Οδηγίες ρύθμισης της υπηρεσίας “Mobility”

Η υπηρεσία “Mobility” συνδέει το σταθερό τηλέφωνο του χρήστη με κάποιο κινητό τηλέφωνο της επιλογής του. Οι εισερχόμενες κλήσεις προς το σταθερό τηλέφωνο, κατευθύνονται αυτόματα και στο κινητό τηλέφωνο και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από ποια συσκευή θα δεχθεί την κλήση. Μέσω του Mobility ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του χρήστη δεν είναι ορατός, ούτε αν η κλήση απαντηθεί από το κινητό, αλλά φαίνεται πάντα ο αριθμός του σταθερού τηλεφώνου. Επίσης, η υπηρεσία μπορεί να λειτουργεί με βάση προγράμματος που ρυθμίζει ο χρήστης (π.χ. Δευτέρα – Παρασκευή 7:30 – 14:30). Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία θα πρέπει να σταλεί αίτημα μέσω του HelpDesk στο οποίο θα αναγράφεται και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθεί. Ακολουθούν οδηγίες για διαχείριση των διαφόρων ρυθμίσεων της υπηρεσίας.

 • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία από το σταθερό σας τηλέφωνο επιλέγοντας το πλήκτρο Mobility. Επιλέγοντας Disable Mobile Connect η υπηρεσία απενεργοποιείται, ενώ με το Enable Mobile Connect ενεργοποιείται.

 

 • Αν απαντήσετε μία κλήση από το σταθερό σας τηλέφωνο, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να συνεχίσετε την συνομιλία στο κινητό σας τηλέφωνο χωρίς να διακόψετε την κλήση και να καλέσετε ξανά τον αριθμό. Επιλέξτε στην οθόνη του σταθερού σας τηλεφώνου την επιλογή “Mobility” και στη συνέχεια “Send Call to Mobile Phone”, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και η κλήση θα μεταφερθεί στο κινητό. Αν απαντήσετε μέσω  κινητού απλά κλείστε το τηλέφωνο και επιλέξτε “Resume” στο σταθερό για να επανακτήσετε την κλήση. 

 • Η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί και μέσω του κινητού τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό 25002420. Θα σας ζητηθεί ένας κωδικός (μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΥΣΠΤ για τη ρύθμιση του κωδικού) και στη συνέχεια να επιλέξετε το πλήκτρο 1 για να καλέσετε μέσω της υπηρεσίας Mobility κάποιον αριθμό (ο καλούμενος θα δει τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου και όχι το κινητό σας), το πλήκτρο 2 για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή το 3 για να την απενεργοποιήσετε. 
 • Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε την υπηρεσία Mobility μέσω της ιστοσελίδας https://iptuser.cut.ac.cy:8443/ucmuser, χρησιμοποιώντας κάποιο φυλλομετρητή (Internet Explorer, Chrome or Mozilla). Στην αρχική σελίδα θα σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό. Χρησιμοποιήστε τα ίδια που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του ΤΠΚ.

 • Αφού αποκτήσετε πρόσβαση, η σελίδα που φαίνεται πιο κάτω θα εμφανιστεί, η οποία σας προσφέρει έναν αριθμό από επιλογές για ρυθμίσεις που αφορούν το τηλέφωνό σας και την προσωπική σας γραμμή. Κάτω από το πεδίο Additional Phones θα βρείτε τις ρυθμίσεις που αφορούν το “Mobility”. Επιλέξτε το εικονίδιο των ρυθμίσεων () και στη συνέχεια “Edit”.

 • Επιλέγοντας το Enable Single Number Reach ενεργοποιείτε την υπηρεσία, ενώ η επιλογή Enable Move to Mobile σας δίνει το δικαίωμα να μεταφέρετε ενεργές κλήσεις στο κινητό σας μέσω του πλήκτρου “Mobility”. Μέσω της επιλογής Advanced call timing μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα χτυπήσει το σταθερό σας τηλέφωνο μέχρι τη στιγμή που η κλήση θα μεταφερθεί και στο κινητό σας τηλέφωνο. Η προκαθορισμένη χρονική διάρκεια είναι τα 1.5 δευτερόλεπτα που αντιστοιχεί σε 2 κτυπήματα του σταθερού.  

 • Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε ένα πρόγραμμα λειτουργίας της υπηρεσίας επιλέγοντας τις μέρες και τις ώρες που θα είναι ενεργή. Επιλέξτε Create a schedule for this assignment και καθορίστε τις μέρες και ώρες που θέλετε να λειτουργεί η υπηρεσία. Στην συνέχεια επιλέξτε Save για να σώσετε τις επιλογές σας.

 

Σε περίπτωση που είστε εκτός Πανεπιστημίου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη σελίδα αυτή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω της υπηρεσίας VPN.

 

 

Οδηγίες ρύθμισης της υπηρεσίας “Mobility”

Η υπηρεσία “Mobility” συνδέει το σταθερό τηλέφωνο του χρήστη με κάποιο κινητό τηλέφωνο της επιλογής του. Οι εισερχόμενες κλήσεις προς το σταθερό τηλέφωνο, κατευθύνονται αυτόματα και στο κινητό τηλέφωνο και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει από ποια συσκευή θα δεχθεί την κλήση. Μέσω του Mobility ο αριθμός του κινητού τηλεφώνου του χρήστη δεν είναι ορατός, ούτε αν η κλήση απαντηθεί από το κινητό, αλλά φαίνεται πάντα ο αριθμός του σταθερού τηλεφώνου. Επίσης, η υπηρεσία μπορεί να λειτουργεί με βάση προγράμματος που ρυθμίζει ο χρήστης (π.χ. Δευτέρα – Παρασκευή 7:30 – 14:30). Για να ενεργοποιηθεί η υπηρεσία θα πρέπει να σταλεί αίτημα μέσω του HelpDesk στο οποίο θα αναγράφεται και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθεί. Ακολουθούν οδηγίες για διαχείριση των διαφόρων ρυθμίσεων της υπηρεσίας.

 • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την υπηρεσία από το σταθερό σας τηλέφωνο επιλέγοντας το πλήκτρο Mobility. Επιλέγοντας Disable Mobile Connect η υπηρεσία απενεργοποιείται, ενώ με το Enable Mobile Connect ενεργοποιείται.

 

 • Αν απαντήσετε μία κλήση από το σταθερό σας τηλέφωνο, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να συνεχίσετε την συνομιλία στο κινητό σας τηλέφωνο χωρίς να διακόψετε την κλήση και να καλέσετε ξανά τον αριθμό. Επιλέξτε στην οθόνη του σταθερού σας τηλεφώνου την επιλογή “Mobility” και στη συνέχεια “Send Call to Mobile Phone”, περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα και η κλήση θα μεταφερθεί στο κινητό. Αν απαντήσετε μέσω  κινητού απλά κλείστε το τηλέφωνο και επιλέξτε “Resume” στο σταθερό για να επανακτήσετε την κλήση. 

 • Η υπηρεσία μπορεί να ενεργοποιηθεί και μέσω του κινητού τηλεφώνου καλώντας τον αριθμό 25002420. Θα σας ζητηθεί ένας κωδικός (μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ΥΣΠΤ για τη ρύθμιση του κωδικού) και στη συνέχεια να επιλέξετε το πλήκτρο 1 για να καλέσετε μέσω της υπηρεσίας Mobility κάποιον αριθμό (ο καλούμενος θα δει τον αριθμό του σταθερού σας τηλεφώνου και όχι το κινητό σας), το πλήκτρο 2 για να ενεργοποιήσετε την υπηρεσία ή το 3 για να την απενεργοποιήσετε. 
 • Εναλλακτικά, μπορείτε να ρυθμίσετε την υπηρεσία Mobility μέσω της ιστοσελίδας https://iptuser.cut.ac.cy:8443/ucmuser, χρησιμοποιώντας κάποιο φυλλομετρητή (Internet Explorer, Chrome or Mozilla). Στην αρχική σελίδα θα σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό. Χρησιμοποιήστε τα ίδια που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του ΤΠΚ.

 • Αφού αποκτήσετε πρόσβαση, η σελίδα που φαίνεται πιο κάτω θα εμφανιστεί, η οποία σας προσφέρει έναν αριθμό από επιλογές για ρυθμίσεις που αφορούν το τηλέφωνό σας και την προσωπική σας γραμμή. Κάτω από το πεδίο Additional Phones θα βρείτε τις ρυθμίσεις που αφορούν το “Mobility”. Επιλέξτε το εικονίδιο των ρυθμίσεων () και στη συνέχεια “Edit”.

 • Επιλέγοντας το Enable Single Number Reach ενεργοποιείτε την υπηρεσία, ενώ η επιλογή Enable Move to Mobile σας δίνει το δικαίωμα να μεταφέρετε ενεργές κλήσεις στο κινητό σας μέσω του πλήκτρου “Mobility”. Μέσω της επιλογής Advanced call timing μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που θα χτυπήσει το σταθερό σας τηλέφωνο μέχρι τη στιγμή που η κλήση θα μεταφερθεί και στο κινητό σας τηλέφωνο. Η προκαθορισμένη χρονική διάρκεια είναι τα 1.5 δευτερόλεπτα που αντιστοιχεί σε 2 κτυπήματα του σταθερού.  

 • Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε ένα πρόγραμμα λειτουργίας της υπηρεσίας επιλέγοντας τις μέρες και τις ώρες που θα είναι ενεργή. Επιλέξτε Create a schedule for this assignment και καθορίστε τις μέρες και ώρες που θέλετε να λειτουργεί η υπηρεσία. Στην συνέχεια επιλέξτε Save για να σώσετε τις επιλογές σας.

 

Σε περίπτωση που είστε εκτός Πανεπιστημίου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη σελίδα αυτή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω της υπηρεσίας VPN.