Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο Δημόσια Υγεία «Δημόσια Υγεία και Κλιματική Αλλαγή»

Περιγραφή: Η θέση προκηρύσσεται στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής, στα πλαίσια τρέχοντος ερευνητικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Ο φοιτητής θα ασχοληθεί ερευνητικά με την αξιολόγηση και καταγραφή των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού όσον αφορά το φαινόμενο των καταιγίδων σκόνης στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων, όπως SAS. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη Kκαθηγήτρια, andrie.panayiotou@cut.ac.cy 

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002769

Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης τον Ιανουάριο 2021

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2020.

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στο αντικείμενο Δημόσια Υγεία «Δημόσια Υγεία και Κλιματική Αλλαγή»

Περιγραφή: Η θέση προκηρύσσεται στην ερευνητική ομάδα του εργαστηρίου Καρδιαγγειακής Επιδημιολογίας και Γενετικής, στα πλαίσια τρέχοντος ερευνητικού προγράμματος για την αντιμετώπιση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη Μεσόγειο. Ο φοιτητής θα ασχοληθεί ερευνητικά με την αξιολόγηση και καταγραφή των γνώσεων, στάσεων και αντιλήψεων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού όσον αφορά το φαινόμενο των καταιγίδων σκόνης στην Κύπρο, ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

Απαιτούμενα προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών στις Επιστήμες Υγείας και αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ σε συναφές αντικείμενο.

Απαιτείται πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας και ευχέρεια χρήσης στατιστικών προγραμμάτων, όπως SAS. Επαγγελματική και ερευνητική εμπειρία θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα.

Ερευνητική Σύμβουλος:  Άντρη Παναγιώτου, Επίκουρη Kκαθηγήτρια, andrie.panayiotou@cut.ac.cy 

 

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002606, Φαξ.: 25002769