκη και να τους βοηθήσει να γράφουν ένα καλό επιστημονικό άρθρο για συνέδριο ή επιστημονικό περιοδικό και καλές ερευνητικές προτάσεις. Θα τους βοηθήσει επίσης να αντιληφθούν τη σημασία της κρίσης των επιστημονικών άρθρων και την σημασία των διαφόρων δεικτών μέτρησης του ερευνητικού και δημοσιευμένου έργου των επιστημόνων. Άλλα θέματα περιλαμβάνουν την σχεδίαση πειραμάτων, την συλλογή δεδομένων, τις σχέσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή και την διαχείριση του κινδύνου. Στην συνέχεια οι φοιτητές θα εκπαιδευτούν στην συγγραφή επιστημονικών διατριβών.

MEM 532

Προχωρημένη Θερμοδυναμική

Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η βαθύτερη κατανόηση των βασικών Νόμων της Θερμοδυναμικής καθώς και ενεργειακή ανάλυση ενεργειακών συστημάτων παραγωγής ή/και μετατροπής ενέργειας.

ΜΕΜ 537 

Μηχανική Ηλιακής Ενέργειας

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα της ηλιακής ενέργειας στην όλη προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας και αειφόρο ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, το μάθημα θα ενδιατρίψει σε θέματα που αφορούν τη συλλογή και αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας και τους τρόπους αξιοποίησης της για σκοπούς θέρμανσης και κλιματισμού και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, θα ενδιατρίψει και σε θέματα που αφορούν τα μεγάλα ηλιοθερμικά συστήματα, την αφαλάτωση με ηλιακή ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Η οικονομική πτυχή των εν λόγω εφαρμογών θα εξετασθεί παράλληλα με τους τρόπους αξιοποίησης τους.

ΜΕΜ 503

Προχωρημένη Μηχανική Υλικών

Θεμελιώδεις έννοιες μηχανικής υλικών υπό το πρίσμα του συνεχές μέσου. Έννοια της τάσης, τροπής και καταστατικές εξισώσεις για μέταλλα, πολυμερή, κεραμικά και σύνθετα. Παραδείγματα από τη θεωρία ελαστικότητας, πλαστικότητας και ιξώδους ελαστικότητας. Θερμικά φαινόμενα, φαινόμενα υπολειπόμενων τάσεων, κρουστική φόρτιση και φαινόμενα αστάθειας. Θραύση και ερπυσμός. Ακριβής (αναλυτικές) και προσεγγιστικές λύσεις σε δοκούς, πλαίσια, άξονες, δοχεία, κελύφη/ πλάκες, και σε άλλα δισδιάστατα και τρισδιάστατα συνοριακά προβλήματα. Ενεργειακές μέθοδοι. Παραδείγματα από τη μηχανολογική μηχανική και μηχανική υλικών.

ΜΕΜ 514

Υπολογιστική Ρευστοδυναμική

 Σκοπός του μαθήματος αυτού είναι η εισαγωγή στην υπολογιστική ρευστοδυναμική στη ολότητα της αλλά θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε προβλήματα που βρίσκονται στη Μηχανολογία. Το μάθημα θα βοηθήσει τους φοιτητές να χρησιμοποιήσουν διαφορικές εξισώσεις που υπάρχουν στην ρευστοδυναμική. Θα γίνει επίλυση των εξισώσεων Navier-Stokes σε διάφορα προβλήματα με το λογισμικό OpenFOAM. Οι στόχοι του μαθήματος είναι: - Να διδάξει στους φοιτητές τις αρχές της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής – ακρίβεια, σταθερότητα, συνέπεια. - Να διδάξει στους φοιτητές τις μαθηματικές εξισώσεις που χρησιμοποιούνται στην υπολογιστική ρευστοδυναμική. - Να διδάξει στους φοιτητές πως επιλύονται οι εξισώσεις με την χρήση υπολογιστικών μεθόδων. - Να εκπαιδεύσει του φοιτητές στη λύση πραγματικών προβλημάτων σε θέματα διαφόρων εφαρμογών. - Να δώσει στους φοιτητές τη δυνατότητα να εξερευνήσουν τον κόσμο της υπολογιστικής ρευστοδυναμικής.

ΜΕΜ 531

Υπολογιστικές Μέθοδοι

Σκοπός του μαθήματος είναι η μοντελοποίηση και επίλυση πρακτικά προσανατολισμένων προβλημάτων της μηχανικής μέσω αριθμητικών μεθόδων. Το μάθημα θα καλύψει: (α) Αδιαστατοποίηση του φυσικού μοντέλου ενός προβλήματος, την εξεύρεση των κλιμάκων (χρόνου, χώρου κλπ) που το χαρακτηρίζουν καθώς και τα σχετικά αδιάστατα σύνολα. (β) Εισαγωγή στην επίλυση διαφορικών εξισώσεων με ασυμπτωτικές τεχνικές. (γ) Επίλυση μερικών διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο πεπερασμένων διαφορών. (δ) Επίλυση διαφορικών εξισώσεων με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων.

ΜΕΜ 534

Ρομποτική

Ροµποτικοί µηχανισµοί,  βιοµηχανικά ροµπότ,  ροµποτικά συστήµατα πεδίου και υπηρεσιών, συνεργαζόµενα συστήµατα,  µη-ολονοµική συµπεριφορά. Κινηµατική,  πίνακες περιστροφής, οµογενείς µετασχηµατισµοί,  ευθεία κινηµατική,  αντίστροφη κινηµατική.  ∆ιαφορική κινηµατική, γεωµετρική Ιακωβιανή, ιδιόµορφα σηµεία, ανάλυση πλεονασµού, αντίστροφη διαφορική κινηµατική αναλυτική Ιακωβιανή, στατική. Σχεδιασµός τροχιάς. ∆υναµική: διατύπωση κατά Lagrange, ιδιότητες  του δυναµικού µοντέλου, δυναµική αναγνώριση παραµέτρων, διατύπωση κατά Newton-Euler, ευθεία και αντίστροφη δυναµική, ελλειψοειδή χειριστών. Θεωρία Lyapunov, έλεγχος θέσης και ιχνηλάτηση  τροχιάς,  έλεγχος µε περιορισµούς.  Μη-ολονοµική συµπεριφορά στα ροµποτικά συστήµατα, ελεγξιµότητα και θεώρηµα Frobenius, παραδείγµατα µη-ολονοµικών συστηµάτων,  δοµή µη-ολονοµικών συστηµάτων. Σχεδιασµός κίνησης µη ολονοµικών συστηµάτων. Συναρτήσεις πλοήγησης. Συγχώνευση δεδοµένων αισθητήρων, φίλτρα Kalman (KF, EKF, UKF),  σωµατιδίων. To Ροµποτικό Λειτουργικό Σύστηµα ROS (Robotic Operating System). Προγραµµατισµός Ροµπότ.

ΜΕΜ 535

Προηγμένη Παραγωγή

Παραγωγή και παραγωγικότητα, όροι που επηρεάζουν την Παραγωγικότητα, τρόποι βελτίωσης και μέθοδοι μέτρησης της παραγωγικότητας.Στρατηγική σημασία χωροταξικής μελέτης και τοποθέτησης των μηχανημάτων σε εργασιακό χώρο σε συστήματα παραγωγής σε δέσμες και μαζικής (συνεχούς γραμμής ) παραγωγής. Μείωση κινήσεων στον χώρο και Ισοζυγισμός γραμμής παραγωγής συναρμολόγησης. Εισαγωγή στις μεθόδους και τεχνικές προγραμματισμού και ελέγχου συστημάτων παραγωγής. Πρόβλεψη και Προγραμματισμός Χρονοδιαγραμμάτων Παραγωγής ως μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός κάλυψης αναγκών. Μέθοδοι και τεχνικές στην διάθεση της διεύθυνσης για κάλυψη αυτών των αναγκών.Τύποι ανεξάρτητου αποθέματος και Μοντέλα ελέγχου αποθέματος, υπολογισμό οικονομικής ποσότητας παραγγελίας, και εξόδων παραγγελίας ή ρύθμισης παραγωγής αλλά και διατήρησης αποθέματος. Συχνότητα παραγγελιών και χρονικά ή ποσοτικά σημεία επαναπαραγγελίας Μοντέλα εξαρτώμενου αποθέματος και απαιτήσεις, Πρόγραμμα Κύριου προγραμματισμού, Ανάλυσης υλικών προϊόντος, Ακρίβεια φυσικού αποθέματος, Παραγγελίες αγορών σε αναμονή και χρόνοι από την στιγμή παραγγελίας μέχρι την παραλαβή (Lead times). Απαραίτητα στοιχεία για τον Προγραμματισμός Απαιτήσεων Υλικού Παραγωγής. Στρατηγική σημασία συντήρησης και αξιοπιστίας, Τρόποι βελτίωσης επιπέδων αξιοπιστίας και συντήρησης. Διάθεση εφεδρικού εξοπλισμού και υπολογισμοί στην βελτίωση της αξιοπιστίας. Παροχή προληπτικής συντήρησης και υπολογισμοί επιπέδου παροχής προληπτικής συντήρησης. Τεχνολογία ομαδοποίησης, δημιουργία οικογενειών, ανάλυση ροής παραγωγής, ταξινόμηση κατά σειρά συστάδων, κωδικοποίηση, εφαρμογές. Σχεδιασμοί Κυψέλων παραγωγής, τύποι κυττάρων και χωροταξική τοποθέτηση μηχανημάτων στα κύτταρα, παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό των κυττάρων, μέθοδος Hollier, Μέτρηση επίδοσης κυττάρων Ευελιξία στη παραγωγικότητα, τύποι ευέλικτων συστημάτων και χωροταξική τοποθέτηση, ταξινόμηση με επίπεδο ευελιξίας, σταθμοί επεξεργασίας, συστήματα χειρισμού και αποθήκευσης υλικών, ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου, ανθρώπινος παράγοντας, θέματα σχεδιασμού και λειτουργίας, Μαθηματική μοντελοποίηση, μετρήσεις απόδοσης. Δομή για σωστή λιτή παραγωγή, είδη σπατάλης και τρόποι αποφυγής, μεθοδολογία JIT, Autonomation.

ΜΕΜ 536

Προχωρημένη Ρευστοδυναμική

Το μάθημα της Προχωρημένης Ρευστοδυναμικής στοχεύει να εμπλουτίσει περεταίρω τις γνώσεις των φοιτητών σε θέματα δυναμικής ανάλυσης ρευστών ούτως ώστε να μπορούν να μελετούν πιο σύνθετα προβλήματα ιξωδών, μη-Νευτώνειων, και συμπιεστών ροών. Θέματα: Ιξώδης ροή, ακριβείς λύσεις των εξισώσεων Navier Stokes για μη-μόνιμες, παλμικές ροές, αιμοδυναμικές ροές, ροές σε μικροκλίμακα, κ.α. Ροή σε οριακά στρώματα. Μη-Νευτώνεια μηχανική ρευστών, ρεολογία, εμβιορεολογία και αιμορεολογία. Συμπιεστή ροή, Μach number, αδιαβατική και ισεντροπική μόνιμη ροή. Κρουστικό κύμα, ροές σε συγκλίνοντα και αποκλίνοντα ακροφύσια, συμπιεστή ροή με τριβή, δισδιάστατη υπερηχητική ροή, κ.α. 

ΜΕΜ 552

Προχωρημένη Μηχανική Υδρογονανθράκων και Ταμιευτήρων

Σκοπός του μαθήματος είναι να φέρει σε επαφή τους φοιτητές με τη Μηχανική Πετρελαίων. - Να γνωρίζουν πως δημιουργήθηκαν τα πετρέλαια και τα διάφορα είδη κοιτασμάτων. - Να γνωρίζουν τις μεθόδους όρυξης χερσαίων και υποθαλάσσιων γεωτρήσεων. - Να κατανοούν τις διάφορες φάσεις στις οποίες υπάρχουν οι υδρογονάνθρακες σε σχέση με την πίεση και τη θερμοκρασία. - Να υπολογίζουν τα αρχικά αποθέματα πετρελαίου/αερίου σε ένα κοίτασμα. - Να έχουν αντίληψη των οικονομικών δεδομένων της Πετρελαϊκής Βιομηχανίας. 

ΜΕΜ 556

Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στις βασικές αρχές της εμβιομηχανικής και να τους βοηθήσει να αναπτύξουν το απαραίτητο υπόβαθρο πάνω στο οποίο θα κτιστούν άλλα μαθήματα της βιοϊατρικής μηχανικής. Συγκεκριμένα, το μάθημα καταπιάνεται με τις εφαρμογές της μηχανικής (στατικής και δυναμικής) στερεών σωμάτων και ρευστομηχανικής σε προβλήματα βιοϊατρικής τεχνολογίας όπως: τη μη-Νευτώνεια συμπεριφορά του αίματος και ανάλυση της ροής στο καρδιαγγειακό σύστημα, μηχανική αλληλεπίδραση μυών/οστών και μοντέλα κίνησης, τεχνικές μέτρησης μηχανικών ιδιοτήτων κυττάρων, μοντέλα μηχανικής συμπεριφοράς κυττάρων. Δίνεται έμφαση στη μοντελοποίηση και σε κλινικές εφαρμογές.

ΜΕΜ 558

Βιοϋλικά

Στόχος του μαθήματος είναι να διδάξει στους φοιτητές τις βασικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά των βιοϋλικών ούτως ώστε να αντιλαμβάνονται την απόκριση τους στα διάφορα βιολογικά συστήματα και ερεθίσματα. Το μάθημα θα εξετάσει τις διάφορες φυσικές, χημικές και μηχανικές ιδιότητες υλικών όπως μετάλλων, κεραμικών, πολυμερών, συνθέτων, και φυσικών υλικών που χρησιμοποιούνται σε βιοϊατρικές εφαρμογές, την απόκριση των βιοϋλικών σε βιολογικά συστήματα όπως μηχανική αστοχία, διάβρωση, διάλυση, απόπλυση, χημική υποβάθμιση και φθορά, τη συμπεριφορά απόκρισης (όπως φλεγμονή, επούλωση τραυμάτων, καρκινογένεια, ανοσογονικότητα, κυτταροτοξικότητα, λοίμωξη, τοπικές/διασυστηματικές επιδράσεις) των ιστών στα βιοϋλικά κλπ.

ΜΕΜ 537

Μηχανική Ηλιακής Ενέργειας

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα της ηλιακής ενέργειας στην όλη προσπάθεια για εξοικονόμηση ενέργειας και αειφόρο ανάπτυξη. Για το σκοπό αυτό, το μάθημα θα ενδιατρίψει σε θέματα που αφορούν τη συλλογή και αποθήκευση της ηλιακής ενέργειας και τους τρόπους αξιοποίησης της για σκοπούς θέρμανσης και κλιματισμού και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπρόσθετα, θα ενδιατρίψει και σε θέματα που αφορούν τα μεγάλα ηλιοθερμικά συστήματα, την αφαλάτωση με ηλιακή ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας. Η οικονομική πτυχή των εν λόγω εφαρμογών θα εξετασθεί παράλληλα με τους τρόπους αξιοποίησης τους.

ΜΕΜ 533

Οργανικά Φωτοβολταϊκά

Το μάθημα εστιάζεται στη σχέση μεταξύ των ιδιοτήτων των υλικών, των μεθόδων επεξεργασίας τους και τη λειτουργία των συσκευών για την επίτευξη οργανικών φωτοβολταϊκών υψηλής επίδοσης. Οι οργανικοί ημιαγωγοί (πολυμερή και μικρά μόρια με ημιαγώγιμες ιδιότητες) παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθόσον αποτελούν νέα υλικά για ηλεκτρονικές και φωτονικές εφαρμογές. Τα οργανικά φωτοβολταϊκά (organic photovoltaics) αποτελούν μία ιδιαίτερα ενεργή περιοχή έρευνας, η οποία σκοπεύει στην αντιμετώπιση της ανάγκης για δραστική μείωση του κόστους των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Προκειμένου να επιτύχει η παραγωγή αποδοτικών φωτοβολταϊκών συσκευών, οι οποίες να βασίζονται σε οργανικούς ημιαγωγούς, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τόσο τη λειτουργία των συσκευών όσο και τις ιδιότητες των υλικών. Το μάθημα αναδεικνύει τους τρόπους βελτιστοποίησης στο σχεδιασμό των νέου τύπου Φ/Β συσκευών για την επίτευξη όχι μόνο υψηλότερων αλλά και σταθερότερων ενεργειακών αποδόσεων. Το μάθημα συμπεριλαμβάνει επίσης εισαγωγή στην έρευνα και ανάπτυξη φωτοβολταϊκών βασισμένα σε υβριδικό περοβσκίτη.

ΜΕΜ 538

Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Ενεργειακά Υλικά

Το μάθημα αυτό προσφέρει στον μεταπτυχιακό φοιτητή επιπέδου μάστερ του τμήματος μια προχωρημένη εικόνα επιλεγμένων θεμάτων φυσικής στερεάς κατάστασης και συμπυκνωμένης ύλης. Δεδομένου ότι το πρόγραμμα μάστερ το παρακολουθούν φοιτητές προερχόμενοι από προπτυχιακά προγράμματα μηχανικής αλλά και βασικών επιστημών (φυσικής, χημείας, κλπ.), διδάσκεται αρχικά μια θεμελιώδης θεωρία υποβάθρου που είναι απαραίτητη για την βαθύτερη ανάλυση των κεφαλαίων που ακολουθούν. Αυτά περιλαμβάνουν θέματα σχετικά τόσο με μηχανικές και θερμικές ιδιότητες όσο και οπτοηλεκτρονικές ιδιότητες των υλικών, δηλαδή καλύπτουν ενδιαφέροντα φοιτητών που επιθυμούν να ασχοληθούν με γενική μηχανολογία, ενέργεια, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και μικρο/νανοηλεκτρονική και φωτονική. Άρα, ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι διττός: να δώσει στον φοιτητή τα απαραίτητα θεωρητικά εφόδια και να αναπτύξει τις αναλυτικές του ικανότητες, αλλά και να τον βοηθήσει να εμβαθύνει σε σύγχρονα θέματα αιχμής στην μηχανολογία και επιστήμη υλικών.

ΜΕΜ 539

Θερμοκινητική Υλικών: Ενεργειακή Προσέγγιση

Ισορροπία αντίδρασης αερίου-αερίου, στερεού-στερεού και στερεού-αερίου. Τα διάφορα θέματα ανά τομέα είναι τα ακόλουθα. Αέρια συστήματα αντίδρασης: ελεγχόμενες καταστάσεις ισορροπίας τόσο σε σταθερή πίεση ή τάση διαφυγής όσο και σε σταθερό όγκο, θερμοδυναμική μοντελοποίηση, αλγοριθμικές προσομοιώσεις. Αντιδράσεις στερεάς κατάστασης: Raoultian και Henrian διαλύματα, ελεγχόμενες καταστάσεις ισορροπίας σε ισοθερμικές ισοβαρικές και ισοθερμικές ισοχορικές συνθήκες και ταχεία θερμική ανόπτηση, θερμοδυναμική μοντελοποίηση, αλγοριθμικές προσομοιώσεις. Ισορροπία αντίδρασης στερεού αερίου: έλεγχος της ισορροπίας στερεάς κατάστασης και μικροδομικών χαρακτηριστικών της στερεάς φάσης ρυθμίζοντας τις αντίστοιχες καταστάσεις ισορροπίας στη φάση ατμού, αλγοριθμικές προσομοιώσεις.

ΜΕΜ 553

Ενεργειακός Σχεδιασμός Κτηρίων

Ο κύριος σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις από την αλόγιστη χρήση ενέργειας στα κτίρια και να εκτιμήσουν τη σημασία στην εξοικονόμηση ενέργειας.Οι ειδικότεροι στόχοι του μαθήματος είναι: Να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις σε σχέση με τις αρχές και την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, τις σχετικές νομοθεσίες, κανονισμούς και διατάγματα και να είναι σε θέση να εκπονούν μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και να εκδίδουν τα σχετικά πιστοποιητικά και εκθέσεις. Να μπορούν να εκπονούν τεχνοοικονομικές μελέτες για πιθανές εισηγήσεις που θα κάνουν για τροποποιήσεις στα κτίρια. Τέλος να ενημερώσει τους φοιτητές για τους ενεργειακούς πόρους και να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτηρίων.

ΜΕΜ 554

Επιχειρηματικότητα

 Ο σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στις βασικές ιδέες, αρχές και διαδικασίες της τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Καλύπτονται εξίσου θέματα δράσης εντός υπάρχουσας τεχνολογικής εταιρίας ή η δημιουργία νέας εταιρίας.

ΜΕΜ 557

Ιατρική Φυσική

 

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι ενημερώνονται για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, κατά την εκάστοτε περίοδο υποβολής αιτήσεων μετά από σχετική προκήρυξη. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

 

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος).
 • Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
 • Σύντομη έκθεση (περίπου 500 λέξεις), στην οποία ο υποψήφιος να εξηγεί τους λόγους επιλογής του  μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών και να περιγράφει τα ακαδημαϊκά και ερευνητικά του ενδιαφέροντα, σε σχέση με τα μελλοντικά του επαγγελματικά σχέδια.
 • Συστατικές Επιστολές δεν είναι απαραίτητες. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους.
 • Πιστοποιητικό επάρκειας ελληνικής γλώσσας: Αποδεκτά τεκμήρια επάρκειας της ελληνικής γλώσσας θεωρούνται το απολυτήριο αναγνωρισμένης εξατάξιας σχολής Μέσης Εκπαίδευσης της Ελλάδας ή της Κύπρου ή Λυκείου που έχει ως βασική γλώσσα διδασκαλίας την ελληνική.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο καθώς επίσης και να υιοθετήσει οποιαδήποτε επιπρόσθετα κριτήρια κρίνει αναγκαία/απαραίτητα. 

 

Θέματα Διατριβής

Θέματα Διατριβής 2024

Ακολουθεί σύντομη περιγραφή θεμάτων ή γενικής θεματολογίας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Ο κατάλογος αυτός θα ανανεώνεται συνεχώς μέχρι την έναρξη των μαθημάτων τον ερχόμενο Σεπτέμβρη. Αν ενδιαφέρεστε για κάποιο από αυτά τα θέματα, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε άμεσα με το σχετικό μέλος του Ακαδημαϊκού προσωπικού, ακόμα και πριν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας.

 

1. Πολυγωνική αναπαράσταση χώρου 2-διαστάσεων με χρήση αισθητήρα LiDAR για ρομποτική πλοήγηση

Οι αισθητήρες LiDAR είναι από τους πλέον χρησιμοποιούμενους αισθητήρες για ρομποτική πλοήγηση. Τοποθετούμενοι σε ρομπότ, μπορούν να παρέχουν (2-διάστατων στην περίπτωσή μας) νέφη σημείων τα οποία αντιπροσωπεύουν αντανακλάσεις της ακτίνας laser του LiDAR πάνω σε αντικείμενα που υπάρχουν στον χώρο. Στόχος της πτυχιακής είναι λαμβάνοντας τα νέφη σημείων καθώς το ρομπότ κινείται, να δημιουργούμε και να αναπροσαρμόζουμε σταδιακά την αναπαράσταση του χώρου με πολυγωνικές προσεγγίσεις προδιαγεγραμμένης ακρίβειας. Η μεθοδολογία που θα αναπτυχθεί θα πρέπει να είναι κατάλληλη για υλοποίηση σε πραγματικό χρόνο. 

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει θεωρητική ανάπτυξη της μεθοδολογίας, ανάπτυξη κώδικα σε C/C++ καθώς και την επαλήθευση της μεθοδολογίας σε εικονικό (ROS/GAZEBO) και σε πραγματικό περιβάλλον στα ρομπότ του εργαστηρίου. 

Στα πλαίσια της διατριβής αυτής ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με θέματα υπολογιστικής γεωμετρίας, το λειτουργικό σύστημα Linux, γλώσσες προγραμματισμού (C/C++, Matlab/Octave) το ρομποτικό λειτουργικό σύστημα ROS και το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας GAZEBO.

Ερευνητικός Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Σάββας Λοΐζου

E-mail: savvas.loizou@cut.ac.cy

 

2. Ανάπτυξη κατανεμημένου συστήματος οπτικού εντοπισμού πολλαπλών στόχων στο εργαστήριο RCDS

Η διατριβή έχει στόχο την ανάπτυξη κατανεμημένου συστήματος εντοπισμού πολλαπλών στόχων στο εργαστήριο RCDS στο υπόγειο του κτηρίου Ττοφή. Η διατριβή θα χρησιμοποιήσει τις πλατφόρμες Raspberry Pi 4 & 5 που διαθέτει το εργαστήριο για να δημιουργήσει ένα δίκτυο από κάμερες οι οποίες θα καλύπτουν τον χώρο και θααναγνωρίζουν κατάλληλους στόχους. Ο στόχος της διατριβής είναι να μπορέσει να επιτύχει ρυθμό ανανέωσης της μέτρησης της τάξης των 30fps με το υπάρχoν υλισμικό. Ο εντοπισμός σε 3-διαστάσεις θα προκύπτει από την συγχώνευση μετρήσεων από το σταθερό δίκτυο καθώς και από αισθητήρες όρασης που θα βρίσκονται επί των ρομπότ. Το σύστημα θα πρέπει να μπορεί να παρακολουθήσει τουλάχιστον 10 ανεξάρτητους μη-αλληλοεπικαλυπτόμενους στόχους και το σύστημα εντοπισμού θα πρέπει να παρέχει ακρίβεια <5cm με διακύμανση <1cm.

Το θέμα περιλαμβάνει την μοντελοποίηση του συστήματος τεχνητής όρασης και την εύρεση της κατάλληλης διάταξης και τοποθέτησης των στοιχείων του, τη δικτύωση του συστήματος, την βελτίωση υπαρχόντων αλγορίθμων για την επίτευξη της ταχύτητας και της ακρίβειας του συστήματος εντοπισμού ή την ανάπτυξη νέων όπου χρειαστεί.

Στα πλαίσια της διατριβής αυτής ο φοιτητής θα εξοικειωθεί με θέματα τεχνητής όρασης, το λειτουργικό σύστημα Linux, γλώσσες προγραμματισμού (C/C++, Matlab/Octave) το ρομποτικό λειτουργικό σύστημα ROS και το περιβάλλον εικονικής πραγματικότητας GAZEBO.

Ερευνητικός Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Σάββας Λοΐζου

E-mail: savvas.loizou@cut.ac.cy

Φοιτητής/τρια: Το θέμα αυτό έχει ήδη ανατεθεί

 

3. Ανάπτυξη νανοϋλικών και νανοσύνθετων υλικών χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές

Βασικός σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη προσροφητικών νανοϋλικών και νανοσύνθετων υλικών με βάση το βιοεξανθράκωμα (biochar) ή τον καολινίτη (kaolinite) τα οποία παράγονται από την αξιοποίηση ποικίλων υπολειμμάτων βιομάζας μέσω πυρόλυσης. Η μελέτη περιλαμβάνει τόσο την σύνθεση όσο και το δομικό και μορφολογικό χαρακτηρισμό των αναπτυσσόμενων υλικών αλλά και συσχετισμό αυτών με εφαρμογές όπως η ακινητοποίηση ενζύμων ή κυττάρων. 

Ερευνητική Επιβλέπουσα: Επίκουρη Καθηγήτρια Μελίτα Μενελάου

E-mail: melita.menelaou@cut.ac.cy

 

4. Αγροβολταϊκά βασισμένα σε οργανικές φωτοβολταϊκές διατάξεις

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εργαστήριο που θα διεξαχθεί η έρευνα στην ιστοσελίδα : http://www.cut.ac.cy/mep

Ερευνητικός Επιβλέπων: Καθηγητής Στέλιος Χούλης

E-mail:  stelios.choulis@cut.ac.cy

 

5. Προσομοίωση και πειραματική επαλήθευση της ελεγχόμενης μετατόπισης κατάστασης ισορροπίας συστημάτων αντίδρασης

Ερευνητικός Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Νίκος Αγκαστινιώτης

E-mail:  nicos.angstiniotis@cut.ac.cy

 

6. Προηγμένα Υλικά για Αειφόρο Διαχείριση Ηλιακής Ενέργειας

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εργαστήριο που θα διεξαχθεί η έρευνα στην ιστοσελίδα : http://www.devtechcp.eu/

Ερευνητικός Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Κεϊβανίδης

E-mail: p.keivanidis@cut.ac.cy

 

7. Προσομοίωση Θερμικών Διεργασιών σε Συστήματα Παραγωγής Ενέργειας

Το εν λόγω θέμα περιλαμβάνει την προσομοίωση συστημάτων παραγωγής ενέργειας με την χρήση ανοικτών λογισμικών μονοδιάσταστης ανάλυσης (OpenModelica, ThermoSysPro) με σκοπό την βελτιστοποίηση βαθμού απόδοσης.

Ερευνητικός Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Φοίβος Κουκουβίνης

E-mail: foivos.koukouvinis@cut.ac.cy

 

8. Προσομοίωση Συστημάτων Ψύξης/Θέρμανσης σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις

Το εν λόγω θέμα περιλαμβάνει την προσομοίωση συστημάτων κλιματισμού με την χρήση ανοικτών λογισμικών μονοδιάσταστης ανάλυσης (OpenModelica & Buildings Library) με σκοπό την διευρεύνηση χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την υλοποίηση κτιρίων μηδενικού αποτυπώματος CO2.

Ερευνητικός Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Φοίβος Κουκουβίνης

E-mail: foivos.koukouvinis@cut.ac.cy

 

9. Ανάλυση Μεταφοράς Θερμότητας σε Εναλλάκτες, με Βελτιστοποίηση Γεωμετρίας

Το εν λόγω θέμα περιλαμβάνει την προσομοίωση μεταφοράς θερμότητας σε ρευστά/στερεά σε γεωμετρίες εναλλακτών θερμότητας με την χρήση ανοικτού λογισμικού (OpenFOAM) και την τροποποίηση της γεωμετρίας του εναλλάκτη για την βελτιστοποίηση της μεταφοράς με παράλληλη μείωση της πτώσης πίεσης.

Ερευνητικός Επιβλέπων: Επίκουρος Καθηγητής Φοίβος Κουκουβίνης

E-mail: foivos.koukouvinis@cut.ac.cy

 

10. Ανάπτυξη προϊόντος: Διαγνωστική Βιοϊατρική συσκευή για την ανίχνευση φλεγμονής και πήξης αίματος

Ο σκοπός της εργασίας είναι η ανάπτυξη βιοϊατρικής συσκευής σημείου περίθαλψης (Point of Care), για την εκτίμηση επιπέδων φλεγμονής και τάσης πήξης στο αίμα. Με απώτερο σκοπό την εισαγωγή του προϊόντος στην αγορά, η παρούσα εργασία εστιάζει στα στάδια σχεδιασμού και δοκιμών (concept development and testing, to product design development).

Τα επίπεδα φλεγμονής στο αίμα εκτιμώνται βάσει της ταχύτητας καθίζησης και του φαινομένου της συσσωμάτωσης των ερυθροκυττάρων, φαινόμενο το οποίο σχετίζεται σημαντικά με τα επίπεδα πρωτεϊνών που εμφανίζονται αυξημένα στις φλεγμονές. Η πήξη του αίματος προκαλεί σημαντικές αλλαγές στις δομικές ιδιότητες του αίματος. Φλεγμονή και πήξη μπορεί να ανιχνεύεται μέσω ανάλυσης εικόνων των υπό εξέταση δειγμάτων. Στην παρούσα εργασία, πειραματική διάταξη ολοκληρωμένη σε ένα πρότυπο λειτουργικό σύστημα, θα ανασχεδιαστεί με σκοπό την  ανάπτυξη διαγνωστικού βιοϊατρικού προϊόντος. Μέθοδοι σχεδιασμού, λογισμικά πακέτα (Solid works, Matlab, Python, κ.α.), 3-D εκτυπωτές, κ.α. θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της συσκευής.

Η έρευνα γίνεται σε συνεργασία με την εταιρία EMBIO DIAGNOSTICS.

Ερευνητικός Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Καλυβιώτης

E-mail: e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

11. Ρευστομηχανική και Ρεολογία Σύνθετων Ρευστών

Η εργασία στοχεύει στην μελέτη της ρευστομηχανικής και ρεολογίας σύνθετων ρευστών, για ροές σε διάφορες διατάξεις. Σύνθετα ρευστά συμπεριλαμβάνουν εμβιορευστά, ρευστή βιομάζα, τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα, πολυμερή, εναιωρήματα, γέλες και άλλα βιομηχανικά ρευστά. Τα ρευστά αυτά εμφανίζουν πολύπλοκες ρεολογικές ιδιότητες, οι οποίες γίνονται ιδιαίτερα σημαντικές για ροές σε μικρές, αλλά και μεγαλύτερες κλίμακες. Σε αυτό το πρόγραμμα θα διεξαχθεί προηγμένος ρεολογικός και δομικός χαρακτηρισμός διάφορων σύνθετων ρευστών, με σκοπό να διευκρινιστεί η επίδραση των ρεολογικών ιδιοτήτων τους σε διάφορες ροές. Ρεομετρία τελευταίας τεχνολογίας και τεχνικές χαρακτηρισμού της ροής θα χρησιμοποιηθούν για την εξέταση ρεολογικών ιδιοτήτων και ροών σε διάφορες διατάξεις. Οι εμπλεκόμενοι φοιτητές/φοιτήτριες θα ενσωματωθούν στην ερευνητική ομάδα του έργου CRaFTC, και θα εμπλακούν άμεσα σε ερευνητικές δραστηριότητες αιχμής.

Ερευνητικός Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Ευστάθιος Καλυβιώτης

E-mail: e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

12. Ιατρικά Εμφυτεύματα: Μοντελοποίηση της Έκλυσης και της Διάχυσης Μεταλλικών Ιόντων στον Περιβάλλοντα Ιστό

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εργαστήριο που θα διεξαχθεί η έρευνα στην ιστοσελίδα : Biomechanics and Living Systems Analysis (BioLISYS) Lab (cut.ac.cy)

Ερευνητικός Επιβλέπων: Δρ. Κωνσταντίνος Καπνίσης

E-mail:  k.kapnisis@cut.ac.cy

 

13. Ιατρικά Εμφυτεύματα: Βιοϋλικά με Bάση το Kολλαγόνο για Eφαρμογές στη Mηχανική Iστών

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το εργαστήριο που θα διεξαχθεί η έρευνα στην ιστοσελίδα : Biomechanics and Living Systems Analysis (BioLISYS) Lab (cut.ac.cy)

Ερευνητικός Επιβλέπων: Δρ. Κωνσταντίνος Καπνίσης

E-mail:  k.kapnisis@cut.ac.cy

Φοιτητής/τρια: Το θέμα αυτό έχει ήδη ανατεθεί

 

14. Βελτιωμένη Μικρομηχανική Μοντελοποίηση Σύνθετων Πιεζοηλεκτρικών Πλακών με  αυθαίρετη κατανομή κυλινδρικών εγκλεισμάτων

Το θέμα αφορά στην ανάπτυξη μικρομηχανικών μοντέλων για σύνθετες πλάκες αποτελούμενες από πιεζοηλεκτρικές ράβδους εμβυθισμένες σε «μαλακή» μήτρα. Λόγω της περιοδικότητας των δομών, θα χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της ασυμπτωτικής ομοιογενοποίησης (asymptotic homogenization).

Ερευνητικός Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Τάσος Γεωργιάδης

E-mail: Tasos.Georgiades@cut.ac.cy

 

15. Μικρομηχανική Μοντελοποίηση Πρισματικών Πιεζοηλεκτρικών Σύνθετων

Το θέμα αφορά στην ανάπτυξη μικρομηχανικών μοντέλων για πρισματικά πιεζοηλεκτρικά σύνθετα με τη μέθοδο της ασυμπτωτικής ομοιογενοποίησης (asymptotic homogenization).

Ερευνητικός Επιβλέπων: Αναπληρωτής Καθηγητής Τάσος Γεωργιάδης

E-mail: Tasos.Georgiades@cut.ac.cy

 

16. Χρήση Μεθόδων Τεχνητής Νοημοσύνης και Προσθετικής Κατασκευής στη Δημιουργία Υλικών

Η διατριβή θα διεξαχθεί στο εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού και Προσθετικής Κατασκευής

Ερευνητικός Επιβλέπων: Λέκτορας Πέτρος Σιέγκας

E-mail: petros.siegkas@cut.ac.cy

 

17. Ψηφιοποίηση, αποκατάσταση, αναπαραγωγή ψηφιακής κληρονομιάς

Η διατριβή θα διεξαχθεί στο εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού και Προσθετικής Κατασκευής

Ερευνητικός Επιβλέπων: Λέκτορας Πέτρος Σιέγκας

E-mail: petros.siegkas@cut.ac.cy

 

18. Χρήση Εξειδικευμένων Υλικών στην Προσθετική Κατασκευή

Η διατριβή θα διεξαχθεί στο εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού και Προσθετικής Κατασκευής

Ερευνητικός Επιβλέπων: Λέκτορας Πέτρος Σιέγκας

E-mail:  petros.siegkas@cut.ac.cy

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος