Προγράμματα Μάστερ 2020-21

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 18 Ιανουαρίου 2021

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου 2020

 

 
  • MSc Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας
 
 


 

Προγράμματα Μάστερ 2020-21

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 18 Ιανουαρίου 2021

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 15 Νοεμβρίου 2020

 

 
  • MSc Επιστήμες Αναπτυξιακών Διαταραχών Επικοινωνίας