Δίδακτρα Μάστερ

Τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω είναι μειωμένα κατά 20%, στο πλαίσιο απόφασης του Πανεπιστημίου και έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου (τελευταία απόφαση ΥΣ ημερ. 13/09/2018). 

 

Φοιτητές με έναρξη φοίτησης από Ιανουάριο 2019

 • Όλα τα προγράμματα Μάστερ (ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή)    €4,100 (σύνολο)

 

Φοιτητές που εισήχθηκαν πριν τον Ιανουάριο 2019

Προγράμματα Μάστερ που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα

 • Ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή                                                  €4,100 (σύνολο)

Προγράμματα Μάστερ που προσφέρονται σε ξένη γλώσσα                   

 • Για φοιτητές Κύπριους και υπηκόους της ΕΕ                                   €4,100 (σύνολο)
 • Για φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ                                               €7,200 (σύνολο)

Για προγράμματα Μάστερ του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου

 • Για Κύπριους και υπηκόους της ΕΕ                                                  €4,800 (σύνολο)
 • Για μη κοινοτικούς φοιτητές                                                             €8,000 (σύνολο)

 

Τέλος εγγραφής

Κάθε νέος φοιτητή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα: €40

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους όσους επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους είτε αυτοί θα φοιτήσουν άμεσα είτε είναι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.

Δίδακτρα Μάστερ

Τα ποσά που αναφέρονται πιο κάτω είναι μειωμένα κατά 20%, στο πλαίσιο απόφασης του Πανεπιστημίου και έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου (τελευταία απόφαση ΥΣ ημερ. 13/09/2018). 

 

Φοιτητές με έναρξη φοίτησης από Ιανουάριο 2019

 • Όλα τα προγράμματα Μάστερ (ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή)    €4,100 (σύνολο)

 

Φοιτητές που εισήχθηκαν πριν τον Ιανουάριο 2019

Προγράμματα Μάστερ που προσφέρονται στην ελληνική γλώσσα

 • Ανεξαρτήτως υπηκοότητας φοιτητή                                                  €4,100 (σύνολο)

Προγράμματα Μάστερ που προσφέρονται σε ξένη γλώσσα                   

 • Για φοιτητές Κύπριους και υπηκόους της ΕΕ                                   €4,100 (σύνολο)
 • Για φοιτητές από κράτη εκτός της ΕΕ                                               €7,200 (σύνολο)

Για προγράμματα Μάστερ του Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου

 • Για Κύπριους και υπηκόους της ΕΕ                                                  €4,800 (σύνολο)
 • Για μη κοινοτικούς φοιτητές                                                             €8,000 (σύνολο)

 

Τέλος εγγραφής

Κάθε νέος φοιτητή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα: €40

Το ποσό αυτό καταβάλλεται εφάπαξ και καλύπτει ασφαλιστική κάλυψη, έκδοση φοιτητικής ταυτότητας, έκδοση επίσημων βεβαιώσεων, αναλυτικών βαθμολογιών και πτυχίου, συμμετοχή στα οργανωμένα αθλητικά προγράμματα του Πανεπιστημίου καθώς και εγγραφή στη Φοιτητική Ένωση για όλα τα έτη της φοίτησής σας. Το ποσό αυτό είναι υποχρεωτικό για όλους όσους επιθυμούν επιβεβαίωση της θέσης τους είτε αυτοί θα φοιτήσουν άμεσα είτε είναι άρρενες που θα καταταγούν στον στρατό. Δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του φοιτητή.