Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2018

  • Μία (1) θέση στη "Διοικητική Επιστήμη με έμφαση στα Ναυτιλιακά"

Η Διοικητική Επιστήμη επικεντρώνεται στην καλλιέργεια και εμπέδωση θεμελιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών και λογισμικών μέσων για υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων. Το πεδίο αντιπροσωπεύει ίσως ένα από τα πιο νευραλγικά για την αποτελεσματική διοίκηση επιχειρήσεων, ειδικότερα όταν έχει να κάνει με την ναυτιλία η οποία εκ φύσεως αποτελεί ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Διοικητική Επιστήμη ή Μαθηματικά ή Στατιστική ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.   

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

Δρ. Νεόφυτος Λαμπερτίδης , n.lambertides@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο θέμα «Χρηματοοικονομική»

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στα Χρηματοοικονομικά ή Οικονομικά ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε άλλο παρεμφερή με τα χρηματοοικονομικά κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Χριστόδουλος Λουκά, christodoulos.louca@cut.ac.cy  

 

  • Μία (1) θέση στο θέμα «Διεθνή Χρηματοοικονομική» ή «Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και/ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Οικονομετρία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Στατιστική. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Ανδρέας Σαββίδης, andreas.savvides@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο θέμα «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών»

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού και Μεταπτυχιακού (MSc) Τίτλου Σπουδών, με ειδικότητα στην Οικονομετρία ή Διοίκηση Λειτουργιών ή Ποσοτικές Μεθόδους ή Στατιστική ή Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών».

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002628, Φαξ.: 25002766

Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριος 2018

  • Μία (1) θέση στη "Διοικητική Επιστήμη με έμφαση στα Ναυτιλιακά"

Η Διοικητική Επιστήμη επικεντρώνεται στην καλλιέργεια και εμπέδωση θεμελιωδών γνώσεων και δεξιοτήτων που αφορούν την ανάπτυξη και εφαρμογή αναλυτικών και λογισμικών μέσων για υποστήριξη επιχειρησιακών αποφάσεων. Το πεδίο αντιπροσωπεύει ίσως ένα από τα πιο νευραλγικά για την αποτελεσματική διοίκηση επιχειρήσεων, ειδικότερα όταν έχει να κάνει με την ναυτιλία η οποία εκ φύσεως αποτελεί ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό κλάδο. Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Διοικητική Επιστήμη ή Μαθηματικά ή Στατιστική ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα.   

Ερευνητικοί Σύμβουλοι:

Δρ. Παναγιώτης Ανδρέου, panayiotis.andreou@cut.ac.cy

Δρ. Νεόφυτος Λαμπερτίδης , n.lambertides@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο θέμα «Χρηματοοικονομική»

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ με ειδικότητα στα Χρηματοοικονομικά ή Οικονομικά ή Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ή σε άλλο παρεμφερή με τα χρηματοοικονομικά κλάδο. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Χριστόδουλος Λουκά, christodoulos.louca@cut.ac.cy  

 

  • Μία (1) θέση στο θέμα «Διεθνή Χρηματοοικονομική» ή «Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση»

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου και/ή Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα επιστημονικά πεδία: Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά, Οικονομετρία, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εφαρμοσμένη Στατιστική. Ο υποψήφιος διδάκτορας θα λαμβάνει οικονομική βοήθεια από το τμήμα. 

Ερευνητικός Σύμβουλος: Δρ. Ανδρέας Σαββίδης, andreas.savvides@cut.ac.cy

 

  • Μία (1) θέση στο θέμα «Ναυτιλιακά ή Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά Οικονομικά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών»

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού και Μεταπτυχιακού (MSc) Τίτλου Σπουδών, με ειδικότητα στην Οικονομετρία ή Διοίκηση Λειτουργιών ή Ποσοτικές Μεθόδους ή Στατιστική ή Χρηματοοικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Ναυτιλιακά ή Μεταφορές / Εφοδιαστική των Μεταφορών».

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002628, Φαξ.: 25002766