Αποτελέσματα κατανομής θέσεων

Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων – Υπηρεσία Εξετάσεων

 

Κενές Θέσεις

2023: Βάσεις / Β Κατανομή

2022: Βάσεις / Β Κατανομή /Επιλαχόντες-ούσες Β' Κατανομής (για ενδεχόμενη Γ' Κατανομή)

2021: Βάσεις / Β Κατανομή / Γ Κατανομή

2020: Βάσεις / Β Κατανομή

2019: Βάσεις / Β Κατανομή / Γ Κατανομή

2018: Ανακοίνωση / Βάσεις / Β Κατανομή / Γ Κατανομή: Ανακοίνωση / Γ Κατανομή: Αποτελέσματα /

2017: Ανακοίνωση / Κατανομή

 

Ειδικές κατηγορίες

2023: Βάσεις / Αποτελέσματα ΕΚ

2022: Βάσεις/ Αποτελέσματα ΕΚ

2021: Βάσεις / Αποτελέσματα ΕΚ

2020: Βάσεις / Αποτελέσματα ΕΚ

2019: Ανακοίνωση κατανομής θέσεων

2018: Ανακοίνωση / Κατανομή

2017: Ανακοίνωση / Κατανομή             

 

Έλληνες υπήκοοι (Πανελλήνιες)

2023: Α Κατανομή / Β Κατανομή

2022: Α Κατανομή / Β Κατανομή

2021: Α Κατανομή / Β Κατανομή

2020: Α Κατανομή

2019: Α Κατανομή / Β Κατανομή

2018: Α Κατανομή Ανακοίνωση & Επιτυχόντες / Β Κατανομή Ανακοίνωση & Επιτυχόντες

2017: Α΄Κατανομή / Β΄ Κατανομή

Αποτελέσματα κατανομής θέσεων

Αποτελέσματα Παγκύπριων Εξετάσεων – Υπηρεσία Εξετάσεων

 

Κενές Θέσεις

2023: Βάσεις / Β Κατανομή

2022: Βάσεις / Β Κατανομή /Επιλαχόντες-ούσες Β' Κατανομής (για ενδεχόμενη Γ' Κατανομή)

2021: Βάσεις / Β Κατανομή / Γ Κατανομή

2020: Βάσεις / Β Κατανομή

2019: Βάσεις / Β Κατανομή / Γ Κατανομή

2018: Ανακοίνωση / Βάσεις / Β Κατανομή / Γ Κατανομή: Ανακοίνωση / Γ Κατανομή: Αποτελέσματα /

2017: Ανακοίνωση / Κατανομή

 

Ειδικές κατηγορίες

2023: Βάσεις / Αποτελέσματα ΕΚ

2022: Βάσεις/ Αποτελέσματα ΕΚ

2021: Βάσεις / Αποτελέσματα ΕΚ

2020: Βάσεις / Αποτελέσματα ΕΚ

2019: Ανακοίνωση κατανομής θέσεων

2018: Ανακοίνωση / Κατανομή

2017: Ανακοίνωση / Κατανομή             

 

Έλληνες υπήκοοι (Πανελλήνιες)

2023: Α Κατανομή / Β Κατανομή

2022: Α Κατανομή / Β Κατανομή

2021: Α Κατανομή / Β Κατανομή

2020: Α Κατανομή

2019: Α Κατανομή / Β Κατανομή

2018: Α Κατανομή Ανακοίνωση & Επιτυχόντες / Β Κατανομή Ανακοίνωση & Επιτυχόντες

2017: Α΄Κατανομή / Β΄ Κατανομή