Θέσεις διδακτορικών σπουδών

Οι θέσεις διδακτορικών σπουδών καθορίζονται από τα Τμήματα και δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, για εγγραφή και έναρξη φοίτησης από το επόμενο εξάμηνο.

Τα περισσότερα Τμήματα δεν έχουν διδακτορικά προγράμματα με διδακτικό στάδιο, γι' αυτό και τίθεται ως προϋπόθεση οι υποψήφιοι να διαθέτουν, πρόσθετα του Πτυχίου, και τίτλο Μάστερ με συνάφεια αντικειμένου.

Δείτε για κάθε Τμήμα την πιο πρόσφατη προκήρυξη θέσεων διδακτορικών σπουδών (για έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2024).

►Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν

Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Ναυτιλιακών

►Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Επιστημών Αποκατάστασης / Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

 Νοσηλευτικής

 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

 Χημικής Μηχανικής

 

Για υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ

 

 

Για να επιστρέψετε στη σχετική ανακοίνωση/προκήρυξη για τις πιο πάνω θέσεις πατήστε ΕΔΩ

Θέσεις διδακτορικών σπουδών

Οι θέσεις διδακτορικών σπουδών καθορίζονται από τα Τμήματα και δημοσιεύονται από την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, για εγγραφή και έναρξη φοίτησης από το επόμενο εξάμηνο.

Τα περισσότερα Τμήματα δεν έχουν διδακτορικά προγράμματα με διδακτικό στάδιο, γι' αυτό και τίθεται ως προϋπόθεση οι υποψήφιοι να διαθέτουν, πρόσθετα του Πτυχίου, και τίτλο Μάστερ με συνάφεια αντικειμένου.

Δείτε για κάθε Τμήμα την πιο πρόσφατη προκήρυξη θέσεων διδακτορικών σπουδών (για έναρξη φοίτησης τον Σεπτέμβριο του 2024).

►Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

Διοίκησης, Επιχειρηματικότητας και Ψηφιακού Επιχειρείν

Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής και Διοικητικής Επιστήμης

Ναυτιλιακών

►Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Επιστημών Αποκατάστασης / Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

 Νοσηλευτικής

 Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

 Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

 Χημικής Μηχανικής

 

Για υποβολή αίτησης πατήστε ΕΔΩ

 

 

Για να επιστρέψετε στη σχετική ανακοίνωση/προκήρυξη για τις πιο πάνω θέσεις πατήστε ΕΔΩ