Οδηγίες ρύθμισης υπηρεσίας φωνοκιβωτίου

Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του προσωπικού σας φωνοκιβωτίου θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://voicemail.cut.ac.cy/ciscopca, χρησιμοποιώντας κάποιο φυλλομετρητή (Internet Explorer, Chrome or Mozilla). Στην αρχική σελίδα θα σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό. Χρησιμοποιήστε τα ίδια που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του ΤΠΚ.

 

Αν εμφανιστεί το πιο κάτω μήνυμα για το πιστοποιητικό ασφαλείας της σελίδας επιλέξτε “Continue to this website (not recommended)”.

 

 

Αφού αποκτήσετε πρόσβαση, η σελίδα που φαίνεται πιο κάτω θα εμφανιστεί, η οποία σας προσφέρει έναν αριθμό από επιλογές για ρυθμίσεις που αφορούν το φωνοκιβώτιό σας. Ακολουθήστε τα αριθμημένα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του.

 • Επιλέξτε “Messaging Assistant” για να δείτε το μενού της υπηρεσίας.
 • Από το κυρίως μενού περιηγηθείτε στην καρτέλα “Greetings” και στην συνέχεια στην επιλογή “View Greetings”:

 • Επιλέξτε “Alternate” από τη σελίδα που εμφανίζεται για να ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα.

 • Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε το κουμπί ηχογράφησης με το εικονίδιο . Μόλις πατήσετε το εικονίδιο θα λάβετε μία κλήση στο σταθερό σας τηλέφωνο. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμα που θέλετε να ακούγεται στο φωνοκιβώτιο σας και κλείστε τη γραμμή μόλις ολοκληρώσετε. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές θέλετε μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μήνυμα αυτό για κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα ή για απεριόριστο χρονικό διάστημα μέσω τον επιλογών “Enabled Until” και ”Enable with no end day and time”. 
 • Τέλος, επιλέξτε το “Save” στο κάτω μέρος της σελίδας για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας. 

 

Σε περίπτωση που είστε εκτός Πανεπιστημίου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη σελίδα αυτή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω της υπηρεσίας VPN.

 

Οδηγίες ρύθμισης υπηρεσίας φωνοκιβωτίου

Για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις του προσωπικού σας φωνοκιβωτίου θα πρέπει να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://voicemail.cut.ac.cy/ciscopca, χρησιμοποιώντας κάποιο φυλλομετρητή (Internet Explorer, Chrome or Mozilla). Στην αρχική σελίδα θα σας ζητηθεί να εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό. Χρησιμοποιήστε τα ίδια που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο του ΤΠΚ.

 

Αν εμφανιστεί το πιο κάτω μήνυμα για το πιστοποιητικό ασφαλείας της σελίδας επιλέξτε “Continue to this website (not recommended)”.

 

 

Αφού αποκτήσετε πρόσβαση, η σελίδα που φαίνεται πιο κάτω θα εμφανιστεί, η οποία σας προσφέρει έναν αριθμό από επιλογές για ρυθμίσεις που αφορούν το φωνοκιβώτιό σας. Ακολουθήστε τα αριθμημένα βήματα που περιγράφονται πιο κάτω για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του.

 • Επιλέξτε “Messaging Assistant” για να δείτε το μενού της υπηρεσίας.
 • Από το κυρίως μενού περιηγηθείτε στην καρτέλα “Greetings” και στην συνέχεια στην επιλογή “View Greetings”:

 • Επιλέξτε “Alternate” από τη σελίδα που εμφανίζεται για να ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα.

 • Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί επιλέξτε το κουμπί ηχογράφησης με το εικονίδιο . Μόλις πατήσετε το εικονίδιο θα λάβετε μία κλήση στο σταθερό σας τηλέφωνο. Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμα που θέλετε να ακούγεται στο φωνοκιβώτιο σας και κλείστε τη γραμμή μόλις ολοκληρώσετε. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές θέλετε μέχρι να επιτύχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα.

 • Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το μήνυμα αυτό για κάποιο καθορισμένο χρονικό διάστημα ή για απεριόριστο χρονικό διάστημα μέσω τον επιλογών “Enabled Until” και ”Enable with no end day and time”. 
 • Τέλος, επιλέξτε το “Save” στο κάτω μέρος της σελίδας για να αποθηκευτούν οι ρυθμίσεις σας. 

 

Σε περίπτωση που είστε εκτός Πανεπιστημίου, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη σελίδα αυτή και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις μέσω της υπηρεσίας VPN.