Ξενοδοχειακή και Τουριστική Διεύθυνση

Δομή και περιεχόμενο

Το Πρόγραμμα Hospitality and Tourism Management είναι πλήρους φοίτησης για 3 έτη, και στοχεύει στην προετοιμασία για άμεση εργοδότηση και ανέλιξη σε εποπτικό/μεσοδιευθυντικό επίπεδο.

Το πρόγραμμα προσφέρεται στην Αγγλική, και εμπίπτει στο επίπεδο 5 Ευρωπαϊκού/Εθνικού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων.

Απευθύνεται ιδιαίτερα σε άτομα τα οποία έχουν ενδιαφέρον για το πώς λειτουργούν οι σύγχρονες μονάδες φιλοξενίας και τουριστικοί επιχειρηματικοί οργανισμοί, και πώς λαμβάνονται αποφάσεις στη τουριστική διεύθυνση. Προοπτικές και δυνατότητες/τομείς απασχόλησης σε Ξενοδοχεία και εστιατόρια, Τουριστικά θέρετρα, Κρουαζιερόπλοια και αερογραμμές, Τουριστικά γραφεία και οργανισμοί, Θεματικά πάρκα, Οργανισμοί διοργάνωσης εκδηλώσεων, συνεδρίων, κτλ.

Περιεχόμενο προγράμματος: Ο πρώτος χρόνος είναι γενικής προετοιμασίας και η εξειδίκευση ξεκινά από το δεύτερο χρόνο, με 3 θεματικές ειδικότητες α) Διαμονής, β) Τροφίμων και ποτών και γ) Τουριστικών. Στο τρίτο έτος σπουδών τα μαθήματα επικεντρώνονται σε εποπτικό/μεσοδιευθυντικό επίπεδο., με ευρεία πρακτική εφαρμογή, καλλιέργεια σύγχρονου τουριστικού επαγγελματία. Κατά τη διάρκεια των σπουδών γίνεται από τους φοιτητ(ρι)ες πρακτική άσκηση στην τουριστική εγχώρια βιομηχανία.

Για την απόκτηση Ανώτερου Διπλώματος στο Hospitality and Tourism Management  απαιτείται η συμπλήρωση 180 ECTS / Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ) που συνοψίζονται σε τρία έτη. Για την απόκτηση Διπλώματος στο Hospitality and Tourism Management  απαιτείται η συμπλήρωση 120 ECTS / Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ) που συνοψίζονται σε δύο έτη.

Μαθήματα Εξαμήνου

Course Code

SUBJECT

 
     
Year 1 Semester 1    
HTPM 111 Food and Beverage Service  
HTPM 131 Tourism Principles and Practices  
HTPM 112 Food and Beverage Operations  
HTPM 113 Gastronomy and Nutrition  
HTCM 101 Introduction to the Hospitality and Tourism Industry  
HTCM 161 Professionalism and Hospitality  
HTEN 111 Professional English I  
HTCM 102 Occupational Health and Safety at Work  
HTCM 103 Computer Studies  
Year 1 Semester 2    
HTPM 114 Food Production and Hygiene  
HTPM 121 Front Office Operations  
HTPM 122 Housekeeping Operations  
HTPM 115 Wines and Spirits  
HTPM 141 Hospitality and Tourism Marketing  
HTCM 171 Accounting Fundamentals  
HTCM 131 Destination Cyprus  
HTEN 121 Professional English II  
HTFR 121 Professional French I  
HTGR 121 Professional German I  
HTRU 121 Professional Russian I  
HTIP 160 Industrial Placement I  
Year 2 Semester I    
HTPM 221 Housekeeping Operations II Rooms Division
HTPM 222 Computer Reservation Systems
HTPM 211 Food and Beverage Service II Food & Beverage
HTPM 212 Menu Planning
HTPM 231 Ticketing and Computerised Reservation Systems Travel and Tourism
HTPM 232 Tour Organisation and Ground Hosting
HTPM 233 Theme Parks and Attractions
HTPM 261 Facilities Planning, Design & Maintenance
HTPM 262 Entertainment and Animation
HTPM 263 MICE Planning and Organisation
HTCM 231 Geography of Travel and Tourism
HTMM 252 Managing Teams and Leading People
HTEN 211 Professional English III
HTFR 211 Professional French II
HTGR 211 Professional German II
HTRU 211 Professional Russian II
Year 2 Semester II    
HTPM 223 Front Office Operations II Rooms Division
HTPM 213 Food and Beverage Controls & Systems Food & Beverage
HTPM 214 Advanced Wines and Spirits
HTPM 234 Travel and Tourism Operations Travel and Tourism
HTPM 264 Quality Service and Experiential Management
HTPM 241 Public Relations and Relationship Marketing
HTCM 251 Communication and Human Relations
HTMM 271 Accounting and Budget Management
HTEN 221 Professional English IV
HTFR 221 Professional French III French
HTGR 221 Professional French III German
HTRU 221 Professional French III Russian
HTIP 260 Industrial Placement II
Year 3 Semester I    
HTPM 321 Front Office Management Rooms Division
HTPM 322 Revenue and Yield Management
HTPM 311 Food and Beverage Management Food & Beverage
HTPM 312 Crossing Cultures in Food and Beverage
HTPM 331 Travel and Tourism Management Travel and Tourism
HTPM 332 Cruise and Airline Service Management
HTPM 341 Hospitality and Tourism e-Marketing
HTCM 271 Statistical Analysis and Research Methods
HTMM 361 Hospitality and Tourism Law
HTMM 301 Environmental and Sustainability Management
HTMM 371 Managerial Economics
HTMM 302 Negotiation Skills (elective) Elective
HTFR 311 Professional Language French IV
HTGR 311 Professional Language German IV
HTRU 311 Professional Language Russian IV
HTFR 312 Professional Language French I Elective
HTGR 312 Professional Language German I
HTRU 312 Professional Language Russian I
Year 3 Semester II    
HTPM 323 Housekeeping Management Rooms Division
HTPM 313 Food and Beverage Service Trends and Challenges Food & Beverage
HTPM 333 Tourism Planning and Sustainable Development Travel and Tourism
HTPM 361 Events Management
HTMM 362 Contemporary Issues in Hospitality and Tourism Management
HTMM 351 Human Resource Management
HTMM 372 Entrepreneurship and Financial Management
HTMM 380 Final Year Project
HTMM 373 Crisis Management Elective
HTFR 321 Professional French V
HTGR 321 Professional German V
HTRU 321 Professional Russian V
HTFR 322 Professional French II Elective
HTGR 322 Professional German II
HTRU 322 Professional Russian II

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

  • ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)
  • Νέα Ελληνικά
  • Αγγλικά
  • ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος