Τρόποι πληρωμής

Οι τρόποι αποπληρωμής που περιγράφονται πιο κάτω, δεν αφορούν τα προγράμματα MSc Interaction DesignMA Design for Social Innovation. Για την αποπληρωμή των διδάκτρων σε αυτά τα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως ανατρέξουν στις σελίδες των προγραμμάτων

Γενικά για την πληρωμή

 • Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων (αν είναι εξαμηνιαίες) γίνεται με έμβασμα στον πιο κάτω λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062
 • Σε περίπτωση που οι δόσεις είναι μηνιαίες, η πληρωμή γίνεται μόνο με σταθερινή τραπεζική εντολή στον παρακάτω λογαριασμό (δεν υπάρχει δυνατότητα για πληρωμή με πιστωτική κάρτα): 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698

ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος/τραπεζικής εντολής θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση. 

Τρόποι αποπληρωμής

Κάθε φοιτητής, αφού καταβάλει την προκαταβολή, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους αποπληρωμής:

(α) σε τρεις εξαμηνιαίες δόσεις πριν την έναρξη των τριών πρώτων εξαμήνων (πληρωμή με έμβασμα ή με κάρτα jcc) ή

(β) σε μηνιαίες δόσεις με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος (η πρώτη δόση πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου), χωρίς δυνατότητα πληρωμής με κάρτα (jcc)

(α) Με εξαμηνιαίες δόσεις

 

€4100

€7360

(MSc Experiential Digital Marketing Communications)

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

€260

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€1280

€2370

Μέχρι 7 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€1280

€2370

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€1280

€2360

Σημείωση 1: Οι φοιτητές/τριες που είναι εκτός ΕΕ θα πρέπει με την αποδοχή της θέσης να πληρώσουν την προκαταβολή (€260) και την πρώτη δόση εξαμήνου (€1280 η 2370) ώστε να προχωρήσει η διαδικασία εξασφάλισης άδειας εισόδου στην Κύπρο.

Σημείωση 2: Φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης καταβάλουν τα δίδακτρα βάσει του πιο πάνω χρονοδιαγράμματος και εξοφλούν το σύνολο των διδάκτρων από το 3ο εξάμηνο ασχέτως αν η φοίτηση τους θα διαρκέσει μέχρι και 8 εξάμηνα.

(β) Με μηνιαίες δόσεις (με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος)

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, 15 μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Μάστερ, είτε είναι πλήρους είτε μερικής φοίτησης.

 

€4100

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

Μηνιαίες δόσεις (15)

€256

*Η επιλογή για αποπληρωμή με μηνιαίες δόσεις δεν ισχύσει για το πρόγραμμα MSc Experiential Digital Marketing Communications

Επεξηγήσεις

 1. Κάθε φοιτητής/τρια αποδεχόμενος/η τη θέση υπογράφει Συμφωνία που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του ως προς την πληρωμή διδάκτρων.
 2. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας από το Πανεπιστήμιο ή μη εγγραφής του σε μαθήματα.  
 3. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποχωρήσει από πρόγραμμα μέχρι και την 4η βδομάδα του πρώτου εξαμήνου δικαιούται επιστροφή της δόσης που κατέβαλε για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο (όχι και την προκαταβολή). Σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο, δεν επιστρέφονται δίδακτρα που έχουν καταβληθεί.
 4. Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.
 5. Φοιτητής/τρια που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του/της στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του πτυχίου/διπλώματος του/της.   

Τρόποι πληρωμής

Οι τρόποι αποπληρωμής που περιγράφονται πιο κάτω, δεν αφορούν τα προγράμματα MSc Interaction DesignMA Design for Social Innovation. Για την αποπληρωμή των διδάκτρων σε αυτά τα προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται όπως ανατρέξουν στις σελίδες των προγραμμάτων

Γενικά για την πληρωμή

 • Η πληρωμή της προκαταβολής και των δόσεων (αν είναι εξαμηνιαίες) γίνεται με έμβασμα στον πιο κάτω λογαριασμό ή με πιστωτική κάρτα μέσω jcc από το σύνδεσμο https://www.jccsmart.com/e-bill/14245062
 • Σε περίπτωση που οι δόσεις είναι μηνιαίες, η πληρωμή γίνεται μόνο με σταθερινή τραπεζική εντολή στον παρακάτω λογαριασμό (δεν υπάρχει δυνατότητα για πληρωμή με πιστωτική κάρτα): 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΛΤΔ

ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ:

0335-05-046698

ΑΡΙΘΜΟΣ IBAN:

CY14 0020 0335 0000 0005 0466 9800

ΚΩΔΙΚΟΣ SWIFT:

BCYPCY2N

Βεβαιωθείτε ότι στην απόδειξη εμβάσματος/τραπεζικής εντολής θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο καθώς και ο αριθμός της πολιτικής σας ταυτότητας. Λάβετε υπόψη ότι η Τράπεζα πιθανόν να σας επιβαρύνει με κάποια χρέωση. 

Τρόποι αποπληρωμής

Κάθε φοιτητής, αφού καταβάλει την προκαταβολή, μπορεί να επιλέξει ανάμεσα σε δύο τρόπους αποπληρωμής:

(α) σε τρεις εξαμηνιαίες δόσεις πριν την έναρξη των τριών πρώτων εξαμήνων (πληρωμή με έμβασμα ή με κάρτα jcc) ή

(β) σε μηνιαίες δόσεις με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος (η πρώτη δόση πριν την έναρξη του πρώτου εξαμήνου), χωρίς δυνατότητα πληρωμής με κάρτα (jcc)

(α) Με εξαμηνιαίες δόσεις

 

€4100

€7360

(MSc Experiential Digital Marketing Communications)

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

€260

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 1ο εξάμηνο)

€1280

€2370

Μέχρι 7 Ιανουαρίου (πριν το 2ο εξάμηνο)

€1280

€2370

Μέχρι  20 Αυγούστου (πριν το 3ο εξάμηνο)

€1280

€2360

Σημείωση 1: Οι φοιτητές/τριες που είναι εκτός ΕΕ θα πρέπει με την αποδοχή της θέσης να πληρώσουν την προκαταβολή (€260) και την πρώτη δόση εξαμήνου (€1280 η 2370) ώστε να προχωρήσει η διαδικασία εξασφάλισης άδειας εισόδου στην Κύπρο.

Σημείωση 2: Φοιτητές/τριες μερικής φοίτησης καταβάλουν τα δίδακτρα βάσει του πιο πάνω χρονοδιαγράμματος και εξοφλούν το σύνολο των διδάκτρων από το 3ο εξάμηνο ασχέτως αν η φοίτηση τους θα διαρκέσει μέχρι και 8 εξάμηνα.

(β) Με μηνιαίες δόσεις (με σταθερή εντολή τραπεζικού εμβάσματος)

Αφαιρουμένης της προκαταβολής, 15 μηνιαίες δόσεις για τα προγράμματα Μάστερ, είτε είναι πλήρους είτε μερικής φοίτησης.

 

€4100

Με την αποδοχή της θέσης (προκαταβολή)

€260

Μηνιαίες δόσεις (15)

€256

*Η επιλογή για αποπληρωμή με μηνιαίες δόσεις δεν ισχύσει για το πρόγραμμα MSc Experiential Digital Marketing Communications

Επεξηγήσεις

 1. Κάθε φοιτητής/τρια αποδεχόμενος/η τη θέση υπογράφει Συμφωνία που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του ως προς την πληρωμή διδάκτρων.
 2. Η προκαταβολή δεν επιστρέφεται σε περίπτωση αποχώρησης του/της φοιτητή/τριας από το Πανεπιστήμιο ή μη εγγραφής του σε μαθήματα.  
 3. Σε περίπτωση που μεταπτυχιακός/ή φοιτητής/τρια αποχωρήσει από πρόγραμμα μέχρι και την 4η βδομάδα του πρώτου εξαμήνου δικαιούται επιστροφή της δόσης που κατέβαλε για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο (όχι και την προκαταβολή). Σε περίπτωση αποχώρησης σε οποιοδήποτε μεταγενέστερο στάδιο, δεν επιστρέφονται δίδακτρα που έχουν καταβληθεί.
 4. Το Πανεπιστήμιο δύναται να μην επιτρέπει ή/και να ακυρώνει την εγγραφή του/της φοιτητή/τριας στα  μαθήματα/εξάμηνο, όταν διαπιστωθεί ότι ο/η φοιτητής/τρια δεν έχει καταβάλει το ποσό των διδάκτρων που απαιτείται πριν από τις εγγραφές στα μαθήματα.
 5. Φοιτητής/τρια που δεν έχει αποπληρώσει τα οφειλόμενα δίδακτρά του/της στην καθορισμένη προθεσμία του έτους αποφοίτησης, δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Τελετή Αποφοίτησης και παραλαβής του πτυχίου/διπλώματος του/της.