Κενές Θέσεις

Τι είναι οι κενές θέσεις;

Είναι θέσεις που προκύπτουν από άτομα που εξασφάλισαν θέση μέσω της πρώτης κατανομής των Παγκύπριων Εξετάσεων αλλά επέλεξαν να μην τις αποδεχτούν. Είναι σύνηθες, μετά την πρώτη κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων, να κενώνονται θέσεις.

Μπορείς να διεκδικήσεις τις θέσεις αυτές εφόσον:

  • Έχεις παρακαθίσει σε Παγκύπριες Εξετάσεις την τρέχουσα χρονιά (π.χ. 2023 για φέτος) και να έχεις εξεταστεί σε μαθήματα που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για τα προγράμματα σπουδών του ΤΕΠΑΚ στα οποία επιθυμείς να εισαχθείς (δες πλαίσια πρόσβασης για 2023)
  • Έχεις γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 50% της μέγιστης βαθμολογίας και όχι χαμηλότερη από το 90% της βαθμολογίας που πήρε ο/η τελευταίος/α υποψήφιος/α που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΠΑΚ στο οποίο επιθυμείς να εισαχθείς (δες όρια 2023).
  • Μπορείς να φοιτήσεις άμεσα* (π.χ. αν είσαι άρρεν να έχεις ολοκληρώσει τυχόν στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχεις πλήρη απαλλαγή στράτευσης ή να έχεις εξασφαλίσει επίσημα αναστολή στράτευσης πριν την έναρξη των μαθημάτων)

*Οι άρρενες που κατατάχθηκαν τώρα και υπηρετούν στρατιωτική θητεία και είτε δεν εξασφάλισαν θέση είτε επιθυμούν βελτίωση θέσης, θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν θέση αν η βαθμολογία που εξασφάλισαν (2023) είναι υψηλότερη από τη βαθμολογία του τελευταία εισακτέου στη διαδικασία των κενών θέσεων (του 2023). Σχετική ενημέρωση για τη διαδικασία κατοχύρωσης της θέσης θα υπάρξει το Μάρτιο του 2024.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Για το 2023, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, από την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 (11:59 μ.μ.).

►Προχωρήστε με τη διαδικασία υποβολής αίτησης από αυτό το σύνδεσμο.

Πώς κατανέμονται οι κενές θέσεις;

Κριτήριο κατανομής είναι ο βαθμός πρόσβασης κάθε υποψήφιου, αναλόγως διαθέσιμων θέσεων και συναγωνισμού. 

Δες την κατανομή κενών θέσεων ανά χρονιά εδώ.

Κενές Θέσεις

Τι είναι οι κενές θέσεις;

Είναι θέσεις που προκύπτουν από άτομα που εξασφάλισαν θέση μέσω της πρώτης κατανομής των Παγκύπριων Εξετάσεων αλλά επέλεξαν να μην τις αποδεχτούν. Είναι σύνηθες, μετά την πρώτη κατανομή των Παγκύπριων Εξετάσεων, να κενώνονται θέσεις.

Μπορείς να διεκδικήσεις τις θέσεις αυτές εφόσον:

  • Έχεις παρακαθίσει σε Παγκύπριες Εξετάσεις την τρέχουσα χρονιά (π.χ. 2023 για φέτος) και να έχεις εξεταστεί σε μαθήματα που ικανοποιούν τις προϋποθέσεις πρόσβασης για τα προγράμματα σπουδών του ΤΕΠΑΚ στα οποία επιθυμείς να εισαχθείς (δες πλαίσια πρόσβασης για 2023)
  • Έχεις γενικό βαθμό πρόσβασης τουλάχιστον 50% της μέγιστης βαθμολογίας και όχι χαμηλότερη από το 90% της βαθμολογίας που πήρε ο/η τελευταίος/α υποψήφιος/α που εξασφάλισε θέση στο πρόγραμμα σπουδών του ΤΕΠΑΚ στο οποίο επιθυμείς να εισαχθείς (δες όρια 2023).
  • Μπορείς να φοιτήσεις άμεσα* (π.χ. αν είσαι άρρεν να έχεις ολοκληρώσει τυχόν στρατιωτικές υποχρεώσεις ή να έχεις πλήρη απαλλαγή στράτευσης ή να έχεις εξασφαλίσει επίσημα αναστολή στράτευσης πριν την έναρξη των μαθημάτων)

*Οι άρρενες που κατατάχθηκαν τώρα και υπηρετούν στρατιωτική θητεία και είτε δεν εξασφάλισαν θέση είτε επιθυμούν βελτίωση θέσης, θα έχουν τη δυνατότητα να πάρουν θέση αν η βαθμολογία που εξασφάλισαν (2023) είναι υψηλότερη από τη βαθμολογία του τελευταία εισακτέου στη διαδικασία των κενών θέσεων (του 2023). Σχετική ενημέρωση για τη διαδικασία κατοχύρωσης της θέσης θα υπάρξει το Μάρτιο του 2024.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

Για το 2023, η υποβολή αιτήσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου, από την Τρίτη 25 Ιουλίου 2023 μέχρι και την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023 (11:59 μ.μ.).

►Προχωρήστε με τη διαδικασία υποβολής αίτησης από αυτό το σύνδεσμο.

Πώς κατανέμονται οι κενές θέσεις;

Κριτήριο κατανομής είναι ο βαθμός πρόσβασης κάθε υποψήφιου, αναλόγως διαθέσιμων θέσεων και συναγωνισμού. 

Δες την κατανομή κενών θέσεων ανά χρονιά εδώ.