Πτυχίο Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής

Δομή και περιεχόμενο

H μηχανική ηλεκτρονικών υπολογιστών και η πληροφορική είναι από τις πιο σύγχρονες και αναπτυσσόμενες επιστήμες. Ενσωματώνουν την ηλεκτρονική μηχανική με τις επιστήμες των υπολογιστών πληροφορικής, δημιουργεί αξιόπιστα δίκτυα μεταφοράς δεδομένων και ασφαλείς βάσεις δεδομένων και μετουσιώνει στην πράξη τις ιδέες για πιο γρήγορους, πιο ικανούς και πιο μικρούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Οι μηχανικοί ηλεκτρονικών υπολογιστών και πληροφορικής σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και ελέγχουν συστήματα υπολογιστών που περιλαμβάνουν επεξεργαστές, κυκλώματα, συσκευές μνήμης, δίκτυα κοκ. Επιπρόσθετα, αναπτύσσουν λογισμικά και λειτουργικά συστήματα, υπολογιστικές εφαρμογές και εφαρμογές πολυμέσων, λειτουργίες ασφάλειας δεδομένων και δικτύων, κοκ.  

Το πρόγραμμα πτυχίου Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την άριστη κατάρτιση στον σχεδιασμό, ανάλυση και αξιολόγηση συστημάτων υπολογιστών. Εστιάζει στα ανώτερα μαθηματικά, τη φυσική, τον προγραμματισμό, τις βάσεις δεδομένων, τα σήματα, την βιοπληροφορική, τα δίκτυα και επικοινωνίες, την τεχνητή νοημοσύνη και την αρχιτεκτονική Η/Υ. Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές εκπονούν ατομική πτυχιακή διατριβή υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Μαθήματα Εξαμήνων

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

EEI 101  Προχωρημένα Μαθηματικά I

5

EEI 103  Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ

5

EEI 102  Φυσική Ι

6

EEI 104  Γραμμική Άλγεβρα

5

CEI 121  Ηλεκτρικά και Ηλεκτρονικά Κυκλώματα

6

CEI 122  Ψηφιακή Λογική

5

EEI 132   Εισαγωγή στον Υπολογισμό και τον Προγραμματισμό (C)

6

EEI 133  Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία και Προγραμματισμός  (C++)

6

CEI 120  Θεμελιώσεις της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής

6

LCE 116  Αγγλικά για Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής ΙΙ

4

LCE 115  Αγγλικά για Μηχανικούς Η/Υ και Πληροφορικής Ι

4

 Ελεύθερη Επιλογή

5

Σύνολο

33

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

EEI 203  Εισαγωγή στη Βιολογία

5

CEI 226  Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα

5

CEI 221  Διακριτά Μαθηματικά

5

CEI 227  Προχωρημένη Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία και Προγραμματισμός (UML, Java)

6

CEI 222   Αρχές Γλωσσών Προγραμματισμού και Μεταγλωττιστές

6

CEI 228  Προγραμματισμός Συστημάτων

5

CEI 223  Ανάλυση και Σχεδιασμός Πληροφοριακών Συστημάτων

5

EEI 231  Σήματα και Συστήματα

6

CEI 224  Δομές Δεδομένων και Αλγόριθμοι

5

CEI 229  Βιοπληροφορική 

6

CEI 225  Λειτουργικά Συστήματα

5

EEI 233  Οργάνωση Υπολογιστών

6

Σύνολο

31

Σύνολο

34

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEI 321  Δίκτυα και Επικοινωνίες Υπολογιστών

5

CEI 326  Μηχανική Ιστού

6

CEI 322  Εργαστήριο Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών

4

CEI 327  Παράλληλη Επεξεργασία και Κατανεμημένα Συστήματα

6

CEI 323   Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

6

CEI 328  Εργασία Τεχνολογίας Λογισμικού και Επαγγελματική Πρακτική

7

CEI 324  Τεχνολογία Λογισμικού

5

CEI 329   Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση

6

CEI 325  Βάσεις Δεδομένων

5

Τμηματική Επιλογή Ι

5

EEI 331  Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CEI 421  Διπλωματική Εργασία Ι

5

CEI 422   Διπλωματική Εργασία ΙΙ

10

CEI 423 Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστών

5

CEI 423 Εισαγωγή στην Κρυπτογραφία και Ασφάλεια Υπολογιστών  

5

Τμηματική Επιλογή ΙΙ

5

Τμηματική Επιλογή VI

5

Τμηματική Επιλογή ΙV

5

Επιλογή στον Τομέα Μηχανικής

5

Επιλογή στον Τομέα Μηχανικής

5

Ελεύθερη Επιλογή

5

Ελεύθερη Επιλογή

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΤΥΧΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

33

177

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

6

30

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

2

10

ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗ

3

15

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι & ΙΙ

2

15

ΣΥΝΟΛΟ

46

247

Τμηματική Επιλογή Ι

CEI 361  Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς

ΕΕΝ 318  Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

EEN 214  Ηλεκτρονική Ι

CEI 362  Ερευνητικές Μεθόδοι

Τμηματική Επιλογή ΙΙ

CEI 461  Προχωρημένα και Κατανεμημένα Λειτουργικά Συστήματα

CEI 470  Τεχνικές Σχεδίασης Ολοκληρωμένων Κυκλωμάτων

EEN 215  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ

Τμηματική Επιλογή IV

CEI 464  Γραφικά Υπολογιστών

CEI 471  Επιστήμη Δεδομένων

EEN 314  Σχεδίαση Συστημάτων VLSI

Τμηματική Επιλογή V

CEI 472  Πληροφοριακά Συστήματα Οργάνωσης Παραγωγής

EEN 317  Τηλεπικοινωνιακά Συστήματα

Τμηματική Επιλογή VI

CEI 466  Προχ. Αρχιτεκτονική και Παράλληλοι Υπολογιστές

CEI 467  Προχωρημένα Θέματα Συστημάτων Επεξεργασίας Δεδομένων

CEI 468  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής

EEN 444 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

Άλλες Τμηματικές Επιλογές

EEN 441 Εισαγωγή στη Φωτονική και στις Οπτικές Ίνες

EEN 442 Συστήματα Ισχύος ΙΙ

EEN 443 Ηλεκτρονικά Ισχύος

EEN 445 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

EEN 446 Ασύρματες Επικοινωνίες

EEN 447 Προχωρημένη Ηλεκτρονική

EEN 448 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος

EEN 449 Ιατρική Απεικόνιση

Επιλογές Μηχανικής

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα που προσφέρονται από τη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας με την έγκριση του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Ελεύθερες Επιλογές

Οι φοιτητές μπορούν να εγγραφούν σε μαθήματα από τα πεδία των κοινωνικών επιστημών, ανθρωπιστικών σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικά, κτλ., με την έγκριση του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής.

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

 ΠΛΑΙΣΙΟ 19

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

  1. Νέα Ελληνικά,
  2. Μαθηματικά 
  3. Φυσική 

 

  • Χημεία,
  • Βιολογία,
  • Πληροφορική,
  • Ελεύθερο - Προοπτικό Σχέδιο,
  • Αρχιτεκτονικό-Τεχνικό Σχέδιο ή Αρχιτεκτονικό Σχέδιο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
  • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) 

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος