Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Δύο (2) θέσεις στο θέμα «Μουσεία, Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Τέχνη»

Περιγραφή: Όλο και περισσότερο καλλιτέχνες χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως εικονική πραγματικότητα (VR), επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και μικτή πραγματικότητα (MR), ολογράμματα, πολυμέσα και διαδραστικές τεχνολογίες για την παραγωγή του έργου τους. Αυτές οι τεχνολογίες αλλάζουν γρήγορα και, ως αποτέλεσμα, τα μουσεία αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις όσον αφορά την απόκτηση, τη συντήρηση, τη συντήρηση και την προβολή τέτοιων έργων τέχνης. Ο/Η υποψήφιος/α θα αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία και οι γκαλερί αποκτούν, συντηρούν, διατηρούν και προβάλλουν έργα τέχνης που χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες.

 Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στην μουσειολογεία, ιστορίας τέχνης ή σχετικού πτυχίου.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα.
 • Η εμπειρία με την τεχνολογία, τα μουσεία ή άλλους χώρους κληρονομιάς θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις).

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο VSMS Lab (www.vsmslab.com) και στο ερευνητικό κέντρο RISE (www.rise.org.cy). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητική  Σύμβουλος: Θεοπιστή Στυλιανού-Λάμπερτ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, theopisti.stylianou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στις Ερευνητικες Περιοχες: «Εφαρμογές Μηχανικής Όρασης Πρώτου Προσώπου» ή «Χρήση Εικονικών Περιβαλλόντων για Υποβοήθηση Ανάπτυξης Εφαρμογών Μηχανικής Όρασης Πρώτου Προσώπου»

Περιγραφή: Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη συστημάτων μηχανικής όρασης πρώτου προσώπου που στοχεύουν στη βελτίωση της προσωπικής ασφάλειας, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και να προσαρμόζονται με καλύτερο τρόπο στο περιβάλλον τους. Παραδείγματα θεμάτων που θα μπορούσαν να εξεταστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανίχνευση εμποδίων για τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών, τη χρήση φορητών καμερών σε τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και τη χρήση φορητών καμερών για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας. Τα θέματα θα εξεταστούν μέσω έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της μηχανικής όρασης, της μηχανικής μάθησης και του συνδυασμού τους με αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η κινητή υπολογιστική, η εικονική και η μικτή πραγματικότητα.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική ή στα Πολυμέσα ή στην  Ηλεκτρονική Μηχανική ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Εξαιρετική γνώση προγραμματισμού υπολογιστών σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.
 •  Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας.
 •  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο “Visual Media Computing” (https://vmc.cut.ac.cy/). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές. Επίσης ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει τη δυνατότητα να εργοδοτηθεί ή/και να εκτελέσει μέρος της ερευνητικής εργασίας του/της στο Κέντρο Έρευνας Αριστείας RISE (http://www.rise.org.cy).

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Ανδρέας Λανίτης, Καθηγητής, andreas.lanitis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή «Εικονική Πραγματικότητα για Σωματο-/Κοινωνικο-/Ψυχική ευεξία»

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο* από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε συναφή περιοχή (π.χ. Διαδραστικά Μέσα/Πληροφορική/ Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών /Νευροεπιστήμη / Ψυχολογία ) με εξειδίκευση στην Εικονική Πραγματικότητα (virtual reality) ή/και στις μετρήσεις βιοσημάτων.
 • Άριστες προγραμματιστικές ικανότητες / εξαίρετη γνώση της προγραμματιστικής γλώσσας C/C++ ή/και εξαίρετη γνώση μηχανής ανάπτυξης παιχνιδιών (π.χ Unity)
 • Ικανότητα διεκπεραίωσης αυτόνομης ερευνητικής εργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος.
 • Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα:
 • εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • πολύ καλή γνώση λογισμικού για τρισδιάστατη μοντελοποίηση
 • εμπειρία σε experimental research
 • καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης

* Σε περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος επιδεικνύει ΕΞΑΙΡΕΤΗ ακαδημαϊκή επίδοση, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν θα αποτελέσει απόλυτη απαίτηση για αυτή την θέση. (αν και συστήνεται ανεπιφύλακτα)

Για αυτή τη θέση, γίνονται αιτήσεις δεκτές μόνο για πλήρη φοίτηση.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο GET Lab (getlab.org) του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, ΤΕΠΑΚ. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές. Επίσης ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να εργοδοτηθεί ή/και να εκτελέσει μέρος της ερευνητικής εργασίας του/της στο Κέντρο Έρευνας Αριστείας RISE (http://www.rise.org.cy).

Ερευνητική  Σύμβουλος: Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, despina.michael@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες για Εικονικά Πραγματικότητα»

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο* από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε συναφή περιοχή (π.χ. Διαδραστικά Μέσα/Πληροφορική/ Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών /Νευροεπιστήμη / Ψυχολογία ) με εξειδίκευση στην Εικονική Πραγματικότητα (virtual reality) ή/και στις μετρήσεις βιοσημάτων.
 • Άριστες προγραμματιστικές ικανότητες / εξαίρετη γνώση της προγραμματιστικής γλώσσας C/C++ ή/και εξαίρετη γνώση μηχανής ανάπτυξης παιχνιδιών (π.χ Unity)
 • Ικανότητα διεκπεραίωσης αυτόνομης ερευνητικής εργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα:
 • εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • πολύ καλή γνώση λογισμικού για τρισδιάστατη μοντελοποίηση
 • εμπειρία σε experimental research
 • καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης

* Σε περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος επιδεικνύει ΕΞΑΙΡΕΤΗ ακαδημαϊκή επίδοση, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν θα αποτελέσει απόλυτη απαίτηση για αυτή την θέση. (αν και συστήνεται ανεπιφύλακτα)

Για αυτή τη θέση, γίνονται αιτήσεις δεκτές μόνο για πλήρη φοίτηση.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο GET Lab (getlab.org) του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, ΤΕΠΑΚ. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές. Επίσης ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να εργοδοτηθεί ή/και να εκτελέσει μέρος της ερευνητικής εργασίας του/της στο Κέντρο Έρευνας Αριστείας RISE (http://www.rise.org.cy).

Ερευνητική  Σύμβουλος: Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, despina.michael@cut.ac.cy

 

 • Δύο (2) θέσεις στο θέμα «Γραφιστική και Οπτική Επικοινωνία»

Περιγραφή: Η Γραφιστική αφορά στην εφαρμοσμένη οπτικοποιήση ιδεών με σκοπό τη μετάδοση συγκεκριμένων μηνυμάτων σε καθορισμένα κοινά-στόχους. Βασικές λειτουργίες της Γραφιστικής είναι η παροχή, οργάνωση και η ιεράρχηση της οπτικής πληροφορίας, η προβολή και προώθηση ιδεών και η οπτική ταυτοποίηση εμπορικών η άλλων οργανισμών. Ο/Η υποψήφιος/α θα αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σχετικά με τον τρόπο που η οποιαδήποτε λειτουργία της Γραφιστικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του σχεδιασμού, για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και τη βελτίωση του τρόπου ζωής σε συγκεκριμένα κοινά-στόχους.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στους ίδιους τομείς ή σε συναφή σπουδές.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα.
 • Εξαιρετική γνώση λογισμικών σχεδιασμού σε θέματα Γραφιστικής
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις). Ο/Η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη ενδέχεται να προσκληθεί σε προσωπική συνέντευξη.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (www.svclab.com). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευριπίδης Ζαντίδης, Καθηγητής, evripides.zantides@cut.ac.cy

 

 • Δύο (2) θέσεις στο θέμα «Σημειωτικη και Οπτική Επικοινωνία»

Περιγραφή: Με άξονα τη Σημειωτική ως την επιστήμη που μελετά κάθε πολιτισμική πρακτική ως διαδικασία επικοινωνίας, εξερευνώνται οι μηχανισμοί κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και ερμηνείας μηνυμάτων σε θέματα και εφαρμογές της οπτικής επικοινωνίας. Ο/Η υποψήφιος/α θα αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σχετικά με τον τρόπο που η Σημειωτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δόμηση, κατανόηση και ερμηνεία πολιτισμικών νοημάτων σε θέματα και εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας, π.χ. διαφημίσεις, κοινωνικά δίκτυα, branding, ιστοσελίδες, πολυμέσα, έντυπα ή ψηφιακές εφαρμογές κλπ.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στους ίδιους τομείς ή σε συναφή σπουδές.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις). Ο/Η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη ενδέχεται να προσκληθεί σε προσωπική συνέντευξη.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (www.svclab.com). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευριπίδης Ζαντίδης, Καθηγητής, evripides.zantides@cut.ac.cy

 

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002530, Φαξ.: 25002768

 

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Δύο (2) θέσεις στο θέμα «Μουσεία, Αναδυόμενες Τεχνολογίες και Τέχνη»

Περιγραφή: Όλο και περισσότερο καλλιτέχνες χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως εικονική πραγματικότητα (VR), επαυξημένη πραγματικότητα (AR) και μικτή πραγματικότητα (MR), ολογράμματα, πολυμέσα και διαδραστικές τεχνολογίες για την παραγωγή του έργου τους. Αυτές οι τεχνολογίες αλλάζουν γρήγορα και, ως αποτέλεσμα, τα μουσεία αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις όσον αφορά την απόκτηση, τη συντήρηση, τη συντήρηση και την προβολή τέτοιων έργων τέχνης. Ο/Η υποψήφιος/α θα αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα μουσεία και οι γκαλερί αποκτούν, συντηρούν, διατηρούν και προβάλλουν έργα τέχνης που χρησιμοποιούν αναδυόμενες τεχνολογίες.

 Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στην μουσειολογεία, ιστορίας τέχνης ή σχετικού πτυχίου.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα.
 • Η εμπειρία με την τεχνολογία, τα μουσεία ή άλλους χώρους κληρονομιάς θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις).

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο VSMS Lab (www.vsmslab.com) και στο ερευνητικό κέντρο RISE (www.rise.org.cy). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητική  Σύμβουλος: Θεοπιστή Στυλιανού-Λάμπερτ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, theopisti.stylianou@cut.ac.cy

 

 • Μια (1) θέση στις Ερευνητικες Περιοχες: «Εφαρμογές Μηχανικής Όρασης Πρώτου Προσώπου» ή «Χρήση Εικονικών Περιβαλλόντων για Υποβοήθηση Ανάπτυξης Εφαρμογών Μηχανικής Όρασης Πρώτου Προσώπου»

Περιγραφή: Η έρευνα θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη συστημάτων μηχανικής όρασης πρώτου προσώπου που στοχεύουν στη βελτίωση της προσωπικής ασφάλειας, επιτρέποντας στους ανθρώπους να εργάζονται πιο αποτελεσματικά και να προσαρμόζονται με καλύτερο τρόπο στο περιβάλλον τους. Παραδείγματα θεμάτων που θα μπορούσαν να εξεταστούν περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ανίχνευση εμποδίων για τη βελτίωση της ασφάλειας των πεζών, τη χρήση φορητών καμερών σε τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς και τη χρήση φορητών καμερών για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας. Τα θέματα θα εξεταστούν μέσω έρευνας και ανάπτυξης στους τομείς της μηχανικής όρασης, της μηχανικής μάθησης και του συνδυασμού τους με αναδυόμενες τεχνολογίες όπως η κινητή υπολογιστική, η εικονική και η μικτή πραγματικότητα.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στη Πληροφορική ή στα Πολυμέσα ή στην  Ηλεκτρονική Μηχανική ή άλλο συναφή κλάδο.
 • Εξαιρετική γνώση προγραμματισμού υπολογιστών σε γλώσσα υψηλού επιπέδου.
 •  Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας.
 •  Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο “Visual Media Computing” (https://vmc.cut.ac.cy/). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές. Επίσης ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει τη δυνατότητα να εργοδοτηθεί ή/και να εκτελέσει μέρος της ερευνητικής εργασίας του/της στο Κέντρο Έρευνας Αριστείας RISE (http://www.rise.org.cy).

Ερευνητικός  Σύμβουλος: Ανδρέας Λανίτης, Καθηγητής, andreas.lanitis@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή «Εικονική Πραγματικότητα για Σωματο-/Κοινωνικο-/Ψυχική ευεξία»

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο* από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε συναφή περιοχή (π.χ. Διαδραστικά Μέσα/Πληροφορική/ Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών /Νευροεπιστήμη / Ψυχολογία ) με εξειδίκευση στην Εικονική Πραγματικότητα (virtual reality) ή/και στις μετρήσεις βιοσημάτων.
 • Άριστες προγραμματιστικές ικανότητες / εξαίρετη γνώση της προγραμματιστικής γλώσσας C/C++ ή/και εξαίρετη γνώση μηχανής ανάπτυξης παιχνιδιών (π.χ Unity)
 • Ικανότητα διεκπεραίωσης αυτόνομης ερευνητικής εργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος.
 • Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα:
 • εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • πολύ καλή γνώση λογισμικού για τρισδιάστατη μοντελοποίηση
 • εμπειρία σε experimental research
 • καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης

* Σε περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος επιδεικνύει ΕΞΑΙΡΕΤΗ ακαδημαϊκή επίδοση, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν θα αποτελέσει απόλυτη απαίτηση για αυτή την θέση. (αν και συστήνεται ανεπιφύλακτα)

Για αυτή τη θέση, γίνονται αιτήσεις δεκτές μόνο για πλήρη φοίτηση.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο GET Lab (getlab.org) του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, ΤΕΠΑΚ. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές. Επίσης ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να εργοδοτηθεί ή/και να εκτελέσει μέρος της ερευνητικής εργασίας του/της στο Κέντρο Έρευνας Αριστείας RISE (http://www.rise.org.cy).

Ερευνητική  Σύμβουλος: Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, despina.michael@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στο ερευνητικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες για Εικονικά Πραγματικότητα»

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο* από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε συναφή περιοχή (π.χ. Διαδραστικά Μέσα/Πληροφορική/ Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών /Νευροεπιστήμη / Ψυχολογία ) με εξειδίκευση στην Εικονική Πραγματικότητα (virtual reality) ή/και στις μετρήσεις βιοσημάτων.
 • Άριστες προγραμματιστικές ικανότητες / εξαίρετη γνώση της προγραμματιστικής γλώσσας C/C++ ή/και εξαίρετη γνώση μηχανής ανάπτυξης παιχνιδιών (π.χ Unity)
 • Ικανότητα διεκπεραίωσης αυτόνομης ερευνητικής εργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα:
 • εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • πολύ καλή γνώση λογισμικού για τρισδιάστατη μοντελοποίηση
 • εμπειρία σε experimental research
 • καλή γνώση στατιστικής ανάλυσης

* Σε περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος επιδεικνύει ΕΞΑΙΡΕΤΗ ακαδημαϊκή επίδοση, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν θα αποτελέσει απόλυτη απαίτηση για αυτή την θέση. (αν και συστήνεται ανεπιφύλακτα)

Για αυτή τη θέση, γίνονται αιτήσεις δεκτές μόνο για πλήρη φοίτηση.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο GET Lab (getlab.org) του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, ΤΕΠΑΚ. Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές. Επίσης ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  ενδεχομένως να έχει τη δυνατότητα να εργοδοτηθεί ή/και να εκτελέσει μέρος της ερευνητικής εργασίας του/της στο Κέντρο Έρευνας Αριστείας RISE (http://www.rise.org.cy).

Ερευνητική  Σύμβουλος: Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, despina.michael@cut.ac.cy

 

 • Δύο (2) θέσεις στο θέμα «Γραφιστική και Οπτική Επικοινωνία»

Περιγραφή: Η Γραφιστική αφορά στην εφαρμοσμένη οπτικοποιήση ιδεών με σκοπό τη μετάδοση συγκεκριμένων μηνυμάτων σε καθορισμένα κοινά-στόχους. Βασικές λειτουργίες της Γραφιστικής είναι η παροχή, οργάνωση και η ιεράρχηση της οπτικής πληροφορίας, η προβολή και προώθηση ιδεών και η οπτική ταυτοποίηση εμπορικών η άλλων οργανισμών. Ο/Η υποψήφιος/α θα αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σχετικά με τον τρόπο που η οποιαδήποτε λειτουργία της Γραφιστικής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσω του σχεδιασμού, για την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων και τη βελτίωση του τρόπου ζωής σε συγκεκριμένα κοινά-στόχους.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στους ίδιους τομείς ή σε συναφή σπουδές.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα.
 • Εξαιρετική γνώση λογισμικών σχεδιασμού σε θέματα Γραφιστικής
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις). Ο/Η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη ενδέχεται να προσκληθεί σε προσωπική συνέντευξη.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (www.svclab.com). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευριπίδης Ζαντίδης, Καθηγητής, evripides.zantides@cut.ac.cy

 

 • Δύο (2) θέσεις στο θέμα «Σημειωτικη και Οπτική Επικοινωνία»

Περιγραφή: Με άξονα τη Σημειωτική ως την επιστήμη που μελετά κάθε πολιτισμική πρακτική ως διαδικασία επικοινωνίας, εξερευνώνται οι μηχανισμοί κωδικοποίησης, αποκωδικοποίησης και ερμηνείας μηνυμάτων σε θέματα και εφαρμογές της οπτικής επικοινωνίας. Ο/Η υποψήφιος/α θα αναμένεται να πραγματοποιήσει εκτενή έρευνα σχετικά με τον τρόπο που η Σημειωτική μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δόμηση, κατανόηση και ερμηνεία πολιτισμικών νοημάτων σε θέματα και εφαρμογές οπτικής επικοινωνίας, π.χ. διαφημίσεις, κοινωνικά δίκτυα, branding, ιστοσελίδες, πολυμέσα, έντυπα ή ψηφιακές εφαρμογές κλπ.

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στους ίδιους τομείς ή σε συναφή σπουδές.
 • Εξαιρετική γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεξαγωγής της έρευνας ανεξάρτητα.
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ερευνητικές δραστηριότητες (π.χ. Επιστημονικές δημοσιεύσεις, υποβολή ερευνητικών προτάσεων, συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα) θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν.

Η αίτηση θα πρέπει να περιλαμβάνει μια επιστολή ενδιαφέροντος γραμμένη στα Αγγλικά ή Ελληνικά, η οποία εξηγεί / περιγράφει γιατί ο αιτητής/αιτήτρια επιθυμεί να πραγματοποιήσει αυτήν τη συγκεκριμένη μελέτη, τους πιθανούς ερευνητικούς στόχους και άλλες σχετικές πληροφορίες (500-800 λέξεις). Ο/Η ενδιαφερόμενος/ενδιαφερόμενη ενδέχεται να προσκληθεί σε προσωπική συνέντευξη.

Η εργασία θα εκπονηθεί στο Ερευνητικό Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (www.svclab.com). Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί  θα έχει την δυνατότητα εμπλοκής σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα ή/και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευριπίδης Ζαντίδης, Καθηγητής, evripides.zantides@cut.ac.cy

 

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002530, Φαξ.: 25002768