Πτυχίο Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Δομή και περιεχόμενο

Οι εισακτέοι φοιτητές/τριες με τις παγκύπριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 θα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο με κατεύθυνση χρηματοοικονομικών.

Στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία o τομέας παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών κατέχει εξέχουσα θέση σε σχέση με τη συμβολή του στην ανάπτυξη. Γενικά, η χρηματοοικονομική επιστήμη εστιάζει στη διαχείριση οικονομικών πόρων και κινδύνων και στις μεθόδους άντλησης χρηματοδότησης των οικονομικών δραστηριοτήτων από τις οποίες εξαρτάται μεγάλο μέρος της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας. Το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εστιάζει στους δύο αυτούς τομείς. Στα δύο πρώτα έτη το πρόγραμμα προσφέρει γενική εκπαίδευση με σκοπό την κατανόηση θεωρίας και ανάλυσης. Στο τρίτο και τέταρτο έτος, οι φοιτητές/τριες θα διδάσκονται εξειδικευμένα μαθήματα, ώστε να αποκτήσουν εις βάθος γνώση στα Χρηματοοικονομικά.

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών λειτουργίας των χρηματοοικονομικών μέσα σε ένα σύγχρονο οικονομικό σύστημα.

Πρωταρχικός στόχος του προγράμματος είναι να εφοδιάσει τους απόφοιτους με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες και να τους προσφέρει ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο για να μπορούν να διεκδικήσουν επαγγελματικές θέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ελεγκτικά γραφεία, επενδυτικές εταιρείες,  οργανισμούς και γενικά εταιρείες παροχής επιχειρηματικών υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να αναπτύξει την ικανότητα των φοιτητών να αναλύουν, να κατανοούν και να αξιολογούν διάφορα θέματα που σχετίζονται με τη λειτουργία των χρηματοοικονομικών αγορών, τη διαχείριση κεφαλαίων, την αποτίμηση περιουσιακών στοιχείων την αξιολόγηση επενδύσεων, τη διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων και την ανάλυση χρηματοοικονομικής φύσεως πληροφοριών.

Οι εισακτέοι φοιτητές/τριες με τις παγκύπριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2024-25 θα ολοκληρώνουν τις σπουδές τους μόνο με κατεύθυνση χρηματοοικονομικών. Για αυτούς τους φοιτητές/τριες ισχύουν τα πιο κάτω:

Τα πρώτα δυο έτη προφέρονται μαθήματα που δίνουν στους φοιτητές/τριες τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και τα ποσοτικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη σύγχρονη πρακτική χρηματοοικονομικών. Κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων ετών, το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί ένα βασικό πυρήνα που εξοπλίζει τους φοιτητές με ισχυρές βάσεις στην ποσοτική και αναλυτική κριτική σκέψη. Προσφέρονται μεταξύ άλλων μαθήματα Οικονομικών, Λογιστικής, Στατιστικής Ανάλυσης, Χρηματοοικονομικών και στη συνέχεια μαθήματα ειδίκευσης/εμβάθυνσης σε σύγχρονα θέματα Χρηματοοικονομικών.

Στη συνέχεια (εξάμηνο 5 και εντεύθεν) το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει εξειδικευμένα και στοχευμένα μαθήματα στα χρηματοοικονομικά. Οι φοιτητές/τριες επιλέγουν μαθήματα προχωρημένου επιπέδου στα χρηματοοικονομικά, προκειμένου να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους προσφέροντας ένα ισχυρό ακαδημαϊκό και επαγγελματικό υπόβαθρο. Η εξειδίκευση αυτή δίνει στους φοιτητές/τριες την ευκαιρία να εστιάσουν στις σπουδές τους θέτοντας γερές βάσεις για μελλοντική σταδιοδρομία ως ηγετικά στελέχη είτε στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο είτε ως αυτοαπασχολούμενοι επιχειρηματίες. Προσφέρονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα ανάλυσης χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οικονομετρίας, διεθνών χρηματοοικονομικών αγορών, διαχείρισης επενδύσεων και κινδύνου αγορών και τραπεζικής.

Το πτυχίο Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, παρέχει στους φοιτητές/τριες τα εχέγγυα για άμεση εργοδότηση στους τομείς της διοίκησης, των οικονομικών, χρηματοοικονομικών, στον τραπεζικό τομέα, σε οργανισμούς διαμόρφωσης πολιτικής κα.. Επίσης τους παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε μεταπτυχιακά προγράμματα πανεπιστημίων εγνωσμένου κύρους, αλλά και τη συνέχιση των σπουδών σε πρόγραμμα επαγγελματικών τίτλων (ACCA, ΑCA, κλπ.). Ο προπτυχιακός τίτλος σπουδών του Τμήματος είναι σχεδιασμένος ώστε να προετοιμάζει σωστά τους φοιτητές/τριες για να ακολουθήσουν μεταπτυχιακά προγράμματα, που θα τους οδηγήσουν στην απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος στα Χρηματοοικονομικά ή στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) ή και σε άλλα παρεμφερή αντικείμενα σπουδών.

 

Πιστοποιήσεις και Εξαιρέσεις

Το Τμήμα ΧρηΛοΔΕ συνεργάζεται με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς προγραμμάτων επαγγελματικών τίτλων. Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος έχει λάβει πιστοποιήσεις από παγκόσμιους φορείς πιστοποιημένων επαγγελματιών λογιστών όπως το ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA) και το Association of Chartered Certified Accountants (ACCA).

ΙCAEW Chartered Accountant qualification (ACA)

Οι απόφοιτοι του Τμήματος λαμβάνουν αυτόματη απαλλαγή-εξαίρεση από οκτώ ενότητες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον αναλυτικό πίνακα στον ιστοχώρο του οργανισμού, εδώ.

Η συνεργασία ΤΕΠΑΚ και ICAEW φαίνεται εδώ.

Association of Chartered Certified Accountants (ΑCCA)

Oι προπτυχιακοί φοιτητές του τμήματος ΧρηΛοΔΕ δικαιούνται επίσης εξαιρέσεις από το Association of Chartered Certified Accountants (ΑCCA), επί της παρούσης εννέα[1]. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτόματου υπολογισμού των εξαιρέσεων που δικαιούνται, το οποίο παρέχει ο Σύνδεσμος, επισκεπτόμενοι τον ιστοχώρο αυτό.

 


[1] Οι εξαιρέσεις διαφέρουν αναλόγως του έτους αποφοίτησης.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΗΧΘΗΣΑΝ ΠΡΙΝ ΤΟ 24/25

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1o και 2o ΕΤΟΣ)

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 101 Οικονομικά Ι

6

CFS 102 Οικονομικά ΙΙ

6

CFS 110 Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

6

CFS 111 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

6

HTM 140 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

6

CFS 141 Τεχνολογία της Πληροφορίας για Επιχειρήσεις

6

LCE 107 Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία Ι

4

LCE 108 Αγγλικά για Εμπόριο, Χρηματοοικονομικά και Ναυτιλία ΙΙ

4

HTM 201 Επιχειρηματική Ηθική

6

HTM 141 Διοικητική Λογιστική

6

Σύνολο

28

Σύνολο

28

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 221 Χρηματοοικονομική Ι

6

CFS 222 Χρηματοοικονομική ΙΙ

6

CFS 201 Διεθνή Οικονομικά Ι

6

CFS 202 Διεθνή Οικονομικά ΙΙ

6

CFS 231 Ναυτιλιακά Ι

6

CFS 232 Ναυτιλιακά ΙΙ

6

CFS 210 Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

6

CFS 211 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

6

CFS 203 Εμπόριο Ι

6

CFS 204 Εμπόριο ΙΙ

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 310 Εισαγωγή στη Οικονομετρία

6

CFS 143 Εμπορικό Δίκαιο

6

CFS 320 Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

6

CFS 312 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

6

CFS 330 Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

6

CFS 323 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

6

CFS 424 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

6

CFS 324 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Επιλεγόμενα Μαθήματα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

6

CFS 420 Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 321 Τραπεζική Οικονομική

6

CFS 325 Διαχείρηση Επενδύσεων

6

CFS 322 Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

6

CFS 441 Πρακτική Άσκηση*

12

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

18

LCE 410 Αγγλικά για Χρηματοοικονομικά

4

 

 

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

12

Σύνολο

30

Σύνολο

34

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ: ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τουλάχιστον δύο μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα ΕΧΝ από τα πιο κάτω μαθήματα:

 

ECTS

 

ECTS

CFS 326 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

6

CFS 423 Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων

6

CFS 327 Διοικητική Λογιστική ΙΙ

6

CFS 426 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

6

CFS 332 Αρχές Ναυτασφαλίσεων

6

CFS 427 Ελεγκτική Ι

6

CFS 333 Ναυτικό Δίκαιο

6

CFS 428 Φορολογική

6

CFS 334 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

6

CFS 440 Διπλωματική Μελέτη

12

CFS 335 Ναυλώσεις

6

CFS 452 Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

6

CFS 342 Εταιρικό Δίκαιο

6

 

 

Κατ’ ανώτατο όριο 18 ECTS που προσφέρονται από τα προγράμματα εντός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος ΔΞΤ (Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού) και του Διατμηματικού με έγκριση από το Τμήμα.

Κατ’ ανώτατο όριο 12 ECTS που προσφέρονται από Τμήματα εκτός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (με έγκριση του Τμήματος EXN).


 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 310 Εισαγωγή στην Οικονομετρία

6

CFS 143 Εμπορικό Δίκαιο

6

CFS 320 Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

6

CFS 323 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

6

CFS 330 Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

6

CFS 324 Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

6

CFS 334 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

6

CFS 332 Αρχές Ναυτασφαλίσεων

6

CFS 335 Ναυλώσεις

6

CFS 430 Μέθοδοι Έρευνας στα Ναυτιλιακά

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 423 Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων

6

CFS 333 Ναυτικό Δίκαιο

6

CFS 431 Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Διανομών

6

CFS 441 Πρακτική Άσκηση

12

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον επόμενο πίνακα)

18

LCE 411 Αγγλικά για Ναυτιλιακά

4

 

 

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον επόμενο πίνακα)

12

Σύνολο

30

Σύνολο

34

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ: ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τουλάχιστον δύο μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα ΕΧΝ από τα πιο κάτω μαθήματα:

 

ECTS

 

ECTS

CFS 312 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία 6 CFS 424 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων 6
CFS 321 Τραπεζική Οικονομική 6 CFS 426 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ 6
CFS 322 Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων 6 CFS 427 Ελεγκτική Ι 6
CFS 325 Διαχείρηση Επενδύσεων 6 CFS 428 Φορολογική 6

CFS 326 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

6

CFS 432 Οικονομικά και Διαχείριση Λιμένων

6

CFS 327 Διοικητική Λογιστική ΙΙ

6

CFS 440 Διπλωματική Μελέτη

12

CFS 342 Εταιρικό Δίκαιο

6

CFS 452 Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

6

Κατ’ ανώτατο όριο 18 ECTS που προσφέρονται από τα προγράμματα εντός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και συγκεκριμένα του Τμήματος ΔΞΤ (Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού) και του Διατμηματικού με έγκριση από το Τμήμα.

Κατ’ ανώτατο όριο 12 ECTS που προσφέρονται από Τμήματα εκτός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (με έγκριση του Τμήματος EXN).

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΤΟ 24/25

Μαθήματα Εξαμήνων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ (1o και 2o ΕΤΟΣ)

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 101 Οικονομικά Ι

6

CFS 102 Οικονομικά ΙΙ

6

CFS 110 Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

6

CFS 111 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και

Διοίκηση Ι

6

HTM 140 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

6

CFS 141 Τεχνολογία της Πληροφορίας για Επιχειρήσεις

6

LCE 107 Αγγλικά για Χρηματοοικονομικά Ι

4

LCE 108 Αγγλικά για Χρηματοοικονομικά ΙΙ

4

HTM 201 Επιχειρηματική Ηθική

6

HTM 141 Διοικητική Λογιστική

6

Σύνολο

28

Σύνολο

28

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 221 Χρηματοοικονομική Ι

6

CFS 222 Χρηματοοικονομική ΙΙ

6

CFS 201 Διεθνή Οικονομικά Ι

6

CFS 202 Διεθνή Οικονομικά ΙΙ

6

SHP 111 Εισαγωγή στη Ναυτιλία/Ναυτιλιακά

6

CFS ΧΧΧ Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

6

CFS 210 Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

6

CFS 211 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και

Διοίκηση ΙΙ

6

CFS 203 Εμπόριο Ι

6

CFS 204 Εμπόριο ΙΙ

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

 

 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 310 Εισαγωγή στη Οικονομετρία

6

CFS 143 Εμπορικό Δίκαιο

6

CFS 320 Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

6

CFS 312 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

6

CFS 330 Ναυτιλιακή Χρηματοοικονομική

6

CFS 323 Χρηματοοικονομικά Παράγωγα

6

CFS 424 Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

6

CFS 324 Διεθνής Χρηματοοικονομική Διοίκηση

6

Επιλεγόμενα Μαθήματα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

6

CFS 420 Μέθοδοι Έρευνας στα Χρηματοοικονομικά

6

 

 

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

CFS 321 Τραπεζική Οικονομική

6

CFS 325 Διαχείρηση Επενδύσεων

6

CFS 322 Αποτίμηση Κεφαλαιουχικών Στοιχείων

6

CFS 441 Πρακτική Άσκηση*

12

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

18

LCE 410 Αγγλικά για Χρηματοοικονομικά

4

 

 

Επιλεγόμενα μαθήματα (δείτε τον πιο κάτω πίνακα)

12

Σύνολο

30

Σύνολο

34

 

 

 

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Τουλάχιστον δύο μαθήματα που προσφέρονται από το Τμήμα

ΧρηΛοΔΕ από τα πιο κάτω μαθήματα:

 

 

 

 

ECTS

 

ECTS

CFS 326 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ

6

CFS 423 Διαχείριση Κινδύνου Προϊόντων

6

CFS 327 Διοικητική Λογιστική ΙΙ

6

CFS 426 Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ

6

CFS ΧΧΧ Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

6

CFS 427 Ελεγκτική Ι

6

CFS ΧΧΧ Θεωρία Παιγνίων

6

CFS 428 Φορολογική

6

CFS ΧΧΧ Ανάλυση Δεδομένων για Χρηματοοικονομικά και

Λογιστική

6

CFS 440 Διπλωματική Μελέτη

12

CFS 342 Εταιρικό Δίκαιο

6

CFS 452 Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

6

SHP354 Διοίκηση Λειτουργιών Ναυτιλίας

6

 

 

       

Κατ’ ανώτατο όριο 18 ECTS που προσφέρονται από τα

προγράμματα εντός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας και του Τμήματος ΝΑΥ, με έγκριση από το Τμήμα ΧρηΛοΔΕ.

     

Κατ’ ανώτατο όριο 12 ECTS που προσφέρονται από Τμήματα εκτός της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας (με έγκριση του

Τμήματος ΧρηΛοΔΕ).

     

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΠΛΑΙΣΙΟ 22 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

  1. Νέα Ελληνικά
  2. Μαθηματικά 
  • Οικονομικά ή
  • Λογιστική ή
  • Φυσική
  • Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ. ή Γαλλικά ή Άλλη Ξένη Γλώσσα*
  • Πληροφορική

* Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ρωσικά, Τουρκικά

Διδακτικό Προσωπικό Προγράμματος