Κέντρο Πρώτων Βοηθειών

Το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στεγάζεται στο κτίριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους.

Στελεχώνεται από δύο προσοντούχους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς που μεριμνούν για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Παροχή Πρώτων Βοηθειών στους Φοιτητές και το Προσωπικό του Πανεπιστημίου
  • Συμβολή στην προαγωγή της Υγείας των  Φοιτητών και του Προσωπικού
  • Διαφώτιση σε  θέματα Δημόσιας Υγείας
  • Παροχή συμβουλών στους φοιτητές αναφορικά με τη Γενική Υγιεινή και τη Πρόληψη χρήσης ουσιών.
  • Συμμετοχή σε προγράμματα  “screening” για πρώιμη  ανίχνευση προβλημάτων Υγείας στους φοιτητές.

Το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, αλλά, όταν παραστεί ανάγκη, γίνεται παραπομπή σε Δημόσια Νοσηλευτήρια. Το Πανεπιστήμιο δεν παρέχει στους φοιτητές ιατροφαρμακευτική ασφάλιση/κάλυψη.

Δείτε εδώ πληροφορίες για θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε Δημόσια Νοσηλευτήρια (Ταυτότητα Νοσηλείας)

Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά, 8:00-20:00

Τηλ. Επικοινωνίας: 25 002374 και 25 002222

Κέντρο Πρώτων Βοηθειών

Το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών στεγάζεται στο κτίριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους.

Στελεχώνεται από δύο προσοντούχους Νοσηλευτικούς Λειτουργούς που μεριμνούν για τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Παροχή Πρώτων Βοηθειών στους Φοιτητές και το Προσωπικό του Πανεπιστημίου
  • Συμβολή στην προαγωγή της Υγείας των  Φοιτητών και του Προσωπικού
  • Διαφώτιση σε  θέματα Δημόσιας Υγείας
  • Παροχή συμβουλών στους φοιτητές αναφορικά με τη Γενική Υγιεινή και τη Πρόληψη χρήσης ουσιών.
  • Συμμετοχή σε προγράμματα  “screening” για πρώιμη  ανίχνευση προβλημάτων Υγείας στους φοιτητές.

Το Κέντρο Πρώτων Βοηθειών δεν παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, αλλά, όταν παραστεί ανάγκη, γίνεται παραπομπή σε Δημόσια Νοσηλευτήρια. Το Πανεπιστήμιο δεν παρέχει στους φοιτητές ιατροφαρμακευτική ασφάλιση/κάλυψη.

Δείτε εδώ πληροφορίες για θέματα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε Δημόσια Νοσηλευτήρια (Ταυτότητα Νοσηλείας)

Ωράριο λειτουργίας: καθημερινά, 8:00-20:00

Τηλ. Επικοινωνίας: 25 002374 και 25 002222