Καλών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, για διεξαγωγή έρευνας και διεκπεραίωση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα εξετάζει «την εμπειρία του τοπίου σε σχέση με τις έννοιες της αφήγησης και της ενσυναίσθησης, στο πλαίσιο ανάλυσης προερχόμενης από την αναλυτική φιλοσοφία και το γερμανόφωνο κίνημα της ψυχολογικής αισθητικής».

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να διαθέτουν:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα [Master’s] στην Ιστορία-Θεωρία (περιλαμβανομένης της Φιλοσοφίας) της Τέχνης ή της Αρχιτεκτονικής ή σε άλλους συναφείς κλάδους των Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έμφαση στη Φιλοσοφία ή/και Κριτική Θεωρία, από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ερευνητική πρόταση (έστω σε προκαταρκτικό στάδιο) που να αφορά στη θεματική της προκήρυξης.
 • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος).

Ερευνητική Σύμβουλος: Έφη Κυπριανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, efi.kyprianidou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, για διεξαγωγή έρευνας και διεκπεραίωση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα βασίζεται «στη διερεύνηση των νοηματοδοτήσεων του τόπου του αστικού πάρκου ως ρυθμιστή της ανθρώπινης καθημερινής εμπειρίας, και ως διαμορφωτή του ήχου της πόλης, μέσα από την καλλιτεχνική πρακτική».

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να διαθέτουν:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Καλές Τέχνες [Master of Fine Arts-MFA] ή σε άλλους συναφείς κλάδους των Τεχνών ή των Ανθρωπιστικών Επιστημών, από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή Σχολή Καλών Τεχνών.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ερευνητική πρόταση (έστω σε προκαταρκτικό στάδιο) που να αφορά στη θεματική της προκήρυξης.
 • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γιάννης Χρηστίδης, Επίκουρος Καθηγητής, yiannis.christidis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002064

 

Καλών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

 • Μία (1) θέση στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, για διεξαγωγή έρευνας και διεκπεραίωση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα εξετάζει «την εμπειρία του τοπίου σε σχέση με τις έννοιες της αφήγησης και της ενσυναίσθησης, στο πλαίσιο ανάλυσης προερχόμενης από την αναλυτική φιλοσοφία και το γερμανόφωνο κίνημα της ψυχολογικής αισθητικής».

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να διαθέτουν:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα [Master’s] στην Ιστορία-Θεωρία (περιλαμβανομένης της Φιλοσοφίας) της Τέχνης ή της Αρχιτεκτονικής ή σε άλλους συναφείς κλάδους των Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έμφαση στη Φιλοσοφία ή/και Κριτική Θεωρία, από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ερευνητική πρόταση (έστω σε προκαταρκτικό στάδιο) που να αφορά στη θεματική της προκήρυξης.
 • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος).

Ερευνητική Σύμβουλος: Έφη Κυπριανίδου, Επίκουρη Καθηγήτρια, efi.kyprianidou@cut.ac.cy

 

 • Μία (1) θέση στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, για διεξαγωγή έρευνας και διεκπεραίωση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα βασίζεται «στη διερεύνηση των νοηματοδοτήσεων του τόπου του αστικού πάρκου ως ρυθμιστή της ανθρώπινης καθημερινής εμπειρίας, και ως διαμορφωτή του ήχου της πόλης, μέσα από την καλλιτεχνική πρακτική».

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι για τη θέση πρέπει να διαθέτουν:

 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στις Καλές Τέχνες [Master of Fine Arts-MFA] ή σε άλλους συναφείς κλάδους των Τεχνών ή των Ανθρωπιστικών Επιστημών, από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο ή Σχολή Καλών Τεχνών.
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
 • Ερευνητική πρόταση (έστω σε προκαταρκτικό στάδιο) που να αφορά στη θεματική της προκήρυξης.
 • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος).

Ερευνητικός Σύμβουλος: Γιάννης Χρηστίδης, Επίκουρος Καθηγητής, yiannis.christidis@cut.ac.cy

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002064