Προγράμματα Μάστερ 2018-19

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 3 Σεπτεμβρίου 2018

Προθεσμία δεύτερου κύκλου αιτήσεων: 31 Μαϊου 2018In English language

Courses starts: September 3, 2018

Late admissions: May 31, 2018

 
 

 

Προγράμματα Μάστερ 2018-19

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 3 Σεπτεμβρίου 2018

Προθεσμία δεύτερου κύκλου αιτήσεων: 31 Μαϊου 2018In English language

Courses starts: September 3, 2018

Late admissions: May 31, 2018