Ασφάλεια Πληροφοριών

  • Αποφυγή εγκατάστασης παράνομων λογισμικών
  • Περιορισμός στην πρόσβαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες ιστοσελίδων (π.χ τζόγου, πορνογραφικού περιεχομένου)
  • Φιλτράρισμα ιστοσελίδων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανίχνευση ιών και άλλων κακόβουλων προγραμμάτων
  • Ενημέρωση συστημάτων με τελευταίες εκδόσεις λειτουργικού και λογισμικού antivirus
  • Αποφυγή εγκατάστασης λογισμικών χωρίς την συγκατάθεση του administrator

Πλατφόρμα Cyberaware Security Awareness

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ και ο κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του κωδικού του

Ασφάλεια Πληροφοριών

  • Αποφυγή εγκατάστασης παράνομων λογισμικών
  • Περιορισμός στην πρόσβαση σε συγκεκριμένες κατηγορίες ιστοσελίδων (π.χ τζόγου, πορνογραφικού περιεχομένου)
  • Φιλτράρισμα ιστοσελίδων και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για ανίχνευση ιών και άλλων κακόβουλων προγραμμάτων
  • Ενημέρωση συστημάτων με τελευταίες εκδόσεις λειτουργικού και λογισμικού antivirus
  • Αποφυγή εγκατάστασης λογισμικών χωρίς την συγκατάθεση του administrator

Πλατφόρμα Cyberaware Security Awareness

Οι κωδικοί πρόσβασης είναι ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΙ και ο κάθε φοιτητής είναι υπεύθυνος για τη διαφύλαξη του κωδικού του