Πτυχίο Καλών Τεχνών

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα πτυχίου στις Καλές Τέχνες προσφέρει σπουδές στη δισδιάστατη δημιουργία (σχέδιο, ζωγραφική, χαρακτική κλπ.) και στην τρισδιάστατη (γλυπτική, κατασκευές, εγκαταστάσεις κλπ.), καθώς και στις τεχνολογικές εφαρμογές στην τέχνη, από τη φωτογραφία έως το βίντεο, το animation και τις ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου.

Οι σπουδές αυτές εμπλουτίζονται από την ουσιαστική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης. Επιδιώκεται, έτσι, η ανάπτυξη των μεθοδολογικών εργαλείων και του θεωρητικού υπόβαθρου για τον εμπλουτισμό της πρακτικής και δημιουργίας της τέχνης με το αναγκαίο, στη σύγχρονη διεθνή καλλιτεχνική παραγωγή, πλαίσιο ιστορικής και θεωρητικής γνώσης και κριτικής σκέψης.

Στη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων (τέσσερα εξάμηνα) του προγράμματος, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών, ενώ στο τρίτο και στο τέταρτο έτος δίνεται η δυνατότητα για ένα βαθμό εξειδίκευσης μεταξύ της δισδιάστατης και της τρισδιάστατης δημιουργίας. Τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι όλα υποχρεωτικά, ενώ στο τρίτο και τέταρτο έτος (στο 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο) υπάρχει μερική δυνατότητα επιλογής μαθημάτων. Στο τελευταίο, 8ο εξάμηνο, η έμφαση δίνεται στη δημιουργία των έργων που αποτελούν την Πτυχιακή Εργασία των φοιτητών και των φοιτητριών, παράλληλα με τη φοίτηση σε ένα μάθημα που αφορά – και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας – στην Επιμέλεια Εκθέσεων.

Για την απόκτηση του πτυχίου στις Καλές Τέχνες απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων [ECTS].

Οι απόφοιτοι/ες του Τμήματος Καλών Τεχνών αποκτούν τα κατάλληλα καλλιτεχνικά και ιστορικο-θεωρητικά εφόδια για μια πετυχημένη καλλιτεχνική πορεία ή/και σταδιοδρομία στους τομείς της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παιδείας, στη διδακτική της τέχνης.

Διαδικασία εισδοχής

1. Υποψήφιοι/ες από Κύπρο

Με ευθύνη της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, οι Εξετάσεις για εισαγωγή στo Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου θα πραγματοποιηθούν κατά την περίοδο 5-9 Ιουλίου 2023, στο κτίριο «Τάσσος Παπαδόπουλος» στη Λεμεσό (Θέμιδος και Ιφιγενείας γωνία).

Οι Εξετάσεις διαρκούν πέντε (5) μέρες από τις 9:00 π.μ. – 3:00 μ.μ. Την πρώτη μέρα διεξαγωγής των Εξετάσεων οι υποψήφιοι/ες καλούνται όπως προσέλθουν στις 8:00 π.μ. για οδηγίες και έλεγχο των προσωπικών τους στοιχείων.

Οι υποψήφιοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις μόνο ταχυδρομικώς στη διεύθυνση της Υπηρεσίας Εξετάσεων: Ταχυδρομική Θυρίδα 28777, 2082, Στρόβολος, αφού πληρώσουν τα αντίστοιχα τέλη μέσω της Υπηρεσίας JCC Smart: https://www.jccsmart.com/e-bill/35000587, από τις 22 μέχρι τις 31 Μαΐου 2023. Οι υποψήφιοι/ες υποχρεούνται, μετά την πληρωμή των τελών, να εκτυπώσουν το αντίγραφο της απόδειξης πληρωμής και να το επισυνάψουν μαζί με την αίτηση συμμετοχής τους.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν τα ειδικά έντυπα συμμετοχής στις Εξετάσεις από τα Γραφεία της Υπηρεσίας Εξετάσεων ή ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Εξετάσεων: www.moec.gov.cy/ypexams ή από εδώ:

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους:


α) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Αποδεικτικό Απόλυσης (αφορά απόφοιτους και απόφοιτες προηγούμενων χρόνων)

β) Πιστοποιημένο αντίγραφο του Απολυτηρίου ή Αποδεικτικού Απόλυσης το οποίο θα πρέπει να παραδοθεί την πρώτη μέρα έναρξης των εξετάσεων (5 Ιουλίου) και όχι αργότερα από την τελευταία μέρα λήξης των εξετάσεων (9 Ιουλίου) (αφορά τελειόφοιτους μαθητές και μαθήτριες σχολείων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης)

γ) Απόδειξη πληρωμής των εξεταστικών τελών ύψους €50

δ) Δύο πρόσφατες φωτογραφίες πιστοποιημένες από Κοινοτάρχη της περιοχής διαμονής τους

ε) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες σχετικά με τις πιο πάνω Εξετάσεις υπάρχουν στην Ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων.

Οι υποψήφιοι (γυναίκες και άντρες) πληροφορούνται ότι τα Δελτία Υποψηφίων, καθώς και σχετικές οδηγίες θα τους αποσταλούν ταχυδρομικώς περί τα μέσα Ιουνίου 2023. Σε περίπτωση μη παραλαβής των ανωτέρω, οι υποψήφιοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με την Υπηρεσία Εξετάσεων στο τηλέφωνο 22582933/34.

2. Υποψήφιοι/ες από Ελλάδα

Στο πλαίσιο των Κανονισμών περί Υπεράριθμων θέσεων σε Ειδικές Κατηγορίες στα Δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου (2009), το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει θέσεις στο πρόγραμμα πτυχίου στις Καλές Τέχνες σε υποψήφιους/ες φοιτητές/τριες που είναι απόφοιτοι/ες ή τελειόφοιτοι/ες Λυκείου ή άλλου ισότιμου σχολείου της Ελλάδας.

Η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2023-24 θα γίνει εξ αποστάσεως και θα περιλαμβάνει υποβολή καλλιτεχνικού πορφόλιο (digital) και συνέντευξη (εξ αποστάσεως).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του Πανεπιστημίου (πατήστε εδώ). Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 1-23 Ιουνίου 2023.

Οι υποψήφιοι/ες θα κληθούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την αίτησή τους:

α) Αντίγραφο του Απολυτηρίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης ή Αποδεικτικό Απόλυσης (αφορά απόφοιτους προηγούμενων χρόνων).

β) Μια πρόσφατη φωτογραφία μεγέθους διαβατηρίου

γ) Αντίγραφο και των δύο όψεων του Δελτίου Πολιτικής Ταυτότητας και αντίγραφο Διαβατηρίου

Καλλιτεχνικό Πορτφόλιο και Συνέντευξη

Επιπρόσθετα με την υποβολή αίτησης, οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει μέχρι τις 26 Ιουνίου 2023 να υποβάλουν καλλιτεχνικό πορτφόλιο σε ηλεκτρονική μορφή και να συμμετάσχουν σε συνέντευξη στις 3 Ιουλίου 2023, μεταξύ των ωρών 09:00-18:00, κατόπιν πρόσκλησης.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής πορτφόλιο και τη συνέντευξη ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ.

Η διαδικασία για υποψηφίους/ες από Ελλάδα είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία κατανομής θέσεων για αποφοίτους/ες σχολείων της Κύπρου. Είναι επίσης ανεξάρτητη από τις εξετάσεις για εισαγωγή στις Σχολές Καλών Τεχνών της Ελλάδας.

Περισσότερες Πληροφορίες

Για πληροφορίες ή βοήθεια οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης στο kep@cut.ac.cy, τηλ. +35725002710/11 (Παρακαλούμε όπως επιλέγετε πρώτα την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος για καλύτερη και γρηγορότερη εξυπηρέτησή σας).

Μαθήματα Εξαμήνων

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

ECTS

Υποχρεωτικά μαθήματα

202

Μαθήματα επιλογής

(α) Ειδικότητας

(β) Γενικής εκπαίδευσης / Ελεύθερης επιλογής

23

Πτυχιακή / Μεταπτυχιακή εργασία

10

Πρακτική άσκηση

5

Σύνολο ECTS

240

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/Α

Τύπος Μαθήματος

Τίτλος Μαθήματος

Κωδικός Μθήματος

Περιόδοι ανά εβδομάδα

Διάρκεια περιόδου

Αριθμός εβδομάδων/

Εξάμηνο

Σύνολο περιόδων/

Εξάμηνο

Αριθμός ECTS

1ο εξάμηνο

  1.  

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Εφαρμογές Σχεδίου: Παρατήρηση και Αναπαράσταση

FAR 100

1

4

13

52

5

  1.  

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Προσεγγίσεις Ζωγραφικής: Βασικές αρχές τεχνικών και μέσων στη δισδιάστατη δημιουργία

FAR 110

1

4

13

52

5

  1.  

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Εφαρμογές Γλυπτικής: Βασικές Αρχές Τρισδιάστατης Μορφής

FAR 120

1

4

13

52

5

  1.  

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Φωτογραφία και Ψηφιακά Μέσα Ι

FAR 130

1

3

13

39

5

  1.  

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Μεθοδολογία και Έρευνα στην Ιστορία της Τέχνης

FAR 140

1

3

13

39

5

  1.  

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Αγγλικά για Σπουδές Καλών Τεχνών 1

LCE 133

1

3

13

39

4

2ο εξάμηνο

1.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Εφαρμογές Μικτής Τεχνικής: Σχέδιο, Ζωγραφική, Κολλάζ

FAR 101

1

4

13

52

6

2.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Βασικές Αρχές Χαρακτικής

FAR 102

1

4

13

52

5

3.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Εφαρμογές Γλυπτικής: Κατασκευές στον Χώρο

FAR 121

1

4

13

52

5

4.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Φωτογραφία και Ψηφιακά Μέσα II

FAR 131

1

3

13

39

5

5.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Βασικές Έννοιες στην Ιστορία των Εικαστικών Τεχνών και Πολιτισμών

FAR 141

1

3

13

39

5

6.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Αγγλικά για Σπουδές Καλών Τεχνών 2

LCE 134

1

3

13

39

4

3ο εξάμηνο

1.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Τεχνικές και Εφαρμογές στη Χαρακτική

FAR 200

1

4

13

52

5

2.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Ζωγραφική, Σχέδιο, Χαρακτική Μέθοδοι, προσεγγίσεις και τεχνικές βασισμένες στη διαδικασία

FAR 210

1

4

13

52

6

3.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Εφαρμογές Γλυπτικής: Μέθοδοι, προσεγγίσεις και τεχνικές βασισμένες στη διαδικασία

FAR 220

1

4

13

52

5

4.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Animation I: Θεωρία και Πρακτική

FAR 230

1

3

13

39

5

5.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Έννοιες και Θεματικές στη Σύγχρονη Τέχνη I: Μοντερνισμός

FAR 240

1

3

13

39

5

6.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Φιλοσοφία της Τέχνης Ι

FAR 250

1

3

13

39

5

4ο εξάμηνο

1.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Πλαίσιο _και _Περιεχόμενο στις Πρακτικές Δισδιάστατης Εικαστικής Δημιουργίας: Ζωγραφική, Σχέδιο, Χαρακτική

FAR 211

1

4

13

52

6

2.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Πλαίσιο και Περιεχόμενο στις Πρακτικές Τρισδιάστατης Εικαστικής Δημιουργίας: Υλικά και οι Εφαρμογές τους

FAR 221

1

4

13

52

5

3.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Animation II: Πειραματική Κινούμενη Εικόνα

FAR 231

1

3

13

39

5

4.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Έννοιες και Θεματικές στη Σύγχρονη Τέχνη II: Μετά τον μοντερνισμό

FAR 241

1

3

13

39

5

5.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Φιλοσοφία της Τέχνης ΙΙ

FAR 251

1

3

13

39

5

6.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

 

1

3

13

39

4-6

5ο εξάμηνο

1.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Βασικές Αρχές των Νέων Μέσων Ι: Οπτικοακουστικός Πολιτισμός

FAR 330

1

3

13

39

5

2.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Θεωρία και Κριτική της Τέχνης

FAR 350

1

3

13

39

5

3.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Εργαστηριακή Καλλιτεχνική Πρακτική και Δημιουργία Ι

FAR360

1

12

13

156

15

4

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β] ή

Πρακτική Άσκηση [Internship]*

 

 

FAR 390

1

3

13

39

5

6ο εξάμηνο

1.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Βασικές Αρχές των Νέων Μέσων ΙΙ: Κοινωνία και Καθημερινότητα

FAR 331

1

3

13

39

5

2.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Εργαστηριακή Καλλιτεχνική Πρακτική και Δημιουργία Ι

FAR 361

1

12

13

156

15

3.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Συνεργατική και Κοινωνική Τέχνη

FAR 362

1

3

13

39

5

5.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β] ή

Πρακτική Άσκηση [Internship]*

 

 

FAR 390

1

3

13

39

5

Εαρινό Εξάμηνο μεταξύ 3 και 4 έτους[*ή 3ου έτους]

*Πρακτική

FAR 390

1

3

13

39

5

7ο εξάμηνο

1.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Εργαστηριακή Καλλιτεχνική Πρακτική και Δημιουργία ΙII

FAR 460

1

12

13

156

20

2.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Έρευνα και Συγγραφή: Καλλιτεχνική Πρακτική – Πλαίσιο και Περιεχόμενο

FAR 490

1

3

13

39

5

3.

Διάλεξη/ Σεμινάριο

Μάθημα ελεύθερης επιλογής

 

1

3

13

39

4-6

8ο εξάμηνο

1.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Πτυχιακή Εργασία και Έκθεση

 

FAR 461

1

12

13

156

20

2.

Διάλεξη/ Εργαστήριο

Διατριβή: Διατήρηση και Ανάπτυξη Επαγγελματικής Πρακτικής

FAR 491

1

6

13

78

10

 

ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

FAR ΧΧΧ:

Πρώτο ψηφίο = Έτος

Δεύτερο ψηφίο = Ενότητα

Τρίτο ψηφίο = Αύξοντας Αριθμός [ανά έτος]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ:

FAR x0x = Εισαγωγικά Μαθήματα Υλικών-Μεθόδων

FAR x1x = Μαθήματα Δισδιάστατων Εφαρμογών-Πρακτικών

FAR x2x = Μαθήματα Τρισδιάστατων Εφαρμογών-Πρακτικών

FAR x3x = Μαθήματα Τεχνολογίας – Νέων _Μέσων

FAR x4x = Μαθήματα Ιστορίας της Τέχνης και Πολιτισμικών Σπουδών

FAR x5x = Μαθήματα Φιλοσοφίας, Αισθητικής και Κριτικής

FAR x6x = Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία & Πτυχιακή Εργασία

FAR x9x = Πρακτική Άσκηση[ Internship] & Διάφορα Μαθήματα

LCE xxx = Μαθήματα Αγγλικής Γλώσσας

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2A: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – 3ο ΕΤΟΣ

Κωδικός

Τίτλος

ECTS

FAR 332

Εισαγωγή στην Ηχητική Τέχνη

5

FAR 333

Εισαγωγή στην Τέχνη του Βίντεο

5

FAR 334

Κινηματογραφική Παραγωγή

5

FAR 340

Θεωρία της Αρχιτεκτονικής και του Χώρου

5

FAR 341

Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου

5

FAR 342

Νεώτερη και Σύγχρονη Ελληνική και Κυπριακή Τέχνη

5

FAR 343

Ανθρωπολογία της Τέχνης

5

Σημείωση: Το Τμήμα δεν είναι υποχρεωμένο να προσφέρει όλα τα μαθήματα από τον Πίνακα 2, οποιαδήποτε στιγμή

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος