Οδηγίες χρήσης τηλεφωνικής συσκευής

Οι πιο κάτω οδηγίες αφορούν στις βασικές λειτουργίες της πλειοψηφίας των τηλεφωνικών συσκευών που υπάρχουν εγκατεστημένες στο Πανεπιστήμιο.

 

 

 1. Line Button ή Speed Dial”: Επιλέγοντας το αντίστοιχο πλήκτρο μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ή έναν αποθηκεμένο αριθμό ή να τερματίσετε μία κλήση. 
 2. Ρύθμιση Βάσης Τηλεφώνου”: πιέζοντας αυτό το κουμπί μπορείτε να προσαρμόσετε την γωνία της βάσης του τηλεφώνου.
 3. Display Button”: Η επιλογή αυτή επαναφέρει το τηλέφωνο από την κατάσταση ύπνου. 
 4. Messages Button”: Παρέχει πρόσβαση στα μηνύματα φωνοκιβωτίου.
 5. Directories button”: Μέσω του πλήκτρου αυτού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο του Πανεπιστημίου.
 6. Help button”: Εμφανίζει το μενού βοήθειας του τηλεφώνου.
 7. Settings button”: Μέσω του πλήκτρου αυτού μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου όπως τον ήχο κλήσης και τη φωτεινότητα της οθόνης.
 8. Services button”: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του τηλεφώνου όπως για παράδειγμα στο Timesheet.
 9. Volume button”: Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου κλήσης στο τηλέφωνό σας ή της έντασης στο τηλεφώνημα.
 10. Speaker Button”: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ηχείο του τηλεφώνου.
 11. Mute Button”: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου.
 12. Headset Button”: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το headset του τηλεφώνου.
 13. Navigation Pad”: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αυτό για την περιήγηση στα διάφορα μενού του τηλεφώνου. Το μεσαίο πλήκτρο  χρησιμοποιείται για να επιλέξετε μία επιλογή του μενού.  
 14. Keypad”: Παραδοσιακό πληκτρολόγιο τηλεφώνου.
 15. Soft Key buttons”: Επιλέγοντας κάποιο από τα πλήκτρα αυτά ενεργοποιείται η αντίστοιχη επιλογή που αναγράφεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Ενώ είστε σε τηλεφώνημα μπορείτε να τερματίσετε (End), να μεταφέρετε (Transfer) ή να βάλετε την κλήση σε αναμονή (Hold). Επιλέγοντας το More εμφανίζεται το πλήκτρο Confrn που σας επιτρέπει να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με πολλούς συμμετέχοντες. Πατήστε το  Confrn και θα ανοίξει μία καινούργια κλήση. Προσθέστε τον αριθμό που θέλετε να βάλετε στο τηλεφώνημα και πιέστε ξανά το Confrn. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές θέλετε για να προσθέσετε όλους τους συμμετέχοντες. Οταν το τηλέφωνο δεν είναι σε κλήση, μέσω των soft keys μπορείτε να μεταφέρετε τις κλήσεις σας σε άλλο αριθμό (CFwdALL ή Forward All), να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό που είχατε καλέσει (Redial) ή να πραγματοποιήσετε μια καινούργια κλήση (New Call).  
 16. Handset with indicator light”: Απεικονίζει την κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής, για παράδειγμα, όταν η τηλεφωνική γραμμή κτυπά το πλήκτρο γραμμής αναβοσβήνει σε χρώμα πράσινο ενώ όταν ο χρήστης έχει μήνυμα φωνοκιβωτίου παίρνει κόκκινο χρώμα.
 17. LCD screen”: Απεικονίζει διάφορες πληροφορίες για το τηλέφωνο όπως το νούμερο της γραμμής, όνομα χρήστη και ημερομηνία.

 

 

Οδηγίες χρήσης τηλεφωνικής συσκευής

Οι πιο κάτω οδηγίες αφορούν στις βασικές λειτουργίες της πλειοψηφίας των τηλεφωνικών συσκευών που υπάρχουν εγκατεστημένες στο Πανεπιστήμιο.

 

 

 1. Line Button ή Speed Dial”: Επιλέγοντας το αντίστοιχο πλήκτρο μπορείτε να καλέσετε έναν αριθμό ή έναν αποθηκεμένο αριθμό ή να τερματίσετε μία κλήση. 
 2. Ρύθμιση Βάσης Τηλεφώνου”: πιέζοντας αυτό το κουμπί μπορείτε να προσαρμόσετε την γωνία της βάσης του τηλεφώνου.
 3. Display Button”: Η επιλογή αυτή επαναφέρει το τηλέφωνο από την κατάσταση ύπνου. 
 4. Messages Button”: Παρέχει πρόσβαση στα μηνύματα φωνοκιβωτίου.
 5. Directories button”: Μέσω του πλήκτρου αυτού μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον τηλεφωνικό κατάλογο του Πανεπιστημίου.
 6. Help button”: Εμφανίζει το μενού βοήθειας του τηλεφώνου.
 7. Settings button”: Μέσω του πλήκτρου αυτού μπορείτε να αλλάξετε διάφορες ρυθμίσεις του τηλεφώνου όπως τον ήχο κλήσης και τη φωτεινότητα της οθόνης.
 8. Services button”: Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες του τηλεφώνου όπως για παράδειγμα στο Timesheet.
 9. Volume button”: Μπορείτε να αλλάξετε την ένταση του ήχου κλήσης στο τηλέφωνό σας ή της έντασης στο τηλεφώνημα.
 10. Speaker Button”: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το ηχείο του τηλεφώνου.
 11. Mute Button”: Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου.
 12. Headset Button”: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί το headset του τηλεφώνου.
 13. Navigation Pad”: Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αυτό για την περιήγηση στα διάφορα μενού του τηλεφώνου. Το μεσαίο πλήκτρο  χρησιμοποιείται για να επιλέξετε μία επιλογή του μενού.  
 14. Keypad”: Παραδοσιακό πληκτρολόγιο τηλεφώνου.
 15. Soft Key buttons”: Επιλέγοντας κάποιο από τα πλήκτρα αυτά ενεργοποιείται η αντίστοιχη επιλογή που αναγράφεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Ενώ είστε σε τηλεφώνημα μπορείτε να τερματίσετε (End), να μεταφέρετε (Transfer) ή να βάλετε την κλήση σε αναμονή (Hold). Επιλέγοντας το More εμφανίζεται το πλήκτρο Confrn που σας επιτρέπει να κάνετε τηλεφωνικές κλήσεις με πολλούς συμμετέχοντες. Πατήστε το  Confrn και θα ανοίξει μία καινούργια κλήση. Προσθέστε τον αριθμό που θέλετε να βάλετε στο τηλεφώνημα και πιέστε ξανά το Confrn. Επαναλάβετε τη διαδικασία όσες φορές θέλετε για να προσθέσετε όλους τους συμμετέχοντες. Οταν το τηλέφωνο δεν είναι σε κλήση, μέσω των soft keys μπορείτε να μεταφέρετε τις κλήσεις σας σε άλλο αριθμό (CFwdALL ή Forward All), να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό που είχατε καλέσει (Redial) ή να πραγματοποιήσετε μια καινούργια κλήση (New Call).  
 16. Handset with indicator light”: Απεικονίζει την κατάσταση της τηλεφωνικής γραμμής, για παράδειγμα, όταν η τηλεφωνική γραμμή κτυπά το πλήκτρο γραμμής αναβοσβήνει σε χρώμα πράσινο ενώ όταν ο χρήστης έχει μήνυμα φωνοκιβωτίου παίρνει κόκκινο χρώμα.
 17. LCD screen”: Απεικονίζει διάφορες πληροφορίες για το τηλέφωνο όπως το νούμερο της γραμμής, όνομα χρήστη και ημερομηνία.