Πτυχίο Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Δομή και περιεχόμενο

 

Ένα πρόγραμμα που φέρνει μαζί τα Πολυμέσα και τις Γραφικές Τέχνες,

με έμφαση στην τέχνη και τεχνολογία και στον σχεδιασμό με βάση την έρευνα

Το Πρόγραμμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών συνδυάζει τις μεθόδους και πρακτικές του σχεδιασμού, της τεχνολογίας και της τέχνης, εστιάζοντας στην παραγωγή δημιουργικών και τεκμηριωμένων λύσεων και υπηρεσιών.

Το Πρόγραμμα έχει δύο κατευθύνσεις. Ο φοιτητής/τρια μπαίνει σε μία από τις δύο κατευθύνσεις μέσω των Πανκύπριων Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας.

Η κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών προάγει γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα της γραφιστικής, μέσω μαθημάτων σχεδίασης και σύνθεσης, φωτογραφίας, τεχνολογίας, ιστορίας της τέχνης και τυπογραφίας, ενώ εμβαθύνει στον ψηφιακό σχεδιασμό, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, τις εφαρμογές τυπογραφίας, τη σημειωτική  και οπτική επικοινωνία, την οπτική ταυτότητα, τη διαφήμιση κ.λπ. Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν προχωρημένες δεξιότητες στη χρήση μεθοδολογιών σχεδίασης και νέων τεχνολογιών για την παραγωγή εφαρμοσμένης γραφιστικής.

Η κατεύθυνση των Πολυμέσων προάγει γνώσεις και δεξιότητες στον τομέα του σχεδιασμού πολυμέσων μέσω μαθημάτων σχεδίασης και σύνθεσης, γραφιστικής, φωτογραφίας, τεχνολογίας και ιστορίας της τέχνης, ενώ εμβαθύνει στον ψηφιακό σχεδιασμό, το animation, τον ανθρωποκεντρικό σχεδιασμό, την οπτικοακουστική παραγωγή, τα διαδραστικά πολυμέσα, την παραγωγή ταινιών, την ανάπτυξη ιστοσελίδων και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια.

Και στις δύο κατευθύνσεις, κατά τη διάρκεια του 7ου εξαμήνου, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες τοποθετούνται σε εταιρίες για την πρακτική τους άσκηση. Κατά το 8ο εξάμηνο, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες ολοκληρώνουν πτυχιακή εργασία υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκού προσωπικού του Τμήματος (Επιλογή 1*) ή παρακολουθούν μαθήματα επιλογής με ισοδύναμα μαθησιακά αποτελέσματα (Επιλογή 2*).

 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Επιλογή 1*

Επιλογή 2*

Κοινά Υποχρεωτικά Μαθήματα

124

124

Υποχρεωτικά Μαθήματα Κατεύθυνσης

62

62

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής Κατεύθυνσης

12

12

Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

12

24

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής

9

9

Πτυχιακή Εργασία

12

0

Πρακτική Άσκηση

9

9

Σύνολο ΕΠΜ

240

240

Μαθήματα Εξαμήνων

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

* Προαπαιτούμενο μάθημα

1ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 100    Σχέδιο, Χρώμα και Σύνθεση

5

MGA 100    Σχέδιο, Χρώμα και Σύνθεση

5

MGA 105    Εισαγωγή στη Γραφιστική

5

MGA 105    Εισαγωγή στη Γραφιστική

5

MGA 110     Εισαγωγή στα Πολυμέσα

6

MGA 110     Εισαγωγή στα Πολυμέσα

6

MGA 120     Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού

5

MGA 120     Θεωρία και Μεθοδολογία Σχεδιασμού

5

MGA 132     Ιστορία του Σχεδιασμού

5

MGA 132     Ιστορία του Σχεδιασμού

5

LCE 111         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες Ι

4

LCE 111         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες Ι

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

2ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 101    Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού

5

MGA 101    Αρχές Δισδιάστατου Σχεδιασμού

5

MGA 102     Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας (*MGA 105) (EN)

6

MGA 102     Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας (*MGA 105) (EN)

6

MGA 112     Φωτογραφία Ι

5

MGA 112     Φωτογραφία Ι

5

MGA 133     Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

5

MGA 133     Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

5

MGA 140    Πληροφορική

5

MGA 140    Πληροφορική

5

LCE 112         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες ΙΙ (*LCE 111)

4

LCE 112         Αγγλικά για Πολυμέσα και Γραφικές Τέχνες ΙΙ (*LCE 111)

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 205    Ψηφιακός Σχεδιασμός για Πολυμέσα (*MGA 140)

5

MGA 205    Ψηφιακός Σχεδιασμός για Γραφικές Τέχνες (*MGA 140)

5

MGA 211     Animation I (*MGA 110)

5

MGA 211     Animation I (*MGA 110)

5

MGA 212     Φωτογραφία ΙI (*MGA 112)

5

MGA 212     Φωτογραφία ΙI (*MGA 112)

5

MGA 230    Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία (*MGA 133)

5

MGA 230    Μοντέρνα και Σύγχρονη Τέχνη και Θεωρία (*MGA 133)

5

MGA 240    Ανθρωπο-Κεντρικός Σχεδιασμός (*MGA 110)

5

MGA 240    Ανθρωπο-Κεντρικός Σχεδιασμός (*MGA 110)

5

MGA 241     Σχεδιασμός και Υπολογιστές (*MGA 140)

5

MGA 201    Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού I (*MGA 102)

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

4ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 200    Αρχές Τρισδιάστατου Σχεδιασμού (*MGA 120)

5

MGA 200    Αρχές Τρισδιάστατου Σχεδιασμού (*MGA 120)

5

MGA 202    Εισαγωγή στη Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία (*MGA 102)

5

MGA 202    Eισαγωγή στη Σημειωτική και Οπτική Επικοινωνία (*MGA 102)

5

MGA 213     Animation II (*MGA 211)

5

MGA 213     Animation II (*MGA 211)

5

MGA 214     Οπτικοακουστική Παραγωγή (*MGA 110)

5

MGA 214     Οπτικοακουστική Παραγωγή (*MGA 110)

5

MGA 243    Προγραμματισμός Πολυμέσων (*MGA 241)

5

MGA 203    Οπτική Ταυτότητα (*MGA 102)

5

MGA 215    2Δ Ηλεκτρονικά παιχνίδια (*MGA 241)

 

MGA 204    Εφαρμογές Τυπογραφικού Σχεδιασμού II (*MGA 102)

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 310    Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation Ι

6

MGA 310    Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation Ι

6

MGA 312     Κινηματογραφική Παραγωγή I (*MGA 214)

6

MGA 300    Γραφιστική και Παραγωγή (*MGA 204)

6

MGA 314    Διαχείριση Πολυμεσικών Έργων (*MGA 110)

6

MGA 301    Εφαρμογές Εικονογράφησης (*MGA 202)

6

MGA 318     Διαδραστικά Πολυμέσα (*MGA 243)

6

MGA 302    Σχεδιασμός Εκδόσεων (*MGA 203, MGA 204)

6

MGA 340    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι (*MGA 240, MGA 205)

6

MGA 340    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων Ι (*MGA 240, MGA 205)

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 315    Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση και Animation II (*MGA 310)

6

MGA 303    Γραφιστική και Διαφήμιση (*MGA 202, MGA 302)

6

MGA 316    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιγνιδιών (*MGA 215, MGA 310)

6

MGA 304    Σχεδιασμός Πληροφορίας (*MGA 302)

6

MGA 320    Σχεδιασμός Για Όλους (*MGA 240)

6

MGA 320    Σχεδιασμός Για Όλους (*MGA 240)

6

MGA 341    Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδων ΙΙ (*MGA 340)

6

MGA 321    Σχεδιασμός Συσκευασίας (*MGA 300)

6

Μάθημα Επιλογής

6

Μάθημα Επιλογής

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS ΤΡΙΤΟΥ ΕΤΟΥΣ = 60

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

MGA 410    Εφαρμογές Πολυμέσων (ΕΝ)

6

MGA 400    Κοινωνική Σχεδίαση στην Οπτική Επικοινωνία (*MGA 303)

6

MGA 450    Πρακτική Άσκηση

9

MGA 450    Πρακτική Άσκηση

9

MGA 460    Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυμέσα και στις Γραφικές Τέχνες

6

MGA 460    Μεθοδολογία Έρευνας στα Πολυμέσα και στις Γραφικές Τέχνες

6

Μάθημα Επιλογής

6

Μάθημα Επιλογής

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

4

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

4

Σύνολο

31

Σύνολο

31

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Πολυμέσων

Κατεύθυνση Γραφικών Τεχνών

 

ECTS

 

ECTS

Πτυχιακή Εργασία (MGA 461) ή 2 Μαθήματα Επιλογής

12

Πτυχιακή Εργασία (MGA 461) ή 2 Μαθήματα Επιλογής 

12

Δύο (2) Μαθήματα Επιλογής 

12

Δύο (2) Μαθήματα Επιλογής

12

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

5

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

5

Σύνολο

29

Σύνολο

29

 

Επιλεγόμενα Μαθήματα Ακαδημαϊκού Έτους 2024-2025

Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2024-2025 (6 ECTS)

MGA_495         Εισαγωγή στην Κοινωνική Σχεδίαση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

MGA 416           Καινοτόμες Τεχνολογίες

MGA_322         Σχεδιασμός Προϊόντων

MGA_319         Οπτική Ταυτότητα για Πολυμέσα

MGA_391         Μουσική και Ντραμς

MGA_441         Εικονική Πραγματικότητα

MGA_403         Σχεδιασμός Βιβλίων

 

Εαρινό Εξάμηνο 2024-2025 (6 ECTS)

MGA_497         Σύγχρονες Κατασκευαστικές Τεχνολογίες

MGA_404         Πειραματική Εικόνα, Κείμενο και Ήχος

MGA_406         Branding and Advertising

MGA_411         Τρισδιάστατη Μορφοποίηση και Animation

MGA_305         Γραφιστική και Κίνηση

MGA_445         Ηλεκτρονική/Ηλεκτροακουστική Μουσική και Ηχητική Τέχνη

MGA_453         Μέθοδοι Εκτύπωσης

MGA_492         Καλλιτεχνικές Εφαρμογές Animation

MGA_496         Κινηματογραφική Παραγωγή ΙΙ

MGA_498         Εφαρμοσμένες Πρακτικές Ομαδικής Εργασίας

MGA_391         Μουσική και Ντραμς

Σημειώσεις:

 1. Το Τμήμα δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα μαθήματα που παρουσιάζονται ως Μαθήματα επιλογής
 2. Όλα τα μαθήματα παίρνουν 6 ECTS
 3. Στις περιγραφές μαθημάτων θα βρείτε τυχόν προαπαιτούμενα των μαθημάτων

 

Τα αγγλόφωνα EN ή Bilingual BL μαθήματα μας είναι ΓΕΝΙΚΑ:

 1.  EN - MGA 495 Εισαγωγή στην Κοινωνική Σχεδίαση, Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα
 2. EN - MGA 498 Εφαρμοσμένες Πρακτικές Ομαδικής Εργασίας

 3. BL - MGA 391 Μουσική και Drums

 4. ΕΝ - MGA 410 Εφαρμογές Πολυμέσων  

 5. EN - MGA 102 Αρχές και Ιστορία της Τυπογραφίας 

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 27 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

 1. Νέα Ελληνικά
 2. Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ

 

 

 

 

 

 • Φυσική 
 • Βιολογία 
 • Ιστορία 
 • Αρχαία Ελληνικά 
 • Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
 • Οικονομικά 
 • Λογιστική 
 • Πληροφορική 
 • Σχεδιασμός και Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Π.Κ.) 
 • Εικαστικές Εφαρμογές 
 • Γραφικές Τέχνες

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Πατήστε εδώ για το διδακτικό προσωπικό

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος