Έκτακτη προκήρυξη δύο (2) θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

 

Υποβολή αίτησης

 

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 25002159, Φαξ: 25002819

 

Έκτακτη προκήρυξη δύο (2) θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Έναρξη φοίτησης: Σεπτέμβριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Τετάρτη, 30 Ιουνίου 2021

 

Υποβολή αίτησης

 

Πληροφορίες από τη Γραμματεία του Τμήματος:

Τηλ.: 25002159, Φαξ: 25002819