Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-3 Έτη

Προγράμματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης-3 Έτη

Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση

Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση

Μαγειρικές Τέχνες-γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική

Μαγειρικές Τέχνες-γλώσσα διδασκαλίας Ελληνική

Culinary Arts (Μαγειρικές Τέχνες)-γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική

Culinary Arts (Μαγειρικές Τέχνες)-γλώσσα διδασκαλίας Αγγλική