Θρησκευτικές ομάδες και άλλοι

Ποιοι δικαιούνται

Στην κατηγορία αυτή δικαιούνται να διεκδικήσουν εισδοχή στο Πανεπιστήμιο με βάση τα αποτελέσματα διεθνών εξετάσεων:

 • Κύπριοι που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες (Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι),
 • Επαναπατρισθέντες Κύπριοι,
 • Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού,
 • Κύπριοι με διπλή υπηκοότητα,
 • Ξένοι υπήκοοι,
 • Έλληνες της διασποράς και παιδιά λειτουργών εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Προσφέρονται υπεράριθμες θέσεις σε ποσοστό μέχρι 3% των θέσεων που κατανέμονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις σε κάθε πρόγραμμα πτυχίου.

Υποψήφιοι που ανήκουν στις ομάδες αυτές μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέση με βάση τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν σε δεδομένη χρονιά να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και στις δύο διαδικασίες.

Στην περίπτωση των Ελλήνων της διασποράς, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Παιδείας αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας τους. Να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ξένης υπηκοότητας στο οποίο να φαίνεται η ελληνική καταγωγή.

Στην περίπτωση των επαναπατρισθέντων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαναπατρισθεί πρόσφατα, μετά από μακρά διαμονή στο εξωτερικό, και να έχουν αποφοιτήσει από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Στην περίπτωση υποψηφίων που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να έχουν υποβάλει πιστοποιητικό ότι ανήκουν σε μια από τις θρησκευτικές ομάδες.

Οι υποψήφιοι δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω μιας μόνο κατηγορίας.

Κριτήρια κατανομής θέσεων

Κριτήριο κατανομής θέσεων είναι οι βαθμολογίες Διεθνών Εξετάσεων. Δείτε τα Μαθήματα και τις Βαθμολογίες Πρόσβασης σε προγράμματα Πτυχίου με κριτήριο Διεθνείς Εξετάσεις (GCE’s ή International & European Baccalaureate)

Θρησκευτικές ομάδες και άλλοι

Ποιοι δικαιούνται

Στην κατηγορία αυτή δικαιούνται να διεκδικήσουν εισδοχή στο Πανεπιστήμιο με βάση τα αποτελέσματα διεθνών εξετάσεων:

 • Κύπριοι που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες (Αρμένιοι, Μαρωνίτες, Λατίνοι),
 • Επαναπατρισθέντες Κύπριοι,
 • Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι του εξωτερικού,
 • Κύπριοι με διπλή υπηκοότητα,
 • Ξένοι υπήκοοι,
 • Έλληνες της διασποράς και παιδιά λειτουργών εξωτερικής Υπηρεσίας Κύπρου.

Προσφέρονται υπεράριθμες θέσεις σε ποσοστό μέχρι 3% των θέσεων που κατανέμονται στις Παγκύπριες Εξετάσεις σε κάθε πρόγραμμα πτυχίου.

Υποψήφιοι που ανήκουν στις ομάδες αυτές μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέση με βάση τις Παγκύπριες Εξετάσεις. Οι υποψήφιοι δεν μπορούν σε δεδομένη χρονιά να συμμετάσχουν ταυτόχρονα και στις δύο διαδικασίες.

Στην περίπτωση των Ελλήνων της διασποράς, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Παιδείας αναγνωρισμένης από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας τους. Να έχουν πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και να παρουσιάσουν πιστοποιητικό ξένης υπηκοότητας στο οποίο να φαίνεται η ελληνική καταγωγή.

Στην περίπτωση των επαναπατρισθέντων, οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν επαναπατρισθεί πρόσφατα, μετά από μακρά διαμονή στο εξωτερικό, και να έχουν αποφοιτήσει από σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού.

Στην περίπτωση υποψηφίων που ανήκουν στις θρησκευτικές ομάδες θα πρέπει να είναι απόφοιτοι Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης και να έχουν υποβάλει πιστοποιητικό ότι ανήκουν σε μια από τις θρησκευτικές ομάδες.

Οι υποψήφιοι δικαιούνται να διεκδικήσουν θέση στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου μέσω μιας μόνο κατηγορίας.

Κριτήρια κατανομής θέσεων

Κριτήριο κατανομής θέσεων είναι οι βαθμολογίες Διεθνών Εξετάσεων. Δείτε τα Μαθήματα και τις Βαθμολογίες Πρόσβασης σε προγράμματα Πτυχίου με κριτήριο Διεθνείς Εξετάσεις (GCE’s ή International & European Baccalaureate)