Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο Δημόσια Υγεία «Επιδημιολογία Οικογενούς Υπερχοληστερολαιμίας»

Περιγραφή: Η θέση προκηρύσσεται στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής και συγκεκριμένα στην ερευνητική και συντονιστική ομάδα του Κυπριακού Μητρώου καταγραφής ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Ο φοιτητής θα ασχοληθεί ερευνητικά με την επιδημιολογία της νόσου στον κυπριακό πληθυσμό, καθώς και με ερευνητικά πρωτόκολλα για τη σχέση  αρτηριακής υγείας και γήρανσης σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Ο διδακτορικός φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί στον σχεδιασμό και εκτέλεση επιδημιολογικών μελετών καθώς και σε πρωτόκολλα μετρήσεων αρτηριακής ελαστικότητας.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Θα υπάρχει ευκαιρία μερικής χρηματοδότησης μέσω εσωτερικών και άλλων προγραμμάτων αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη καθηγήτρια, andrie.panayiotou@cut.ac.cy 

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο: «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» με θέμα «Παχυσαρκία και Διαβήτης»

Περιγραφή: Η ερευνητική θέση έχει ως αντικείμενο μελέτης της το πρόβλημα της παχυσαρκίας και του διαβήτη κι έχει ως στόχο την εξέταση παραγόντων κινδύνου σχετικών με τα προβλήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένου περιβαλλοντικών και ορμονικών παραγόντων καθώς και του τρόπου ζωής (όπως φυσική δραστηριότητα και διατροφή).

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κώστας Α. Χριστοφή, Αναπληρωτής Καθηγητής, costas.christophi@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό θέμα: «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» με θέμα «Δημόσια Υγεία»

Περιγραφή: Η ερευνητική θέση θα έχει ως αντικείμενο μελέτης την πρόληψη ασθενειών εστιάζοντας π.χ. σε θέματα όπως κάπνισμα, παιδική παχυσαρκία, φυσική δραστηριότητα ή διατροφή.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κώστας Α. Χριστοφή, Αναπληρωτής Καθηγητής, costas.christophi@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002769

Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο Δημόσια Υγεία «Επιδημιολογία Οικογενούς Υπερχοληστερολαιμίας»

Περιγραφή: Η θέση προκηρύσσεται στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής και συγκεκριμένα στην ερευνητική και συντονιστική ομάδα του Κυπριακού Μητρώου καταγραφής ασθενών με οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Ο φοιτητής θα ασχοληθεί ερευνητικά με την επιδημιολογία της νόσου στον κυπριακό πληθυσμό, καθώς και με ερευνητικά πρωτόκολλα για τη σχέση  αρτηριακής υγείας και γήρανσης σε ασθενείς με οικογενή υπερχοληστερολαιμία. Ο διδακτορικός φοιτητής θα έχει την ευκαιρία να εκπαιδευτεί στον σχεδιασμό και εκτέλεση επιδημιολογικών μελετών καθώς και σε πρωτόκολλα μετρήσεων αρτηριακής ελαστικότητας.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Θα υπάρχει ευκαιρία μερικής χρηματοδότησης μέσω εσωτερικών και άλλων προγραμμάτων αναλόγως προσόντων και διαθεσιμότητας.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη καθηγήτρια, andrie.panayiotou@cut.ac.cy 

 

  • Μια (1) θέση στο αντικείμενο: «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» με θέμα «Παχυσαρκία και Διαβήτης»

Περιγραφή: Η ερευνητική θέση έχει ως αντικείμενο μελέτης της το πρόβλημα της παχυσαρκίας και του διαβήτη κι έχει ως στόχο την εξέταση παραγόντων κινδύνου σχετικών με τα προβλήματα αυτά, συμπεριλαμβανομένου περιβαλλοντικών και ορμονικών παραγόντων καθώς και του τρόπου ζωής (όπως φυσική δραστηριότητα και διατροφή).

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κώστας Α. Χριστοφή, Αναπληρωτής Καθηγητής, costas.christophi@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο γνωστικό θέμα: «Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία» με θέμα «Δημόσια Υγεία»

Περιγραφή: Η ερευνητική θέση θα έχει ως αντικείμενο μελέτης την πρόληψη ασθενειών εστιάζοντας π.χ. σε θέματα όπως κάπνισμα, παιδική παχυσαρκία, φυσική δραστηριότητα ή διατροφή.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο. Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Κώστας Α. Χριστοφή, Αναπληρωτής Καθηγητής, costas.christophi@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002769