Έχει ξεκινήσει ο Β' κύκλος υποβολής αιτήσεων. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τον Β' κύκλο: Μέχρι 30 Ιουνίου 2024.

MSc στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

Δομή και περιεχόμενο

Ο κύριος στόχος του Προγράμματος είναι η ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων– απαραίτητα στοιχεία για την εργασιακή επιτυχία στον τομέα της Διοίκησης και Οργάνωσης Επιχειρήσεων. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στον τομέα της χρηματοοικονομικής διοίκησης επιχειρήσεων κυρίως όσον αφορά την άντληση κεφαλαίων για δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων και διοίκηση επιχειρηματικότητας που αφορά τις χρηματοοικονομικές πολιτικές μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Οι φοιτητές θα εξετάσουν εκτενώς τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) και σχεδίου μελέτης βιωσιμότητας (feasibility study) που αποτελεί ένα εργαλείο στο οπλοστάσιο του επιχειρηματία και θα συμβάλει στην ανάπτυξη επιχειρηματικής νοοτροπίας, στάσης και δεξιοτήτων που είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά για επιτυχία στον τομέα διοίκησης επιχειρηματικού κεφαλαίου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος θα έχουν τις βασικές γνώσεις για χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων αλλά και τη χρηματοοικονομική διαχείριση εταιρειών.

Καριέρα

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να απασχοληθούν επαγγελματικά στο χώρο της Δημόσιας Διοίκησης, της Διοίκησης Επιχειρήσεων ως οικονομικοί διευθυντές/στελέχη ή σύμβουλοι επιχειρήσεων, αλλά και ως στελέχη σε τραπεζικούς, χρηματοπιστωτικούς και ναυτιλιακούς οργανισμούς. Ακόμη, οι απόφοιτοι του προγράμματος θα είναι σε θέση να διεξάγουν έρευνα, αλλά και πρακτικές εφαρμογές ερευνητικών ερωτημάτων, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο.

Μαθήματα

Οικονομικά για Διοίκηση, Στατιστική για Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Εφαρμογές, Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων, Αποτίμηση και Διαχείριση Περιουσιακών Στοιχείων, Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων, Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων, Καινοτομία Υπηρεσιών (FinΤech & ShipΤech).

Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος:

  • Εξειδικευμένη γνώση στα Χρηματοοικονομικά, Ναυτιλιακά Οικονομικά και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
  • Ικανότητα λύσης προβλημάτων που σχετίζονται με τους επιμέρους τομείς
  • Ικανότητα αξιολόγησης δεδομένων και λήψης αποφάσεων στρατηγικής, χρηματοοικονομικής, διοικητικής και λειτουργικής φύσεως
  • Εφαρμογή θεωρητικής γνώσης στην πράξη

Μαθήματα

16 Μάιου 2024

Το Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει αναβαθμιστεί. Το όνομά του αλλάζει σε «Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (Master in Financial Management)», ενώ η αναβαθμισμένη δομή του περιγράφεται παρακάτω. Η νέα αναβαθμισμένη δομή θα ισχύσει για τους εισακτέους από την ακαδημαϊκή χρονιά 2024/2025.

 

Μάστερ στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

90 πιστωτικές μονάδες (ECTS)

 

Προπαρασκευαστικά υποχρεωτικά μαθήματα (προσφέρονται πριν την έναρξη του 1ου εξαμήνου, αξιολογούνται με PASS ή FAIL και δεν φέρουν ECTS)

1.

FAMS 501 - Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική

2.

FAMS 502 - Εισαγωγή στη Στατιστική

 

1ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα για 30 ECTS)

1.

FAMS 507 - Χρηματοοικονομική Ανάλυση & Επιχειρηματικές Πολιτικές

2.

FAMS 509 - Ανάλυση Δεδομένων στα Χρηματοοικονομικά

3.

 FAMS 544 - Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

4.

FAMS 551 - Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

 

2ο Εξάμηνο (υποχρεωτικά μαθήματα για 30 ECTS)

1.

FAMS 508 - Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων

2.

FAMS 563 - Επενδύσεις και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων

3.

FAMS 559 - Εφαρμογές Χρηματοοικονομικών Μοντέλων

4.

FAMS 560 - Αποκρυπτογραφώντας το Μέλλον: Σεμινάρια για τις Σύγχρονες Επιχειρηματικές Προκλήσεις

 

Τα μαθήματα που προσφέρονται κατά τη θερινή περίοδο, το 3ο και 4ο εξάμηνο, είναι μαθήματα επιλογής και αποσκοπούν στη συμπλήρωση συνολικά 30 ECTS.

 

Θερινή περίοδος (μαθήματα επιλογής μέχρι 15 ECTS)

Κατά τη θερινή περίοδο, οι φοιτητές που δεν επιλέγουν την εκπόνηση διπλωματικής διατριβής μπορούν εναλλακτικά να επιλέξουν έως δύο (2) μαθήματα και να συμπληρώσουν 15 ECTS. Κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS, εκτός από το FAMS 569, το οποίο δεν φέρει ECTS.

1.

FAMS 558  - Χρηματοοικονομική Τεχνολογία (FinTech)

2.

FAMS 528 - Τραπεζική Οικονομική & Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων

3.

PLA 500 - Πρακτική Άσκηση/Internship Placement

4.

FAMS 531 - Σεμινάριο Επαγγελματικής Ανάπτυξης: Εφαρμογές στη Χρηματοοικονομική με Python

 

3ο Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής)

Η μεταπτυχιακή διατριβή αντιστοιχεί σε φόρτο εργασίας τεσσάρων (4) μαθημάτων που αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Ο/Η φοιτητής/τρια δύναται να την ξεκινήσει από τη θερινή περίοδο, αλλά αυτή πιστώνεται επίσημα στο 3ο εξάμηνο. Ο/Η φοιτητής/τρια έχει τη δυνατότητα να υποβάλει την τελική διατριβή μέχρι την τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου του 3ου εξαμήνου. Εναλλακτικά, αν ο/η φοιτητής/τρια επιθυμεί να την εκπονήσει σε διάρκεια δύο εξαμήνων, η υποβολή γίνεται την τελευταία ημέρα της εξεταστικής περιόδου του 4ου εξαμήνου.

1.

FAMS 584 - Μεταπτυχιακή Διατριβή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση (30 ECTS)

Ο/Η φοιτητής/τρια που δεν επιλέγει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής πρέπει να επιλέξει από τα πιο κάτω μαθήματα (το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS).

2.

FAMS 542 - Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

3.

FAMS 561 - Εταιρική Αναδιάρθρωση & Αποτίμηση Εταιρειών

4.

FAMS 571 - Προγραμματισμός και Μεγάλα Δεδομένα στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση

 

4ο Εξάμηνο (μαθήματα επιλογής)

Ο/Η φοιτητής/τρια που δεν επιλέγει την εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής πρέπει να επιλέξει από τα πιο κάτω μαθήματα (το κάθε μάθημα αντιστοιχεί σε 7.5 ECTS).

2.

FAMS 569 - Πράσινη Χρηματοδότηση & Βιώσιμες Επενδύσεις

3.

FAMS 564 - Ιστορία και Εξελίξεις της Κυπριακής Οικονομίας

4.

FAMS  566 - Επιχειρηματική Ηθική και Διακυβέρνηση

 

Εισδοχή

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τα μεταπτυχιακά προγράμματα Μάστερ έχουν κάτοχοι πτυχίου από αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο, ή κάτοχοι τίτλου σπουδών ο οποίος έχει κριθεί ισότιμος πανεπιστημιακού τίτλου από το Κυπριακό Συμβούλιο Αξιολόγησης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.), σε συναφή γνωστικά αντικείμενα.  Αίτηση μπορούν να υποβάλουν και τελειόφοιτοι προπτυχιακοί φοιτητές, που αναμένεται να λάβουν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την έκβαση της αίτησής τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους και μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:

  • 30 Απριλίου 2024

Οι υποψήφιοι, για να υποβάλουν αίτηση, θα πρέπει να επισυνάψουν ηλεκτρονικά τα ακόλουθα:

  1. Φωτοαντίγραφο πολιτικής ταυτότητας ή διαβατηρίου. 
  2. Βιογραφικό σημείωμα.
  3. Φωτοαντίγραφα πανεπιστημιακών πτυχίων (ή πιστοποιητικού που να βεβαιώνει ότι ο πανεπιστημιακός τίτλος σπουδών θα αποκτηθεί πριν από την έναρξη του μεταπτυχιακού προγράμματος). 
  4. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίων
  5. Επισύναψη συστατικών επιστολών δεν είναι απαραίτητη. Χρειάζεται μόνο να δηλωθούν δύο ονόματα / στοιχεία / τηλέφωνα των ατόμων που μπορούν να δώσουν αναφορά και το Τμήμα αν κρίνει θα αποταθεί το ίδιο απευθείας κοντά τους

Οι φοιτητές πρέπει να γνωρίζουν ότι για όλα τα προγράμματα μας είναι αναγκαίο να γνωρίζουν πολύ καλά αγγλικά, δεν απαιτείται όμως να επισυναφθεί πιστοποιητικό επάρκειας.

Το Τμήμα μπορεί να ζητήσει επιπρόσθετες εμπιστευτικές πληροφορίες από τον υποψήφιο.

Οι αιτήσεις μαζί με τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου. Δημιουργήστε εδώ μια αίτηση.

Για την κατοχύρωση θέσης που έχει προσφερθεί προϋπόθεση είναι η πληρωμή προκαταβολής. Το ποσό αυτό δεν επιστρέφεται σε καμία περίπτωση. Δείτε εδώ το ύψος της προκαταβολής και τον τρόπο αποπληρωμής των διδάκτρων.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου: kep@cut.ac.cy , τηλ. +357 25 002710/11, ή με το Τμήμα μας απευθείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση: CFS.media@cut.ac.cy

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος