Καλών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στην  «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης,» για διεξαγωγή έρευνας και διεκπεραίωση διδακτορικής διατριβής στο παρακάτω θέμα: «Η έννοια της χρονικότητας ως οργανωτική μέθοδος στη μουσική του πρώιμου 20ου-αιωνα»

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα [Master’s] από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στην Ιστορία-Θεωρία (περιλαμβανομένης της Φιλοσοφίας) της Τέχνης ή στις Καλές Τέχνες ή σε άλλους συναφείς κλάδους των Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Ερευνητική πρόταση (έστω σε προκαταρκτικό στάδιο) που να αφορά στη θεματική της προκήρυξης.
  • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος).

 Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντώνης Δανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, antonis.danos@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002553

Καλών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Σεπτέμβριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Τρίτη, 30 Απριλίου 2019

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στην  «Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης,» για διεξαγωγή έρευνας και διεκπεραίωση διδακτορικής διατριβής στο παρακάτω θέμα: «Η έννοια της χρονικότητας ως οργανωτική μέθοδος στη μουσική του πρώιμου 20ου-αιωνα»

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα [Master’s] από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στην Ιστορία-Θεωρία (περιλαμβανομένης της Φιλοσοφίας) της Τέχνης ή στις Καλές Τέχνες ή σε άλλους συναφείς κλάδους των Ανθρωπιστικών Επιστημών
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Ερευνητική πρόταση (έστω σε προκαταρκτικό στάδιο) που να αφορά στη θεματική της προκήρυξης.
  • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος).

 Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντώνης Δανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, antonis.danos@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002553