Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στη Βιοϊατρική Μηχανική στο αντικείμενο: «Διερεύνηση φλεγμονής και πήξης αίματος – Χαρακτηρισμός ροής αίματος σε μικροροϊκές εφαρμογές»

To Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα χρηματοδοτούμενο Διδακτορικό Πρόγραμμα με θέμα τη διερεύνηση της ροής αίματος σε μικροροϊκές εφαρμογές (microfluidics), χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές Ρευστομηχανικής.

Περιγραφή: Παθολογικές καταστάσεις, όπως η φλεγμονή και η πήξη στο αίμα, προκαλούν διάφορα προβλήματα υγείας και επιπλοκές. Σχετικοί βιοδείκτες έχουν αναγνωριστεί και κλινικά τεστ έχουν αναπτυχθεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση αυτών των καταστάσεων. Η φλεγμονή και η πήξη επηρεάζουν τη μικροδομή του αίματος μέσω διαφορετικών μηχανισμών. Ως αποτέλεσμα η συμπεριφορά ροής και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του αίματος επηρεάζονται σημαντικά. Σε αυτή τη μελέτη, οι μεταβολές στη συμπεριφορά ροής του αίματος στη μικροκλίμακα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης φλεγμονής και πήξης, θα διερευνηθούν χρησιμοποιώντας πειραματικές τεχνικές Ρευστομηχανικής και μικροροϊκής σε συνδυασμό με τις τεχνικές επεξεργασίας εικόνων και Ρεομετρία. Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε μικροροϊκές διατάξεις, με στόχο την εφαρμογή των αναπτυγμένων τεχνικών και μεθόδων σε μια συσκευή Point-of-Care. Εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού και ηλεκτρομηχανικές τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανολογία ή σε στενά συνδεδεμένο τομέα, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανολογία ή σε σχετικό τομέα και κατά προτίμηση να έχουν ολοκληρώσει ένα πειραματικό πρόγραμμα Master σε ένα σχετικό με το παρόν θέμα. Η εμπειρία σε τεχνικές micro-Particle Image Velocimetry και ανάλυση και επεξεργασία εικόνας είναι επιθυμητή. Η εμπειρία σε πειραματικά έργα που περιλαμβάνουν χειρισμό και επεξεργασία αίματος ή βιορευστών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες, να συνεργάζεται με βιομηχανικούς συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μια Καλυπτική Επιστολή και μία μονοσέλιδη ερευνητική πρόταση στην αγγλική, η οποία θα είναι σχετική με το θέμα του έργου.Κύπριοι πολίτες, υπήκοοι της ΕΕ, και υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευστάθιος Καλυβιώτη, Επίκουρος Καθηγητής e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002159, Φαξ.: 25002819

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης το Σεπτέμβιο 2020

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 25 Μαϊου 2020

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μια (1) θέση στη Βιοϊατρική Μηχανική στο αντικείμενο: «Διερεύνηση φλεγμονής και πήξης αίματος – Χαρακτηρισμός ροής αίματος σε μικροροϊκές εφαρμογές»

To Tμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προσφέρει ένα χρηματοδοτούμενο Διδακτορικό Πρόγραμμα με θέμα τη διερεύνηση της ροής αίματος σε μικροροϊκές εφαρμογές (microfluidics), χρησιμοποιώντας μεθόδους και τεχνικές Ρευστομηχανικής.

Περιγραφή: Παθολογικές καταστάσεις, όπως η φλεγμονή και η πήξη στο αίμα, προκαλούν διάφορα προβλήματα υγείας και επιπλοκές. Σχετικοί βιοδείκτες έχουν αναγνωριστεί και κλινικά τεστ έχουν αναπτυχθεί για την ανίχνευση και την παρακολούθηση αυτών των καταστάσεων. Η φλεγμονή και η πήξη επηρεάζουν τη μικροδομή του αίματος μέσω διαφορετικών μηχανισμών. Ως αποτέλεσμα η συμπεριφορά ροής και τα μηχανικά χαρακτηριστικά του αίματος επηρεάζονται σημαντικά. Σε αυτή τη μελέτη, οι μεταβολές στη συμπεριφορά ροής του αίματος στη μικροκλίμακα, ως αποτέλεσμα της αυξημένης φλεγμονής και πήξης, θα διερευνηθούν χρησιμοποιώντας πειραματικές τεχνικές Ρευστομηχανικής και μικροροϊκής σε συνδυασμό με τις τεχνικές επεξεργασίας εικόνων και Ρεομετρία. Η μελέτη θα επικεντρωθεί σε μικροροϊκές διατάξεις, με στόχο την εφαρμογή των αναπτυγμένων τεχνικών και μεθόδων σε μια συσκευή Point-of-Care. Εξειδικευμένα πακέτα λογισμικού και ηλεκτρομηχανικές τεχνικές θα χρησιμοποιηθούν.

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν προπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανολογία ή σε στενά συνδεδεμένο τομέα, μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μηχανολογία ή σε σχετικό τομέα και κατά προτίμηση να έχουν ολοκληρώσει ένα πειραματικό πρόγραμμα Master σε ένα σχετικό με το παρόν θέμα. Η εμπειρία σε τεχνικές micro-Particle Image Velocimetry και ανάλυση και επεξεργασία εικόνας είναι επιθυμητή. Η εμπειρία σε πειραματικά έργα που περιλαμβάνουν χειρισμό και επεξεργασία αίματος ή βιορευστών αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι σε θέση να εργάζεται σε διεπιστημονικές ομάδες, να συνεργάζεται με βιομηχανικούς συνεργάτες και να έχει καλές προφορικές και γραπτές επικοινωνιακές δεξιότητες στα αγγλικά. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μια Καλυπτική Επιστολή και μία μονοσέλιδη ερευνητική πρόταση στην αγγλική, η οποία θα είναι σχετική με το θέμα του έργου.Κύπριοι πολίτες, υπήκοοι της ΕΕ, και υπήκοοι τρίτων χωρών μπορούν να υποβάλουν αίτηση.

Ερευνητικός Σύμβουλος: Ευστάθιος Καλυβιώτη, Επίκουρος Καθηγητής e.kaliviotis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002159, Φαξ.: 25002819