Μαγειρικές Τέχνες

Δομή και περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα Μαγειρικές Τέχνες  / Culinary Arts είναι πλήρους φοίτησης για 3 έτη, και στοχεύει στην προετοιμασία για άμεση εργοδότηση και ανέλιξη.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική και Ελληνική γλώσσα, και εμπίπτει στο επίπεδο 5 Ευρωπαϊκού/Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.

Το πρόγραμμα των Μαγειρικών Τεχνών καθιστά τον/την απόφοιτο ικανό να αντιμετωπίζει με επιτυχία τις επαγγελματικές προκλήσεις στην Ξενοδοχειακή και Επισιτιστική Βιομηχανία, με συστηματική προσέγγιση στην ποιότητα και ποσότητα της παρασκευής φαγητού και εξυπηρέτησης πελατών, όπως εφαρμόζεται σήμερα στο ψηλότερο επίπεδο, σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, μονάδες παροχής υπηρεσιών τροφίμων και ποτών και άλλες επισιτιστικές μονάδες.

Σ΄ αυτό το πρόγραμμα, πρακτικές δεξιότητες βασικού και υψηλού επιπέδου μαγειρικής, ζαχαροπλαστικής και αρτοποιίας βρίσκονται σε αρμονία με την αντίστοιχη θεωρητική γνώση. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύγχρονες τάσεις στη Μαγειρική Τέχνη. Η συνολική του δομή παραμένει πιστή στις αρχές που διέπουν την ποιοτική μαγειρική, ζαχαροπλαστική και αρτοποιία.

Η ανάγκη για εμπλουτισμό της θεωρίας μαζί με την πρακτική καθόλη τη διάρκεια των σπουδών λαμβάνεται σοβαρά υπόψη, γι΄αυτό στο πρόγραμμα αυτό συνδυάζεται η θεωρία με την πρακτική. Μέσα από τα προσφερόμενα μαθήματα οι φοιτητ(ρι)ες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καλλιέργεια ταλέντου και εκπαιδεύονται στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα της παρασκευής και παράθεσης τροφίμων.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματός τους, οι φοιτητές/τριες αποκτούν ολοκληρωμένες γνώσεις στις Μαγειρικές Τέχνες οι οποίες τους καθιστούν ικανούς να ανταποκριθούν στις ανάγκες τις βιομηχανίας ως ικανοί επαγγελματίες.

Προοπτικές απασχόλησης:

  • Ξενοδοχεία
  • Εστιατόρια
  • Επισιτιστικές Επιχειρήσεις
  • Κρουαζιερόπλοια
  • Αερογραμμές
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
  • Ιδρύματα (π.χ. Νοσοκομεία, Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης) 

Για την απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος στις Μαγειρικές Τέχνες  απαιτείται η συμπλήρωση 180 ECTS / Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ) που συνοψίζονται σε τρία έτη. Για την απόκτηση Διπλώματος στις Μαγειρικές Τέχνες απαιτείται η συμπλήρωση 120 ECTS / Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ) που συνοψίζονται σε δύο έτη.

Μαθήματα Εξαμήνου

1ο Έτος 1ο Εξάμηνο  
CAPM 111G Βασικές Αρχές Μαγειρικής
CAPM 112G Παραγωγή Κρεατικών και Θαλασσινών Παρασκευών και Κρύα Κουζίνα
CAPM 113G Αναγνώριση, Αγορά και Αποθήκευση Προϊόντων
CAPM 114G Εισαγωγή στη Γαστρονομία
CACM 101G Εισαγωγή στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία
CACM 161G Ασφάλεια Τροφίμων
CAEN 111G Επαγγελματικά Αγγλικά I
CACM 102G Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία
CACM 103G Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
   
1ο Έτος 2ο Εξάμηνο  
CAPM 115G Κύριες Μέθοδοι Μαγειρέματος
CAPM 121G Βασικές Αρχές Ζαχαροπλαστικής και Αρτοποιίας
CAPM 131G Εισαγωγή στην Υπηρεσία Τροφίμων και Ποτών
CACM 162G Διατροφή
CACM 163G Επαγγελματισμός και Φιλοξενία
CAEN 121G Επαγγελματικά Αγγλικά IΙ
CAFR 121G Επαγγελματικά Γαλλικά Ι
CAGR 121G Επαγγελματικά Γερμανικά I
CARU 121G Επαγγελματικά Ρωσικά I
CAIP 160 Πρακτική Κατάρτιση Ι
   
2ο Έτος 1ο Εξάμηνο  
CAPM 211G Προετοιμασία Μπουφέ και Σύγχρονες Τεχνικές Προετοιμασίας Πιάτων
CAPM 212G Κρύα Κουζίνα
CAPM 221G Ζαχαροπλαστική και Αρτοποιία
CAPM 231G Συστήματα Έλεγχου Τροφίμων και Ποτών
CAPM 232G Σχεδιασμός Μενού
CACM 201G Στατιστική Ανάλυση και Μέθοδοι Έρευνας
CAMM 271G Λογιστική και Διαχείριση Προϋπολογισμού
CAEN 211G Επαγγελματικά Αγγλικά III
CAFR 211G Επαγγελματικά Γαλλικά ΙΙ
CAGR 211G Επαγγελματικά Γερμανικά II
CARU 211G Επαγγελματικά Ρωσικά II
   
2ο Έτος 2ο Εξάμηνο  
CAPM 213G Κυπριακή Κουζίνα και Επιδράσεις
CAPM 222G Επιδόρπια της Σύγχρονης Εποχής
CAPM 233G Υπηρεσία Τροφίμων και Ποτών
CAPM 234G Κρασιά και Οινοπνευματώδη Ποτά
CACM 231G Διατροφική Ψυχολογία και Κουλτούρα
CAMM 251G Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
CAEN 221G Επαγγελματικά Αγγλικά IV
CAFR 221G Επαγγελματικά Γαλλικά ΙII
CAGR 221G Επαγγελματικά Γερμανικά ΙII
CARU 221G Επαγγελματικά Ρωσικά ΙII
CAIP 260 Πρακτική Κατάρτιση ΙI
   
3ο Έτος 1ο Εξάμηνο  
CAPM 311G Διεθνής Κουζίνα: Από Κλασσική μέχρι Φιούζιον
CAPM 321G Επιδόρπια Πιάτου
CAPM 322G Ερευνητική Εργασία στη Ζαχαροπλαστική και Αρτοποιία
CAPM 361G Σχεδιασμός και Συντήρηση Εγκαταστάσεων
CAMM 311G Διοίκηση Κουζίνας
CAEN 311G Επαγγελματικά Αγγλικά V
CAFR 311G Επαγγελματικά Γερμανικά IV
CAGR 311G Επαγγελματικά Ρωσικά IV
CARU 311G Επαγγελματικά Ρωσικά IV
   
3ο Έτος 2ο Εξάμηνο  
CAPM 312G Νέες Τάσεις στη Μαγειρική και στον Επισιτισμό Εκδηλώσεων
CAMM 341G Διεύθυνση Μάρκετινγκ
CAMM 301G Διαχείριση Περιβάλλοντος και Αειφορίας
CAMM 362G Νομοθεσία Ξενοδοχειακών και Επισιτιστικών Επιχειρήσεων
CAMM 371G Επιχειρηματικότητα και Χρηματοοικονομική Διοίκηση
CAMM 380G Διπλωματική Εργασία
CAEN 321G Επαγγελματικά Αγγλικά VΙ
CAFR 321G Επαγγελματικά Γαλλικά V
CAGR 321G Επαγγελματικά Γερμανικά V
CARU 321G Επαγγελματικά Ρωσικά V

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

Μαγειρικές Τέχνες (γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική)

  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (1)
  • Νέα Ελληνικά                 
  • ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)                        

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος